Pernyataan Privasi IBM

Pernyataan Privasi ini berkuat kuasa bermula 30 November 2021

Privacy Page Leadspace 2800x1400
Pernyataan privasi ini telah dikemas kini.

Pengenalan

Di IBM kami menghargai privasi anda dan komited untuk melindungi serta memproses maklumat peribadi anda dengan penuh tanggungjawab.

Pernyataan privasi ini menerangkan cara IBM mengumpulkan, menggunakan dan berkongsi maklumat anda. Ia terpakai kepada IBM Corporation dan anak syarikat IBM kecuali jika anak syarikat mempunyai pernyataannya sendiri tanpa merujuk kepada pernyataan privasi IBM.

Kami mungkin memberikan maklumat privasi data tambahan dengan menggunakan notis privasi tambahan.


Maklumat Peribadi yang Kami Kumpulkan dan Gunakan

Bahagian ini menerangkan pelbagai jenis maklumat yang kami kumpulkan dan cara kami menggunakannya.

Akaun Anda

Anda boleh membuat akaun dengan IBM melalui penciptaan IBMid. IBMid akan memberikan nama, alamat e-mel dan negara atau wilayah tempat tinggal anda kepada IBM. Kami mungkin memerlukan IBMid bagi perkhidmatan tertentu, seperti penggunaan perkhidmatan Awan dan dalam talian IBM.

Kami juga boleh menyimpan maklumat anda daripada maklumat hubungan perniagaan yang anda berikan kepada kami, atau yang kami kumpulkan daripada organisasi anda, Rakan Kongsi Perniagaan kami atau pembekal kami.

IBMid mengenal pasti anda secara unik ketika anda mengakses laman web kami, membuat permintaan atau pesanan, atau menggunakan produk atau perkhidmatan. Jika anda mendaftar masuk ke laman web kami dengan IBMid, kami boleh menghubungkan maklumat yang kami kumpulkan dengan akaun anda. IBMid juga digunakan untuk memberi anda akses kepada perkhidmatan Awan dan dalam talian IBM serta membolehkan anda mengurus kontrak dan sejarah pengebilan anda. Alamat e-mel dalam IBMid anda boleh digunakan untuk menghubungi anda berkenaan dengan mana-mana perkhidmatan yang anda langgan.

Maklumat hubungan perniagaan biasanya merupakan maklumat yang anda boleh temui pada kad perniagaan, seperti nama dan butiran hubungan perniagaan. Kami menggunakan maklumat ini untuk menghubungi atau berkomunikasi dengan anda tentang hal perniagaan. Sekiranya kami menerima maklumat hubungan perniagaan daripada pihak ketiga, seperti Rakan Kongsi Perniagaan IBM atau pembekal, kami akan mengesahkan bahawa maklumat tersebut telah dikongsi dengan sewajarnya.

Kami juga mungkin menggabungkan maklumat hubungan perniagaan anda dengan maklumat lain yang berkaitan dengan perniagaan, seperti maklumat tentang pendidikan profesional anda, kemahiran, pengalaman kerja, atau maklumat lain yang tersedia secara umum, seperti blog berkaitan perniagaan, penerbitan, peranan pekerjaan dan pensijilan. Maklumat ini boleh digunakan untuk menyesuaikan interaksi kami dengan anda di mana-mana bahagian perniagaan IBM, misalnya dalam proses jualan, untuk menjaga hubungan dengan anda dan untuk hubungan pasca kontrak.


Laman Web IBM

Laman web kami menawarkan cara untuk berkomunikasi dengan anda tentang kami, produk dan perkhidmatan kami. Maklumat yang kami kumpulkan di laman web digunakan untuk memberi anda akses ke laman web, mengendalikan laman web, meningkatkan pengalaman anda dan memperibadikan cara maklumat diberikan kepada anda. Sekiranya anda melayari laman web kami tanpa mendaftar masuk menggunakan akaun, kami masih boleh mengumpulkan maklumat yang bersambung dengan lawatan laman web anda.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang teknologi yang kami gunakan untuk mengumpulkan maklumat laman web, dan untuk menetapkan keutamaan anda, lihat Kuki dan Teknologi Serupa.

Kami mengumpulkan maklumat tentang penggunaan anda pada laman web kami, seperti:

 • halaman web yang anda lihat,
 • jumlah masa yang anda luangkan di halaman,
 • URL laman web yang merujuk anda ke halaman kami,
 • maklumat geografi anda yang diperoleh daripada alamat IP anda,
 • dan apa-apa hiperpautan atau iklan yang anda pilih.

Kami menggunakan maklumat ini untuk meningkatkan dan memperibadikan pengalaman anda dengan laman web kami, memberi anda kandungan yang mungkin anda minati, mewujudkan cerapan pemasaran, serta menambah baik laman web, perkhidmatan dalam talian dan teknologi kami yang berkaitan.

Kami juga mengumpulkan maklumat yang dihantar oleh pelayar atau peranti anda secara automatik, seperti:

 • jenis pelayar dan alamat IP anda,
 • sistem pengendalian, jenis peranti dan maklumat versi,
 • tetapan bahasa,
 • log ranap,
 • maklumat IBMid (jika mendaftar masuk),
 • dan kata laluan.

Kami menggunakan maklumat ini untuk memberi anda akses ke laman web kami, menambah baik paparan halaman web pada peranti dan pelayar anda, menyesuaikan dengan tetapan dan bahasa anda, serta menyesuaikan kandungan untuk perkaitan atau apa-apa keperluan undang-undang bagi negara anda. Kami juga menggunakan maklumat ini untuk mematuhi keperluan keselamatan sistem dan rangkaian, serta untuk memberikan sokongan. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, lihat, Perkhidmatan Sokongan dan Melindungi Anda dan IBM.

Kami juga menyediakan platform dan forum yang membolehkan perkongsian, sokongan dan kolaborasi dalam talian antara ahli berdaftar. Apa-apa maklumat yang anda serahkan kepada platform ini mungkin akan disediakan kepada orang lain di internet, atau dialih keluar oleh kami, seperti yang dirangkumi dalam notis atau terma privasi platform. Kami tidak bertanggungjawab atas apa-apa kandungan yang anda sediakan melalui penggunaan anda terhadap produk atau perkhidmatan kami.

Kami menyediakan laporan di laman web kami untuk mendapatkan cerapan tentang topik yang popular dan pengetahuan pasaran umum. Laporan ini mungkin akan diberikan kepada pihak ketiga dengan butiran tentang cara pengguna berinteraksi atau menunjukkan minat terhadap produk atau perkhidmatan pihak ketiga yang dipaparkan di laman web kami. Semua laporan akan memaparkan maklumat teragregat dan tidak boleh digunakan untuk mengenal pasti pelawat laman web kami.

Kami tidak bertanggungjawab atas kandungan yang disediakan, atau amalan privasi, laman web atau aplikasi pihak ketiga.


Perkhidmatan Awan dan Dalam Talian IBM

Perkhidmatan awan dan dalam talian kami merangkumi “sebagai perkhidmatan” dan aplikasi desktop, aplikasi mudah alih (atau aplikasi) dan perkhidmatan Pembelajaran IBM. Kami mengumpulkan maklumat tentang penggunaan perkhidmatan ini, seperti halaman yang anda lihat atau interaksi anda di halaman tersebut, untuk menambah baik dan membangunkan perkhidmatan kami serta untuk menjana cerapan teknikal dan pasaran. Kami mungkin memerlukan IBMid bagi penggunaan perkhidmatan awan dan dalam talian kami (lihat Akaun Anda).

Maklumat yang kami kumpulkan di perkhidmatan awan dan dalam talian kami mungkin merangkumi:

 • halaman yang anda lihat,
 • tetapan anda dalam perkhidmatan,
 • jenis pelayar dan alamat IP anda,
 • sistem pengendalian, jenis peranti dan maklumat versi,
 • log ranap,
 • maklumat IBMid (jika mendaftar masuk),
 • dan kata laluan.

Maklumat ini dikumpulkan untuk memberi anda akses, mengendalikan perkhidmatan, memberikan sokongan, memperibadikan dan meningkatkan pengalaman anda pada perkhidmatan ini, membangunkan perkhidmatan dan teknologi lain, serta untuk menjana cerapan teknikal dan pasaran. Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang teknologi yang kami gunakan untuk mengumpulkan maklumat ini dan menetapkan keutamaan anda, lihat Kuki dan Teknologi Serupa.

Jika kami menyediakan produk dan perkhidmatan sebagai penyedia perniagaan kepada perniagaan, pelanggan akan bertanggungjawab terhadap pengumpulan dan penggunaan maklumat peribadi semasa menggunakan produk atau perkhidmatan kami, melainkan jika dijelaskan sebaliknya. Perjanjian kami dengan pelanggan juga mungkin membolehkan kami meminta dan mengumpulkan maklumat tentang pengguna produk atau perkhidmatan kami yang disahkan atas sebab pengurusan kontrak.

Notis privasi aplikasi mudah alih mungkin memberikan butiran tentang maklumat yang dikumpulkan oleh aplikasi, seperti maklumat lokasi geografi atau ID Pengguna unik peranti. ID Pengguna unik digunakan untuk menyambung kepada pelayan dan menyambungkan penggunaan peranti merentasi aplikasi. Bergantung pada fungsi aplikasi, anda boleh menyesuaikan tetapan privasi anda dengan menggunakan menu tetapan atau dalam profil pengguna anda.

Pembelajaran IBM menawarkan perkhidmatan pendidikan dan mengumpulkan maklumat tentang pelengkapan kursus untuk membolehkan kami memberi anda kelayakan, pensijilan atau maklumat lanjut apabila diperlukan.

Kami tidak bertanggungjawab atas kandungan yang disediakan, atau amalan privasi, laman web atau aplikasi pihak ketiga.


Pemasaran

Kami menggunakan maklumat yang kami kumpulkan untuk berkomunikasi dengan anda tentang produk, perkhidmatan dan tawaran yang relevan. Kami juga menggunakan maklumat ini untuk memperibadikan pengalaman anda dengan kandungan dan iklan kami serta untuk membangunkan pemasaran dalaman dan kecerdasan perniagaan. Untuk menetapkan atau mengemas kini keutamaan komunikasi pemasaran anda, lawati Pusat Keutamaan Privasi IBM. Anda juga boleh menyerahkan permintaan tarik diri, atau memilih Nyahlanggan di bahagian bawah setiap e-mel pemasaran. Untuk menyemak atau menetapkan keutamaan anda berkenaan dengan maklumat yang kami kumpulkan tentang anda di laman web kami, pilih Keutamaan Kuki pada pengaki laman web.

Kami menggunakan maklumat hubungan yang kami kumpulkan secara langsung daripada anda, organisasi anda atau penyedia data pihak ketiga, untuk berkomunikasi dengan anda tentang produk, perkhidmatan dan tawaran kami. Apabila kami memperoleh maklumat tentang anda secara tidak langsung daripada pihak ketiga, kami akan menjalankan pemeriksaan dan kawalan untuk mengesahkan bahawa maklumat ini diperoleh secara sah oleh pihak ketiga dan pihak ketiga berhak memberikan maklumat tersebut kepada kami untuk kegunaan kami dalam pemasaran.

Kami mungkin, berdasarkan keutamaan anda, mengumpulkan maklumat tentang interaksi anda dengan laman web kami, e-mel kami (seperti sama ada e-mel dibuka atau pautan dipilih), serta kandungan IBM yang lain, termasuk kandungan pada laman web pihak ketiga. Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang teknologi yang kami gunakan untuk mengumpulkan maklumat ini dan menetapkan keutamaan anda, lihat Kuki dan Teknologi Serupa.

Kami menggunakan maklumat ini untuk membangunkan pemasaran dalaman dan kecerdasan perniagaan. Sebagai contoh, kami mungkin:

 • Menggabungkan maklumat yang dikumpulkan untuk lebih memahami minat dan keperluan perniagaan berpotensi anda, seperti acara IBM yang anda hadiri, kandungan yang anda semak, atau mana-mana laman web kami yang anda lawati.
 • Mengagregat maklumat yang dikumpulkan tentang pelawat laman web untuk tujuan pembangunan dan pemodelan khalayak pemasaran.
 • Memanfaatkan cerapan daripada maklumat yang dikumpulkan untuk memperibadikan kandungan dan iklan merentasi berbilang interaksi dan peranti.
 • Terlibat dengan rakan kongsi pengiklanan, seperti penerbit dan platform media sosial, untuk menyampaikan iklan IBM yang disasarkan di laman web mereka, mengagregat maklumat untuk analisis, dan menjejak penglibatan dengan iklan tersebut bagi pihak kami. Rakan kongsi pengiklanan ini juga boleh menjejak interaksi anda dengan kami di laman web kami.

Perhubungan Kontrak

Perhubungan kontrak dicipta apabila anda menempah percubaan, atau produk atau perkhidmatan daripada kami. Walaupun kami selalunya menyediakan produk dan perkhidmatan kami kepada perniagaan, individu juga boleh mengikat perjanjian dengan kami secara langsung sebagai pelanggan. Kami mungkin mengumpulkan apa-apa maklumat yang diperlukan secara wajar untuk menyediakan, mengikat dan memenuhi perjanjian kontrak.

Maklumat yang dikumpulkan dalam perhubungan kontrak mungkin termasuk maklumat hubungan perniagaan pemohon, IBMid dan butiran pesanan. Maklumat yang diperlukan untuk penghantaran dan pembayaran, untuk pelaksanaan perkhidmatan, atau untuk memberikan akses kepada produk atau perkhidmatan juga boleh dikumpulkan.

Maklumat ini mungkin dikumpulkan untuk pelbagai tujuan, bergantung pada sifat produk atau perkhidmatan, contohnya, untuk pengurusan dan pematuhan kontrak, memberikan sokongan, penambahbaikan atau pembangunan produk dan perkhidmatan kami, serta untuk menjana cerapan teknikal dan pasaran. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, lihat Perkhidmatan Awan dan Dalam Talian IBM.


Perkhidmatan Sokongan

Apabila anda menghubungi kami untuk meminta sokongan, kami akan mengumpulkan maklumat hubungan anda, perincian masalah dan penyelesaian yang mungkin. Kami akan merekodkan maklumat yang diberikan untuk mengendalikan pertanyaan sokongan, untuk tujuan pentadbiran, untuk menjalin hubungan kami dengan anda, untuk latihan kakitangan dan untuk tujuan jaminan kualiti.

Maklumat yang kami kumpulkan mungkin merangkumi mana-mana maklumat yang ditukar semasa perbualan telefon kita atau diberikan semasa sesi sokongan Sembang Langsung di laman web kami. Kami mungkin menggunakan maklumat ini untuk memberitahu anda tentang produk atau perkhidmatan yang berkaitan dengan permintaan sokongan anda. Hal ini boleh merangkumi kemas kini atau pembaikan produk, dan kami boleh menggabungkan maklumat yang dikumpulkan melalui interaksi lain dengan anda atau organisasi anda untuk memberikan cadangan yang lebih berharga berkenaan dengan sokongan produk, seperti apa-apa latihan yang tersedia berkenaan dengan masalah ini.

Semasa kami menangani kes sokongan, kami mungkin mempunyai akses sampingan kepada maklumat yang telah anda berikan atau maklumat yang terdapat pada sistem anda. Maklumat ini mungkin mengandungi maklumat tentang anda, pekerja organisasi anda, pelanggan atau pihak lain yang berkaitan. Syarat-syarat berkenaan pengendalian dan pemprosesan maklumat ini diliputi dalam Terma Penggunaan atau perjanjian lain yang terpakai antara organisasi anda dengan IBM, seperti Terma Penggunaan untuk Penukaran Data Diagnostik.


Melindungi Anda dan IBM

Kami mungkin mengumpulkan dan menggunakan maklumat untuk melindungi anda dan IBM daripada ancaman keselamatan IT dan untuk melindungi maklumat yang kami simpan daripada akses, pendedahan, pindaan atau pemusnahan yang tidak diizinkan. Ini termasuk maklumat daripada sistem pengesahan akses IT kami, seperti maklumat log masuk.

Penyelesaian keselamatan yang kami gunakan untuk melindungi maklumat anda, infrastruktur kami dan rangkaian kami boleh mengumpulkan maklumat seperti alamat IP dan fail log. Ini diperlukan demi kefungsian dan utiliti atur cara keselamatan untuk membolehkan penyiasatan terhadap mana-mana kemungkinan insiden keselamatan dan menjana cerapan tentang ancaman keselamatan.

Kami mungkin menggunakan peralatan khusus dan cara teknikal yang lain untuk mengumpulkan maklumat pada titik akses kepada, dan dalam, sistem dan rangkaian IT untuk mengesan akses yang tidak diizinkan, virus dan isyarat aktiviti berniat jahat. Maklumat yang kami kumpulkan boleh digunakan untuk melakukan penyiasatan apabila terdapat akses yang tidak diizinkan, apabila perisian berbahaya atau aktiviti berniat jahat disyaki, dan untuk menngeluarkan atau mengasingkan kod atau kandungan berniat jahat.


Lokasi IBM

Apabila anda melawat lokasi IBM, kami mengumpulkan nama atau maklumat hubungan perniagaan anda (lihat Akaun Anda), dan, dalam sesetengah kes, maklumat daripada ID yang dikeluarkan oleh kerajaan. Maklumat ini dikumpulkan untuk pengurusan akses dan untuk melindungi keselamatan lokasi dan pekerja kami.

Maklumat yang dikumpulkan di lokasi kami digunakan untuk mengeluarkan lencana akses. Kami boleh mengesahkan identiti pelawat jika dibenarkan dari segi undang-undang dan, bagi kakitangan pembekal yang bekerja di lokasi, lencana dengan pengenalan gambar mungkin diminta untuk tujuan pengenalan diri.

Pemantauan kamera dan pengurusan akses digunakan atas sebab keselamatan lokasi, pekerja dan aset kami. Maklumat lanjut boleh didapati di lokasi IBM.


Perekrutan dan Bekas Pekerja

Kami sentiasa mencari bakat baharu untuk organisasi kami, dan kami mengumpulkan maklumat tentang pemohon pekerjaan atau bakal calon daripada beberapa sumber. Pemohon dirujuk kepada Notis Privasi Perolehan Bakat untuk maklumat lanjut. Apabila seorang pekerja meninggalkan IBM, kami terus memproses maklumat yang berkaitan dengan mereka untuk tujuan mana-mana perniagaan, kontrak, pekerjaan, undang-undang dan fiskal yang masih ada, termasuk pengurusan pencen setakat yang dikendalikan oleh IBM.

Berkenaan perekrutan, kami mungkin mencari bakal calon dengan bantuan perantara perekrutan dan mungkin menggunakan maklumat yang tersedia secara umum di platform media sosial untuk mengenal pasti bakal calon bagi fungsi tertentu.

Apabila seorang pekerja meninggalkan IBM, kami akan menyimpan maklumat asas daripada bekas pekerja tentang pekerjaan mereka di IBM.

Selepas seorang pekerja bersara, kami akan memproses maklumat tentang pesara itu untuk memenuhi tanggungjawab pencen terhadap pesara tersebut. Maklumat tentang pemprosesan maklumat pencen atau program persaraan lain, boleh didapati daripada organisasi tempatan yang bertanggungjawab terhadap pencen. Di sesetengah negara, ini mungkin merupakan organisasi bebas. Dalam sesetengah kes, pesara masih boleh mengambil bahagian dalam inisiatif atau program yang dianjurkan oleh IBM, seperti program sukarela dan tanggungjawab sosial. Penyertaan sedemikian adalah secara sukarela, dan maklumat lanjut disediakan di laman web atau halaman maklumat yang berkaitan untuk inisiatif tersebut.


Menjalankan Operasi Perniagaan kami

Kami mengumpulkan dan menggunakan maklumat untuk menambah baik operasi, sistem dan proses perniagaan kami. Sebagai contoh, maklumat mungkin digunakan untuk menjalankan, mengekalkan, mengaudit dan mengoptimumkan operasi kami, untuk melindungi aset dan pekerja kami, untuk pembangunan produk dan untuk mempertahankan hak kami.

Kami mengumpulkan maklumat tentang operasi perniagaan kami untuk membuat keputusan termaklum tentang organisasi, perniagaan, dan untuk melaporkan prestasi, audit dan trend. Sebagai contoh, kami menggunakan maklumat ini untuk menganalisis kos dan kualiti operasi kami. Jika boleh, hal ini dilakukan dengan menggunakan maklumat teragregat, tetapi ini mungkin menggunakan maklumat peribadi.

Kami mengumpulkan dan menggunakan maklumat daripada sistem perniagaan kami, yang mungkin merangkumi maklumat peribadi, untuk:

 • melindungi atau menegakkan hak kami, termasuk untuk mengesan penipuan atau aktiviti jenayah lain (contohnya, dengan menggunakan maklumat dalam sistem pembayaran)
 • menangani dan menyelesaikan pertikaian
 • menjawab aduan dan membela IBM dalam prosiding undang-undang
 • serta mematuhi kewajipan undang-undang di negara tempat kami menjalankan perniagaan

Kami mengumpulkan maklumat daripada penggunaan proses perniagaan, laman web, perkhidmatan awan dan dalam talian, produk, atau teknologi kami. Maklumat ini mungkin merangkumi maklumat peribadi dan digunakan untuk pembangunan produk dan proses. Sebagai contoh, kami mungkin menggunakan maklumat ini untuk meningkatkan kecekapan, mengurangkan kos atau menambah baik perkhidmatan dengan membangunkan proses dan alat automatik, atau untuk membangunkan atau memperbaiki teknologi yang mendasarinya.


Kuki dan Teknologi Serupa

Apabila anda melawat laman web kami, perkhidmatan awan dan dalam talian, produk perisian, atau melihat kandungan kami di laman web pihak ketiga tertentu, kami mengumpulkan maklumat berkenaan sambungan anda dengan menggunakan pelbagai teknologi penjejak dalam talian, seperti kuki, bikon web, Storan Tempatan atau HTML5. Maklumat yang dikumpulkan dengan teknologi ini mungkin diperlukan untuk mengendalikan laman web atau perkhidmatan, untuk meningkatkan prestasi, untuk membantu kami memahami cara perkhidmatan dalam talian kami digunakan, atau untuk menentukan minat pengguna kami. Kami menggunakan rakan kongsi pengiklanan untuk menyediakan dan membantu penggunaan teknologi sedemikian di IBM dan laman web lain.

Kuki ialah secebis data yang mungkin dihantar oleh laman web ke pelayar anda, yang mungkin disimpan pada komputer anda dan boleh digunakan untuk mengenal pasti komputer anda. Bikon web, termasuk piksel dan tag, ialah teknologi yang digunakan untuk menjejak pengguna yang mengunjungi halaman web IBM atau jika halaman web telah disalin ke laman web lain. Bikon web boleh digunakan dalam mesej e-mel atau surat berita untuk menentukan sama ada mesej dibaca, dimajukan, atau pautan dipilih. Objek Kongsi Setempat boleh menyimpan maklumat kandungan yang dipaparkan di laman web yang dikunjungi, dan keutamaan. Ini boleh digunakan untuk menyediakan ciri yang bersambung merentasi laman web kami atau memaparkan iklan IBM yang disasarkan di laman web lain berdasarkan minat anda.

Kuki sesi boleh digunakan untuk menjejak kemajuan anda dari halaman ke halaman supaya anda tidak diminta untuk memberikan maklumat yang telah anda berikan semasa sesi ini, atau maklumat yang diperlukan supaya dapat menyelesaikan transaksi. Kuki sesi akan dipadamkan apabila pelayar web ditutup. Kuki berterusan menyimpan keutamaan pengguna bagi lawatan berturut-turut ke laman web, seperti merekodkan pilihan bahasa dan lokasi negara anda. Data kuki berterusan akan dipadamkan dalam masa 12 bulan.

Anda boleh menggunakan Pengurus Kuki IBM untuk mengetahui lebih lanjut tentang teknologi penjejakan dalam talian yang kami gunakan dan untuk menyemak atau menetapkan keutamaan anda berkenaan maklumat yang kami kumpulkan tentang anda di laman web kami. Pengurus Kuki IBM akan dipaparkan sebagai tetingkap pemberitahuan apabila anda mengunjungi laman web buat pertama kali atau dibuka dengan memilih Keutamaan Kuki pada pengaki laman web. Pengurus Kuki IBM tidak menangani semua jenis teknologi penjejakan (contohnya, bikon web). Semasa menggunakan aplikasi mudah alih, gunakan pilihan pada peranti mudah alih anda untuk mengurus tetapan.

Tindakan menyekat, menyahdayakan atau menolak kuki IBM boleh menyebabkan perkhidmatan tidak berfungsi dengan baik, seperti sambungan dengan troli beli-belah, atau menyekat penggunaan laman web atau perkhidmatan Awan IBM yang memerlukan anda mendaftar masuk. Tindakan menyahdayakan kuki tidak akan menyahdayakan teknologi penjejakan dalam talian yang lain, tetapi akan menghalang teknologi lain daripada mengakses mana-mana butiran yang disimpan dalam kuki.

Laman web kami menawarkan kemungkinan untuk menggunakan pilihan media sosial pihak ketiga. Jika anda memilih untuk menggunakan pilihan ini, laman pihak ketiga ini mungkin mencatatkan maklumat tentang anda, seperti alamat IP anda, masa akses dan URL laman web yang merujuk. Jika anda telah log masuk ke laman media sosial tersebut, ia juga mungkin akan menghubungkan maklumat yang dikumpulkan dengan maklumat profil anda. Kami tidak bertanggungjawab atas amalan privasi perkhidmatan pihak ketiga ini dan menggalakkan anda untuk menyemak dasar privasi mereka untuk mendapatkan maklumat lanjut.

Untuk mendapatkan maklumat tentang kuki dan cara mengalih keluar teknologi ini menggunakan tetapan pelayar, lihat https://www.allaboutcookies.org/.


Kanak-kanak

Melainkan jika dinyatakan sebaliknya, laman web, produk dan perkhidmatan kami tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh kanak-kanak di bawah usia 16 tahun.


Berkongsi Maklumat Peribadi

Kami mungkin berkongsi maklumat peribadi anda secara dalaman dan luaran dengan pembekal, penasihat atau Rakan Kongsi Perniagaan bagi tujuan perniagaan IBM yang sah, dan hanya berdasarkan keperluan untuk mengetahui. Bahagian ini menerangkan cara kami berkongsi maklumat dan cara kami memudahkan perkongsian itu.

Cara Kami Berkongsi Maklumat Peribadi

 

Semasa berkongsi maklumat peribadi, kami akan menjalankan pemeriksaan dan kawalan yang sesuai untuk mengesahkan bahawa maklumat tersebut boleh dikongsi.

Jika kami memutuskan untuk menjual, membeli, menggabungkan atau menyusun semula perniagaan di beberapa negara, transaksi tersebut mungkin melibatkan pendedahan sesetengah maklumat peribadi kepada bakal pembeli perniagaan atau pembeli perniagaan sebenar, atau pengumpulan maklumat peribadi daripada orang yang menjual perniagaan sedemikian.

Secara dalaman, maklumat peribadi dikongsi untuk tujuan perniagaan kami yang sah, seperti mengurus perhubungan kami dengan anda dan pihak luaran yang lain, program pematuhan, atau keselamatan sistem dan rangkaian. Kami melakukan hal ini untuk meningkatkan kecekapan, demi penjimatan kos dan kolaborasi dalaman antara anak syarikat kami. Akses dalaman kami kepada maklumat peribadi dihadkan dan diberikan hanya berdasarkan keperluan untuk mengetahui. Perkongsian maklumat ini tertakluk pada pengaturan antara syarikat, dasar kami dan standard keselamatan yang sesuai.

Secara luaran,

 • perniagaan kami dengan pembekal mungkin merangkumi pengumpulan, penggunaan, analisis atau jenis pemprosesan maklumat peribadi yang lain bagi pihak kami.
 • model perniagaan kami merangkumi kerjasama dengan Rakan Kongsi Perniagaan bebas untuk pemasaran, penjualan serta peruntukan produk dan perkhidmatan IBM. Jika sesuai, kami akan berkongsi maklumat hubungan perniagaan dengan Rakan Kongsi Perniagaan terpilih.
 • kami mungkin berkongsi maklumat peribadi dengan penasihat profesional, termasuk peguam, juruaudit dan syarikat insurans untuk menerima perkhidmatan mereka.
 • kami mungkin berkongsi maklumat perhubungan kontrak dengan pihak lain, misalnya, Rakan Kongsi Perniagaan kami, institusi kewangan, syarikat penghantaran, pos atau pihak berkuasa kerajaan, seperti pihak berkuasa kastam yang terlibat dalam pemenuhan.

Dalam keadaan tertentu, maklumat peribadi mungkin tertakluk pada pendedahan kepada agensi kerajaan selaras dengan prosiding kehakiman, perintah mahkamah atau proses undang-undang. Kami juga mungkin berkongsi maklumat peribadi untuk melindungi hak IBM atau lain-lain apabila IBM percaya bahawa hak tersebut mungkin terjejas, misalnya untuk mencegah penipuan.

 

 

Memudahkan Pemindahan Antarabangsa

 

Maklumat anda mungkin dipindahkan ke atau diakses oleh anak syarikat IBM dan pihak ketiga di seluruh dunia. IBM mematuhi undang-undang tentang pemindahan maklumat peribadi di antara negara untuk memastikan maklumat peribadi anda dilindungi, di mana-mana sahaja ia berada.

Kami telah melaksanakan pelbagai perlindungan termasuk:

 • Fasal Kontrak, seperti yang diluluskan oleh Suruhanjaya EU dan diterima di beberapa negara lain. Anda boleh meminta salinan Fasal Kontrak Standard EU (EU SCC) dengan memilih Hubungi Kami pada pengepala halaman ini.
 • Peraturan Korporat Terikat untuk Pengawal (IBM BCR-C). Kami mempunyai BCR-C yang diluluskan oleh Pihak Berkuasa Perlindungan Data Eropah dan Pejabat Pesuruhjaya Maklumat UK. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, lihat Peraturan Korporat Terikat Pengawal IBM.
 • Sistem Peraturan Privasi Rentas Sempadan (CBPR) APEC yang memberikan perlindungan maklumat peribadi yang dipindahkan antara ekonomi APEC yang mengambil bahagian kerana ia berkaitan dengan maklumat dalam talian yang dikumpulkan melalui ibm.com.

Walaupun Kerangka Perisai Privasi EU-AS dan Switzerland-AS tidak lagi boleh disandarkan bagi pemindahan Maklumat Peribadi, kami terus mematuhi semua kewajipan Kerangka Perisai Privasi EU-AS dan Kerangka Perisai Privasi Switzerland-AS. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, lihat Dasar Privasi Perisai Privasi IBM dan Jabatan Perdagangan AS.


Maklumat Pengawal dan Wakil

IBM menjalankan perniagaan melalui anak syarikatnya di seluruh dunia. Undang-undang privasi di sesetengah negara menganggap Pengawal sebagai entiti undang-undang (atau orang sebenar) yang menentukan tujuan pemprosesan maklumat peribadi berlaku dan cara maklumat itu diproses. Pihak yang terlibat dalam operasi pemprosesan bagi pihak Pengawal boleh digelar sebagai Pemproses. Gelaran dan kewajipan yang berkaitan berbeza, bergantung pada bidang kuasa.

Jika hal ini relevan dengan undang-undang privasi di negara anda, Pengawal maklumat peribadi anda ialah anak syarikat utama IBM di negara atau wilayah anda, melainkan International Business Machines Corporation (IBM Corp). atau anak syarikat IBM yang lain mengenal pasti dirinya sebagai Pengawal bagi interaksi khusus dengan anda.

Maklumat hubungan anak syarikat utama negara atau wilayah kami boleh didapati dengan memilih negara atau wilayah anda dan memilih Kenalan di bahagian pengaki laman web ibm.com. IBM Corp. boleh dihubungi melalui: International Business Machines Corporation, 1, North Castle Drive, Armonk, New York, United States of America.

Jika IBM Corp. atau anak syarikat yang dikawalnya dikehendaki melantik wakil sah, wakil-wakil berikut telah dilantik.

IBM International Group B.V.,

Johan Huizingalaan 765,

1066 VH Amsterdam,

The Netherlands

IBM United Kingdom Limited,

PO Box 41, North Harbour,

Portsmouth,

Hampshire, PO6 3AU,

United Kingdom


Keselamatan dan Pengekalan Maklumat

Untuk melindungi maklumat peribadi anda daripada akses, penggunaan dan pendedahan yang tidak diizinkan, kami melaksanakan perlindungan fizikal, pentadbiran dan teknikal yang wajar. Perlindungan ini merangkumi kawalan akses berasaskan peranan dan penyulitan untuk memastikan maklumat peribadi sulit semasa pemindahan. Kami juga meminta Rakan Kongsi Perniagaan, pembekal dan pihak ketiga kami agar melaksanakan perlindungan yang sesuai, seperti terma kontrak dan sekatan akses, untuk melindungi maklumat daripada akses, penggunaan dan pendedahan yang tidak diizinkan. 

Kami hanya mengekalkan maklumat peribadi selama yang diperlukan untuk memenuhi tujuan maklumat peribadi diproses, atau untuk mematuhi keperluan pengekalan dari segi undang-undang dan peraturan. Keperluan pengekalan dari segi undang-undang dan peraturan mungkin merangkumi menyimpan maklumat untuk:

 • tujuan audit dan perakaunan,
 • terma pengekalan berkanun,
 • pengendalian pertikaian,
 • dan pemantapan, pelaksanaan atau pembelaan tuntutan undang-undang di negara yang kami jalankan perniagaan. 

Kami mengekalkan mana-mana maklumat perhubungan kontrak untuk tujuan pentadbiran, keperluan pengekalan dari segi undang-undang dan peraturan, mempertahankan hak IBM, dan untuk mengurus hubungan IBM dengan anda. Maklumat yang diberikan dalam notis privasi tambahan mungkin akan memberikan maklumat yang lebih terperinci tentang terma pengekalan yang terpakai.

Apabila maklumat peribadi tidak lagi diperlukan, kami mempunyai proses untuk memadamkannya secara selamat, misalnya dengan memadamkan fail elektronik dan mencincang rekod fizikal.

 


Hak Anda

Anda mempunyai hak tertentu dalam pengendalian maklumat peribadi anda. Borang Hubungi Kami pada pengepala halaman ini boleh digunakan untuk:

 • meminta akses kepada maklumat peribadi yang kami simpan tentang anda atau mengemas kini maklumat tersebut. Bergantung pada undang-undang yang terpakai, anda mungkin mempunyai hak tambahan berkenaan maklumat peribadi anda.
 • mengajukan soalan yang berkaitan dengan Pernyataan Privasi dan amalan privasi ini. Mesej anda akan dimajukan kepada ahli Pasukan Privasi Data IBM yang berkenaan, termasuk Pegawai Perlindungan Data yang bertanggungjawab.
 • menyerahkan aduan kepada IBM jika anda tidak berpuas hati dengan cara IBM memproses maklumat peribadi anda.

Maklumat tentang hak tambahan dan masa hak ini dilaksanakan boleh didapati di sini. Hak anda mungkin tertakluk pada pembatasan dan pengecualian yang disebabkan oleh undang-undang yang terpakai. Sebagai contoh, mungkin terdapat situasi yang kami tidak dapat berkongsi maklumat tertentu yang anda cari jika pendedahan ini bermaksud pendedahan maklumat tentang orang lain.

Anda juga berhak mengadu kepada pihak berkuasa penyeliaan yang kompeten. Maklumat hubungan Pihak Berkuasa Perlindungan Data di Kawasan Ekonomi Eropah boleh didapati di sini, dan di UK di sini. Sekiranya aduan tidak dapat diselesaikan mengikut kepuasan anda, anda juga boleh menggunakan Sistem Maklum Balas dan Penyelesaian TRUSTe di sini, iaitu penyedia penyelesaian pertikaian pihak ketiga bebas kami yang berpangkalan di AS. Perkhidmatan ini disediakan secara percuma.

Untuk menetapkan atau mengemas kini keutamaan komunikasi pemasaran anda, lawati Pusat Keutamaan Privasi IBM. Anda juga boleh menyerahkan permintaan tarik diri, atau memilih Nyahlanggan di bahagian akhir setiap e-mel pemasaran.


Asas Undang-Undang

Dalam sesetengah bidang kuasa, pengendalian maklumat peribadi yang sah tertakluk pada justifikasi, kadangkala disebut sebagai asas undang-undang. Asas undang-undang yang kami sandarkan bagi pengendalian maklumat peribadi anda yang sah berbeza bergantung pada tujuan dan undang-undang yang terpakai.

Asas undang-undang berbeza yang kami gunakan adalah:

Kami bergantung pada asas undang-undang ini apabila kami perlu memproses maklumat peribadi tertentu, seperti maklumat hubungan anda, butiran pembayaran dan maklumat penghantaran, untuk melaksanakan kewajipan kami atau untuk mengurus perhubungan kontrak kami dengan anda.

Contohnya:

 • Jika anda berhasrat untuk membeli produk atau perkhidmatan, kami memerlukan maklumat hubungan perniagaan anda untuk mengikat kontrak dengan anda, atau anda mungkin perlu mencipta IBMid (lihat Akaun Anda) untuk mengakses produk yang dibeli secara dalam talian.
 • Semasa memenuhi hubungan, anda mungkin perlu menerima perkhidmatan sokongan, dan untuk ini kami perlu mengumpulkan maklumat hubungan anda.
 • Kami memerlukan maklumat peribadi untuk mempertimbangkan pemohon pekerjaan atau mengurus hak pencen pesara (lihat Perekrutan dan Bekas Pekerja).

Kepentingan sah adalah berkaitan dengan kemampuan untuk menjalankan dan mengatur perniagaan, yang merangkumi pemasaran tawaran kami, melindungi kepentingan undang-undang kami, menjamin persekitaran IT kami, atau memenuhi keperluan pelanggan.
Contohnya:

 • Kami mencatatkan penggunaan dan interaksi anda dengan laman web kami untuk penambahbaikan.
 • Kami memproses IBMid anda (lihat Akaun Anda) untuk mengurus keizinan akses kepada perkhidmatan kami.
 • Jika kami mempunyai perhubungan kontrak dengan organisasi tempat anda bekerja, kami mempunyai kepentingan sah untuk memproses maklumat peribadi anda yang digunakan untuk mengurus kontrak ini.
 • Kami memproses maklumat hubungan perniagaan anda (lihat Akaun Anda) bersama dengan maklumat lain yang berkaitan dengan perniagaan untuk menyesuaikan interaksi kami dengan anda serta mempromosikan produk dan perkhidmatan kami. Kami mungkin memproses maklumat hubungan anda bersama dengan butiran acara IBM yang anda hadiri untuk membangunkan Pemasaran dan kecerdasan perniagaan.
 • Kami memproses maklumat peribadi pemohon berdasarkan kepentingan sah kami untuk mencari bakat yang sesuai (lihat Perekrutan dan Bekas Pekerja).
 • Kami perlu memastikan operasi perniagaan umum kami berfungsi. Untuk tujuan ini, kami mungkin, misalnya, memproses maklumat log masuk sistem dan rangkaian IT kami, atau rakaman CCTV di lokasi IBM untuk tujuan keselamatan.

Kami juga mungkin memproses maklumat peribadi yang diperlukan untuk mempertahankan hak kami dalam prosiding kehakiman, pentadbiran atau timbang tara. Hal ini juga berada di bawah asas undang-undang kepentingan sah di negara yang ia bukan asas undang-undang yang berasingan.

Kami memproses maklumat peribadi untuk perlindungan kredit, yang merupakan asas undang-undang khusus di bawah undang-undang Brazil (LGPD) dan juga berada di bawah asas undang-undang kepentingan sah di negara lain.

Pemprosesan adalah berdasarkan persetujuan anda yang kami minta ini.
Contoh:

Jika kami perlu memproses maklumat peribadi tertentu berdasarkan kewajipan undang-undang kami. Contoh:

 • Kami mungkin perlu meminta ID yang dikeluarkan oleh kerajaan bagi transaksi tertentu, seperti transaksi pembiayaan (lihat Perhubungan Kontrak).

Kemas Kini Pernyataan Privasi

Sekiranya perubahan penting dibuat pada Pernyataan Privasi ini, tarikh kuat kuasa akan disemak semula, dan notis mengenai Pernyataan Privasi yang dikemas kini akan disiarkan selama 30 hari. Dengan terus menggunakan laman web dan perkhidmatan kami selepas semakan berkuat kuasa, pengguna dianggap telah membaca dan memahami perubahannya.

Versi Pernyataan Privasi sebelumnya tersedia di sini.