Operasyonları optimize etmek, varlıkları yönetmek, ürünler ve hizmetler üzerine yeniden düşünmek ve müşteri deneyimini dönüştürmek için verilerden yararlanın.


IBM Watson IoT™ Platform'u Nesnelerin İnterneti projelerinizin merkezi haline getirin. IBM Bluemix®'te bulut üzerinde barındırılan bir yapıyı devreye alın.

Video: Watson IoT Platform ile kolaylaştırılan Nesnelerin İnterneti (03:17)

Watson IoT Platform'u kullanarak IoT çözümünüzü yaratın

Sözcüklerle kullanıcının niyeti ve vermek istediği mesaj arasında otomatik olarak bağlantı kurun ve bu etkileşimleri belirli çözümler sayesinde diğer veri kaynaklarıyla ilişkilendirin.

Kullanımlar:

Veri işlemeyi otomatikleştirin ve bu verileri öğrenilmiş önceliklere göre derecelendirin. Makine Öğrenimi, var olan ve oluşması beklenen koşulları otomatik olarak anlayıp sorunlar oluştuğunda önerilerde bulunmak için IoT verilerine uygulanabilir.

Kullanımlar:

Video verilerindeki modelleri ve görünümleri belirlemek için video akışı ve anlık görüntülerdeki yapısal olmayan verileri takip edin. Uygulamalar, geçmiş olaylar ve yeni oluşan durumları daha iyi anlamak için makine verileriyle bu verileri bir araya getirebilir.

Kullanımlar:

Bu kaynaklarda bulunan büyük hacimli veriler arasındaki ilişkileri ve kalıpları orataya çıkarmak için blog yorumları, teknik bakım ve çağrı merkezi görüşme kayıtları da dahil olmak üzere yapısal olmayan metin verilerini analiz edin.

Kullanımlar:

IBM Watson® doğal dil işlemesi

 

Watson Makine Öğrenimi

 

Watson resim ve video analitiği

 

Watson metin analitiği

 

IBM Watson IoT Platform Connect

Çiplerden akıllı aygıtlara, uygulamalarınıza ve sektör çözümlerine kadar aygıtların bağlantısını kolaylıkla sağlayın.

Aygıt yönetimi işlevlerini gerçekleştirin, bulut tabanlı hizmetlerle ölçeklendirin, öngörüler edinmek ve kurumunuzda dönüşüm gerçekleştirmek için zengin analitiği kullanın.

Bilgi yönetimi ve dış veri entegrasyonu


IoT kaynaklarınızdaki verileri tanımlayın, toplayın ve hızla, kolayca analiz edilebilen varlık tabanlı veri yapılarına dönüştürün.


Diğer çeşitli veri kaynakları ve platformlarından verileri kullanın. Aygıt verilerini artırmak ve ek olarak zengin analitiği gerçekleştirmek için bunu kullanın.


Nesnelerin İnterneti verilerinin tarihçisi olarak çeşitli, bulut tabanlı depolama hizmetlerinden yararlanın.


IBM Weather Company verileri

Hava durumu iş üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Dünyanın geçmiş ve gerçek zamanlı verilerini IoT çözümünüzle bütünleştirin, hava durumu hakkında proaktif olmak için açık, anlaşılır ve lokasyona bağlı öngörüleri kullanın.

Risk ve güvenlik yönetimi

Tasarımından gelen güvenlikle Watson IoT Platform'u kullanırken içiniz rahat olsun.

Gösterge panoları ve uyarıları kullanarak tüm IoT ortamınızda öngörüleri bir araya getirin ve riski yönetin. Bildirimlere göre hareket edin ve tek bir konsoldan olayları ayrıştırın. İşletmelerin tüm Nesnelerin İnterneti ortamlarını koruması ve güvenliğini sağlaması gerekir.

Özel IoT Blockchain

Blockchain, Nesnelerin İnterneti verilerini iş işlemiyle bütünleştirir ve kaydı ortak bir kalıcı defterde saklar. Bu kalıcı işlem kaydı, işlem zincirindeki tüm katılımcılar tarafından kullanılabilir.

Taraflar arasındaki güvenli ve reddedilemeyen veri eşleşmesi, iş süreçlerini sorunsuz hale getiren, açık ve işlemsel uygulamalar sağlar. Watson IoT Platform, bazı IoT verilerini özel bir Blockchain ortamına eklemenizi sağlayan bir yeteneğe sahiptir.

Diğer araçlar ve hizmetler

Kaynaklar

Watson IoT Platform odaklı, aylık haber bülteni IoT Sense'i almak için kaydolun.