Najważniejsze wyzwania, przed którymi stoi sektor usług finansowych

Najważniejsze wyzwania, przed którymi stoi sektor usług finansowych

Czy przechodzisz od świata kodowania do świata nauki?

Rozszerzona inteligencja

Poszukujesz nowego kanału dotarcia,aby oferować swoje nowe produkty szybko i efektywnie kosztowo?

Time is Money | Unpack your future banking

Obejrzyj wideo

Pobierz opracowanie

Czy przechodzisz od świata kodowania do świata nauki?

Rozszerzona inteligencja

Poszukujesz nowego kanału dotarcia,aby oferować swoje nowe produkty szybko i efektywnie kosztowo?

Time is Money | Unpack your future banking

Obejrzyj wideo

Analizy i środki

PSD2

PSD2

Niedawno zmieniona dyrektywa w sprawie usług płatniczych stwarza bankom progresywnym możliwość stworzenia bardziej otwartego i innowacyjnego środowiska cyfrowego dla swoich klientów.

Blockchain

Jaki jest potencjalny zwrot z inwestycji w IBM Blockchain? Prezentujemy raport The Forrester Total Economic Impact™ (TEI), który pomoże oszacować koszty, korzyści, elastyczność i zagrożenia wynikające z pracy z IBM Blockchain.

API Economy

API w kontekście ekonomicznym

Wykorzystaj interfejsy API, aby lepiej komunikować się z innymi organizacjami oraz uwolnić cały potencjał danych i usług. Payment Services Directive 2 (PSD2) i Open Banking sprzyjają współpracy i tworzeniu innowacji

Security

Bezpieczeństwo

Każdego roku sektor finansowy jest głównym obszarem zainteresowania cyberprzestępców. Czy systemy i procesy w Twoim przedsiębiorstwie są przygotowane na kolejny atak?

Payments

Płatności

Przetwarzanie, monitorowanie i raportowanie płatności i transakcji za pomocą pojedynczej platformy — Financial Transaction Manager for Immediate Payments

PSD2

PSD2

Niedawno zmieniona dyrektywa w sprawie usług płatniczych stwarza bankom progresywnym możliwość stworzenia bardziej otwartego i innowacyjnego środowiska cyfrowego dla swoich klientów.

Blockchain

Jaki jest potencjalny zwrot z inwestycji w IBM Blockchain? Prezentujemy raport The Forrester Total Economic Impact™ (TEI), który pomoże oszacować koszty, korzyści, elastyczność i zagrożenia wynikające z pracy z IBM Blockchain.

API Economy

API w kontekście ekonomicznym

Wykorzystaj interfejsy API, aby lepiej komunikować się z innymi organizacjami oraz uwolnić cały potencjał danych i usług. Payment Services Directive 2 (PSD2) i Open Banking sprzyjają współpracy i tworzeniu innowacji

Security

Bezpieczeństwo

Każdego roku sektor finansowy jest głównym obszarem zainteresowania cyberprzestępców. Czy systemy i procesy w Twoim przedsiębiorstwie są przygotowane na kolejny atak?

Payments

Płatności

Przetwarzanie, monitorowanie i raportowanie płatności i transakcji za pomocą pojedynczej platformy — Financial Transaction Manager for Immediate Payments

Historie klientów

W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie ABN AMRO nawiązuje współpracę z IBM (YouTube, 2:39)

ABN AMRO inwestuje w technologie przetwarzania w chmurze, rozwiązania analityczne, przetwarzanie kognitywne i technologie mobilne, dzięki czemu organizacja zyskuje na elastyczności, zwinności i szybkości działania i może skutecznie stawić czoło rosnącej konkurencji.

W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie ABN AMRO nawiązuje współpracę z IBM (YouTube, 2:39)

ABN AMRO inwestuje w technologie przetwarzania w chmurze, rozwiązania analityczne, przetwarzanie kognitywne i technologie mobilne, dzięki czemu organizacja zyskuje na elastyczności, zwinności i szybkości działania i może skutecznie stawić czoło rosnącej konkurencji.

Rozwiązania dla sektora bankowego

Rozwiązania dla sektora bankowego

Poznaj nasze czołowe rozwiązania w dziedzinie bankowości.

Systemy frontowe

Nadążaj za potrzebami klientów w świecie rządzonym przez technologie i dane.

Podstawowa działalność bankowa

Najnowsze technologie i rozwiązania pozwalają działać sprawnie i efektywnie, a tym samym zdobyć przewagę nad konkurencją.

Płatności i transakcje

Możesz szybko i skutecznie udostępniać innowacyjne możliwości w odpowiedzi na dynamicznie zmieniającą się sytuację na rynku oraz zagrożenia ze strony nowych konkurentów.

Zarządzanie ryzykiem

Systemy frontowe

Systemy frontowe

Podstawowa działalność bankowa

Podstawowa działalność bankowa

Płatności i transakcje

Płatności i transakcje

Zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie ryzykiem

Rozwiązania dla sektora bankowego

Rozwiązania dla sektora bankowego

Poznaj nasze czołowe rozwiązania w dziedzinie bankowości.

Systemy frontowe

Nadążaj za potrzebami klientów w świecie rządzonym przez technologie i dane.

Podstawowa działalność bankowa

Najnowsze technologie i rozwiązania pozwalają działać sprawnie i efektywnie, a tym samym zdobyć przewagę nad konkurencją.

Płatności i transakcje

Możesz szybko i skutecznie udostępniać innowacyjne możliwości w odpowiedzi na dynamicznie zmieniającą się sytuację na rynku oraz zagrożenia ze strony nowych konkurentów.

Zarządzanie ryzykiem

Systemy frontowe

Systemy frontowe

Podstawowa działalność bankowa

Podstawowa działalność bankowa

Płatności i transakcje

Płatności i transakcje

Zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie ryzykiem

Czy chcesz porozmawiać z ekspertem IBM w dziedzinie bankowości?