PSD2

Zaktualizowana dyrektywa w sprawie usług płatniczych, znana również pod nazwą Payment Services Directive (PSD2), dotyczy wszystkich podmiotów w sektorze płatności. Nowa regulacja wymaga, aby europejskie banki ułatwiały udostępnianie danych dotyczących transakcji zawieranych przez klientów i ich kont innym firmom. Dla działających przyszłościowo banków to świetna okazja na stworzenie otwartego i innowacyjnego środowiska interakcji cyfrowych z klientami.

Czy Twoje przedsiębiorstwo spełnia wymogi rozporządzenia GDPR?

IBM postrzega rozporządzenie GDPR jako szansę na uzyskanie przewagi nad konkurencją, ponieważ może ono zachęcić przedsiębiorstwa do rozbudowania realizowanej strategii o zunifikowany system nadzorowania informacji. Zunifikowany nadzór to potencjalny fundament sukcesu w erze cyfryzacji. Może stanowić środowisko, na bazie którego dokonasz transformacji swojego przedsiębiorstwa. Dzięki niemu dowiesz się, jakimi danymi dysponujesz, gdzie są one przechowywane, w jaki sposób wykorzystać je do osiągnięcia maksimum wartości przy minimum ryzyka oraz jak obsługiwać dane tak, by budować relacje z poszczególnymi klientami.

API w kontekście ekonomicznym


Wykorzystaj interfejsy API, aby lepiej komunikować się z innymi organizacjami oraz uwolnić cały potencjał danych i usług. Payment Services Directive 2 (PSD2) i Open Banking sprzyjają współpracy i tworzeniu innowacji


Bezpieczeństwo


Każdego roku sektor finansowy jest głównym obszarem zainteresowania cyberprzestępców. Czy systemy i procesy w Twoim przedsiębiorstwie są przygotowane na kolejny atak?


Płatności


Przetwarzanie, monitorowanie i raportowanie płatności i transakcji za pomocą pojedynczej platformy — Financial Transaction Manager for Immediate Payments


Alior Bank zwiększa wydajność pracowników i zadowolenie klientów dzięki IBM MobileFirst (YouTube, 8:36)

Przedstawiciele Alior Banku mówią o technologiach mobilnych, które pozwalają zwiększyć efektywność operacji bankowych i zadowolenie klientów.

W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie ABN AMRO nawiązuje współpracę z IBM (YouTube, 2:39)

ABN AMRO inwestuje w technologie przetwarzania w chmurze, rozwiązania analityczne, przetwarzanie kognitywne i technologie mobilne, dzięki czemu organizacja zyskuje na elastyczności, zwinności i szybkości działania i może skutecznie stawić czoło rosnącej konkurencji.

Likhit Wagle pracuje w dziale IBM Global Business Services na stanowisku partnera biznesowego i globalnego lidera w dziedzinie bankowości i rynków finansowych. Współpracuje z kierownikami wyższego szczebla w wielu przedsiębiorstwach należących do indeksu FTSE-100 i rankingu Fortune 500, pomagając im w dostarczaniu wyższej wartości klientom i udziałowcom. Likhit to lider opinii w branży finansowej, który dysponuje przeszło 15-letnim doświadczeniem w zakresie doradztwa strategicznego. Specjalizuje się w zarządzaniu finansowym na poziomie korporacyjnym, zarządzaniu wartością, a także fuzjach i przejęciach. Likhit posiada ogromne doświadczenie w kierowaniu złożonymi projektami transformacji, obejmującymi opracowanie i wdrożenie strategii tworzenia wartości, nowe modele biznesowe, zarządzanie wydajnością, zmiany organizacyjne oraz systemy wspomagające procesy decyzyjne. W przeszłości Likhit pełnił w dziale IBM Global Business Services role lidera w dziedzinie bankowości na północno-wschodnią Europę, lidera tworzenia wartości na rynku europejskim oraz lidera w zakresie zarządzania strategią i zmianą. Przed dołączeniem do IBM Likhit odpowiadał w firmie PWC za fuzje i przejęcia.

Saket Sinha to pracujący dla IBM dyrektor generalny ds. rozwiązań dla bankowości, który odpowiada za dostarczanie analiz, wartościowych spostrzeżeń oraz usług doradczych dla klientów z sektora bankowości i rynku finansowego. Sinha może pochwalić się ponad 20-letnim doświadczeniem w bankowości. Od lat pomaga klientom opracowywać strategie biznesowe i technologiczne, a przy tym spełniać wymogi programów transformacji. Sinha pomaga instytucjom finansowym w osiąganiu lepszych wyników finansowych, korelowaniu działań ze sfery biznesowej i informatycznej oraz zwiększaniu efektywności podnoszenia wartości firmy dla akcjonariuszy. Sinha specjalizuje się w transformacjach banków poprzez wdrożenie nowoczesnych rozwiązań dla bankowości, które obejmują analizy, modernizację tradycyjnej infrastruktury, cyfryzację kanałów i gruntowną przebudowę architektury. Obecnie Sinha współpracuje z wieloma największymi na świecie bankami, świadcząc ich kierownictwu usługi doradcze w zakresie transformacji, innowacji, zarządzania interakcjami z klientami, uzyskiwania efektu synergii we współpracy, rozwoju modelu globalnej działalności oraz egzekwowaniu strategii dotyczących działań i technologii. Dzięki niemu przedsiębiorstwa osiągają doskonałe wyniki.

Krishnan to lider w dziedzinie innowacyjnych rozwiązań biznesowych i IT, który ma bogate doświadczenie w kierowaniu przeprowadzanymi na dużą skalę transformacjami największych na świecie banków. Słynie z wykorzystywania nowoczesnych i innowacyjnych technologii pozwalających skorelować korporacyjną strategię IT z kluczowymi celami biznesowymi. Kariera Krishnana rozwijała się w wielu różnych sektorach przemysłu, stopniowo krystalizując się wokół bankowości i obszarów takich jak transformacja systemów frontowych (integracja rozwiązań mobilnych i wielokanałowych) czy kompleksowa transformacja podstawowej działalności bankowej. Współpracował z klientami z Afryki, Azji, Europy, Ameryki Północnej oraz z krajów rozwijających się. W dziale IBM Banking and Financial Markets Global CoC pełni rolę dyrektora ds. technicznych, odpowiadając za współpracę z wieloma jednostkami organizacyjnymi IBM w zakresie opracowywania strategii rozwoju technicznego w branży. Zarządzał wieloma rozbudowanymi i złożonymi projektami integracji systemów korporacyjnych jako główny architekt, m.in. wdrożeniem zakrojonego na szeroką skalę programu implementacji płatności mobilnych, dzięki któremu społeczności krajów rozwijających się zyskały dostęp do podstawowych usług finansowych na platformach mobilnych.

Rozwiązania dla sektora bankowego

Rozwiązania dla sektora bankowego

Poznaj nasze czołowe rozwiązania w dziedzinie bankowości.

Poznaj nasze czołowe rozwiązania w dziedzinie bankowości.

Systemy frontowe

Nadążaj za potrzebami klientów w świecie rządzonym przez technologie i dane.

Podstawowa działalność bankowa

Najnowsze technologie i rozwiązania pozwalają działać sprawnie i efektywnie, a tym samym zdobyć przewagę nad konkurencją.

Płatności i transakcje

Możesz szybko i skutecznie udostępniać innowacyjne możliwości w odpowiedzi na dynamicznie zmieniającą się sytuację na rynku oraz zagrożenia ze strony nowych konkurentów.

Zarządzanie ryzykiem

Systemy frontowe

Systemy frontowe

Podstawowa działalność bankowa

Podstawowa działalność bankowa

Płatności i transakcje

Płatności i transakcje

Zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie ryzykiem

Czy chcesz porozmawiać z ekspertem IBM w dziedzinie bankowości?

Kontakt z IBM

Służymy pomocą