PŘÍPADOVÁ STUDIE: ANZ

ANZ Bank získává ucelený přehled o svých zákaznících

ANZ Bank investuje do řešení pro správu hlavních dat, která této bance pomohou získat ucelený přehled o zákaznících, ať již na daném trhu nebo napříč regiony - ve prospěch zlepšení zákaznických služeb, optimalizace provozu a snazšího dodržování předpisů.

Zrychlení kontrol autorizace zákazníků ze 3 hodin na 30 sekund.

"Na data se nyní můžeme podívat z nejrůznějších úhlů, abychom vyhodnotili chování a odhalili anomálie," říká Kudrjasovs. "A systém můžeme nakonfigurovat tak, aby nás okamžitě upozorňoval na konkrétní případy porušení. Získáváme tímto novou úroveň přehledu napříč našimi systémy a aplikacemi."

Aleksejs Kudrjasovs

Vedoucí informační bezpečnosti, ABLV Bank

Přehled

Přejděte od pouhého monitorování a odhalování bezpečnostních rizik a hrozeb k získávání poznatků a realizaci prediktivních a adaptivních schopností nebo funkcí ochrany.

Jak to funguje

Nabízíme propracované analýzy a poznatky pro zabezpečení, optimalizované bezpečnostní nástroje, široké zkušenosti a odbornost na poli zabezpečení, stejně tak jako řešení ke zvýšení odolnosti cloudů. Pomůžeme vám:

  • Aktivně odhalovat hrozby týkající se provozních činností i zabezpečení, snižovat náklady a vhodně koncentrovat zdroje.
  • Řídit interní i externí rizika systémů IT, včetně otázek vlastnictví, provozu, zapojení a dopadů systémů IT v rámci podniku.
  • Zlepšovat poskytování služeb zákazníkům, obchodní výkonnost a odolnost při současném naplňování obchodních cílů i regulatorních požadavků.

Výhody

Naše špičková řešení a služby v oblasti zabezpečení a odolnosti výrazně zlepšují vaše schopnosti odhalovat útoky a bezpečnostní hrozby v kyberprostoru, těmto útokům a hrozbám předcházet, stejně tak jako zvyšovat odolnost a zajišťovat nepřetržitý podnikový provoz.

Další prostředky

Zpráva pro vedoucí pracovníky

Vítězíme v boji proti podvodům: O tom, jak nejefektivnější finanční společnosti přechytračily zlosyny

Seznamte se s doporučenými postupy boje proti podvodům a informujte se, jak za tímto účelem vhodně transformovat provozní postupy.

Novinky

ING Direct Australia se obrací na IBM, aby zapojila mladší bankovní zákazníky v online a mobilním prostředí

ING láká nové zákazníky na online a mobilní služby řízení denních výdajů a plánování finanční budoucnosti.

Máte zájem promluvit si s odborníkem na IBM Banking?

Prozkoumat související řešení a témata

IBM Security

Porazte bezpečnostní hrozby svojí inteligencí, integrací a odbornými znalostmi.

IBM Surveillance Insight for Financial Services

Naučte se rozpoznávat a určovat prioritu rizikového a nevhodného chování pomocí celostních a kognitivních poznatků.

Služby zajištění odolnosti

Zajistěte nepřetržitý podnikový provoz a zlepšete celkovou odolnost k naplnění požadavku non-stop provozu.