PŘÍPADOVÁ STUDIE: Unicredit

Výkonné řešení pro výkaznictví a analýzy vedlo ke zlepšení kontroly dodržování předpisů a řízení rizik

Banka vytváří řešení, které zajistí včasné a přesné výkaznictví a současně bance usnadní analýzu obsáhlých proudů transakčních a historických dat prakticky v reálném čase. Řešení využívá vzorce anomálií k odhalování případů porušování předpisů.

Banka odhaduje návratnost investice během příštích 12 měsíců.

"Když si uvědomíte, že incident způsobený rizikem může vzniknout prakticky v kterémkoli z mnoha různých kanálů, a navíc ve chvíli, kdy jej nejméně očekáváte, tak je zřejmé, že musíte najít cestu, jak vytvořit naprosto jasný a plně integrovaný přehled o vašem podnikání jako celku a v reálném čase."

Claudio Herrera

Zástupce ředitele pro řízení rizik, Depósito Central de Valores

Přehled

Zajistěte standardizaci a automatizaci procesů, potřebnou k efektivnímu a hospodárnému řešení provozních rizik. Naše řešení obsahují automatické nástroje pro detailní analýzy, umožňující organizacím snadno a rychle vyhodnocovat míru vystavení rizikům a určovat klíčová rizika.

Jak to funguje

Implementujte stabilní a integrované prostředí zaměřené na provozní rizika a dodržování předpisů, které vám pomůže:

  • Zajistit přehled, kontrolu a podporu rozhodování.
  • Snížit neočekávané ztráty.
  • Zajistit dodržování nejrůznějších předpisů a regulatorních omezení v rámci celého podniku.
  • Zlepšit efektivitu provozních činností.
  • Snížit náklady spojené s dodržováním předpisů.

Výhody

V problematice řízení rizik a dodržování předpisů jde IBM nad rámec tradičních přístupů a pomáhá zajišťovat úplnou integraci podnikových procesů a výkaznictví, čímž organizacím pomáhá zvyšovat efektivitu a snižovat náklady uceleným zobrazováním rizik a dodržováním předpisů v rámci celého podniku.

Další prostředky

Zpráva pro vedoucí pracovníky

Vítězíme v boji proti podvodům: O tom, jak nejefektivnější finanční společnosti přechytračily zlosyny

Seznamte se s doporučenými postupy boje proti podvodům a informujte se, jak za tímto účelem vhodně transformovat provozní postupy.

Novinky

ING Direct Australia se obrací na IBM, aby zapojila mladší bankovní zákazníky v online a mobilním prostředí

ING láká nové zákazníky na online a mobilní služby řízení denních výdajů a plánování finanční budoucnosti.

Máte zájem promluvit si s odborníkem na IBM Banking?

Prozkoumat související řešení a témata

Řízení, rizika a dodržování předpisů

Zlepšete kvalitu rozhodování a zkraťte produkční cyklus pomocí plně integrovaného řešení pro řízení, rizika a dodržování předpisů.

Analýzy rizik

Zlepšete podnikové rozhodování na základě informací o rizicích pomocí těchto produktů analýzy rizik na platformě IBM Cloud.

IBM Algorithmics Economic Capital, ERM and Solvency II

Pomáhá zajistit dodržování předpisů, činit rozhodnutí se zohledněním rizik a spravovat portfolia.