"V loňském roce jsme zaznamenali pochybnosti o jedné naší protistraně z řad větších finančních společností, což bylo skvělou příležitostí k otestování našeho nového řešení. Výpočet celkového našeho rizika v souvislosti s touto konkrétní protistranou pomocí analýzy na základě tabulek trval sedm dní. Za použití nástroje IBM Algo Credit Manager jsme ke stejné odpovědi došli za dvě minuty."

Dale Vice

Head of Change, Barclays Africa

Přehled

Zvyšte kvalitu i rychlost vykazování rizik, získávání poznatků a rozhodování v rychle se vyvíjejícím finančním sektoru a zařaďte řízení rizik mezi své priority.

Jak to funguje

Využíváním datových modelů, prediktivních analýz, nástrojů na podporu rozhodování a komplexních funkcí pro tvorbu sestav můžete zajistit lepší monitorování, měření a řízení tržních i úvěrových rizik napříč různými izolovanými zdroji dat. Toto řešení vám umožňuje:

  • Efektivně využívat nejširší schopnosti integrovaných řešení IBM k naplnění požadavků Základní kontroly obchodních záznamů (FRTB) Basilejského výboru pro bankovní dohled — představujících zásadní změnu v tom, jak banky ve svých obchodních záznamech měří tržní rizika.
  • Měřit a řídit tržní a úvěrová rizika vaší finanční instituce napříč všemi třídami aktiv, typy produktů a odvětvími.
  • Používat prediktivní přístupy modelování rizik v zabezpečeném a řízeném prostředí za účelem vyčíslování, modelování, integrace, testování a vyhodnocování scénářů na úrovni agregovaných dat.
  • Začleňovat procesy řízení rizik a finanční procesy v zájmu koordinované realizace obchodního modelování, plánování a tvorby strategií.
  • Využívat znalosti profilu rizik k maximalizaci tržeb a zisku v rámci celého podniku.
  • Zjednodušit a optimalizovat veškeré zpracování strukturovaných a nestrukturovaných dat v souvislosti s riziky.

Výhody

IBM nabízí integrovanou sestavu řešení pro řízení rizik, s jejíž pomocí mohou banky vypočítávat, měřit, sledovat, řídit a vykazovat příslušná rizika v oblasti financí. Uvedený celopodnikový přístup umožňuje bankám zajistit dodržování předpisů a maximalizovat ziskovost.

Další prostředky

Webové stránky

Naplňování požadavků FRTB (Základní kontrola obchodních záznamů)

Vyřešte potenciální nedostatky a nasaďte strategie k urychlení implementace FRTB.

Dokument White Paper

Průlom ve světě bankovnictví: Big data napomohla ke vzniku nové generace správy závazků aktiv a řízení rizik likvidity

Jak velká kanadská banka využila Big data k zátěžovému testování.

Dokument White Paper

Ucelená perspektiva – správa a monitorování jednotného zobrazení koncentrovaných rizik

Standardy bankovnictví v oblasti monitorování a řízení velkých rizik odhalily potřebu, která může napomoci zefektivnit řešení pro řízení úvěrových rizik.

Máte zájem promluvit si s odborníkem na IBM Banking?

Prozkoumat související řešení a témata

IBM Analytics for řízení rizik

Řiďte míru rizika, kterému jste vystaveni, a zlepšete svoji obchodní výkonnost.

IBM Algo Credit Manager

Rozhodování na základě informací o rizicích ve prospěch komplexního řízení úvěrových rizik a pevnějších vztahů se zákazníky.

IBM Algorithmics Integrated Market and Credit Risk

Podnikové řešení pro řízení finančních rizik, umožňující bankám zvýšit návratnost obchodních aktivit.