"Využíváme hlubší poznatky o potřebách konkrétních zákazníků, abychom lépe odladili všechny aspekty naší komunikace s nimi."

Alejandro Valenzuela del Rio

Generální ředitel, Banorte

Přehled

V kontextu stále rostoucího množství datových typů a různých zdrojů stoupá význam poznatků na základě analýz, které zcela mění možnosti celého bankovnictví. Analýzy zákazníků poskytují bankám prostředky jak inteligentně spravovat předtím nezvládnutelné objemy dat — a vytvářejí tím strategickou konkurenční výhodu ve způsobu obsluhování zákazníků, řízení rizik a zvyšování provozní efektivity.

Jak to funguje

Přetvářením dat v hlubší poznatky můžete zajistit spolehlivější rozhodování a rychlejší provedení potřebných kroků. Využívejte nejširší analytické funkce, které vám umožní:

  • Efektivně využívat informace, osoby, perspektivy a rozhodnutí na místě maximálního účinku v zájmu lepších výsledků.
  • Získávat hlubší poznatky a realizovat akce v reálném čase.
  • Odhalovat příležitosti ukryté v různorodých datech pocházejících z mnoha zdrojů, ať již v rámci organizace nebo mimo ni.
  • Snáze pochopit co se stalo, co se stane a co by se stát mělo.
  • Zapojovat firemní i technické uživatele do odhalování příležitostí nebo řešení obtížných otázek.
  • Zapojovat analýzy optimálním způsobem do podnikových procesů.

Výhody

Naše komplexní řešení vám pomohou odhalovat skryté vzorce i vztahy a porozumět datům prostřednictvím výkonných nástrojů automatické vizualizace.

Další prostředky

Zpráva pro vedoucí pracovníky

Zcela nový pohled na bankovnictví: Revoluce, transformace a banka nové generace

Imformujte se, jak je nutné transformovat tradiční banky, aby dostály požadavkům celého odvětví a překonaly nové výzvy.

Novinky

ING Direct Australia se obrací na IBM, aby zapojila mladší bankovní zákazníky v online a mobilním prostředí

ING láká nové zákazníky na online a mobilní služby řízení denních výdajů a plánování finanční budoucnosti.

Máte zájem promluvit si s odborníkem na IBM Banking?

Prozkoumat související řešení a témata

IBM Analytics pro bankovnictví

Reagujte na požadavky zákazníků novými řešeními a novými obchodními modely.

IBM Customer Insight for Banking

Umožňuje bankám získávat lepší poznatky o potřebách zákazníků prostřednictvím analýzy chování.

IBM Cognitive

Platforma pro kognitivně orientované podnikání.