"Zlepšili jsme své schopnosti a dokážeme rychleji získávat nové zákazníky, což přispívá k našemu rychlému růstu."

Armin Gerhardt

Generální ředitel, ABK Systeme

Přehled

Rychle a účinně přizpůsobujte platební služby potřebám svých zákazníků. Držte krok s automatizací, optimalizací procesů a mezinárodní expanzí na podporu firemní kultury, existujících technologií i procesů.

Jak to funguje

Používáním moderního nástroje pro platby v reálném čase a integrací vašich platebních operací do jediné platformy můžete:

  • Optimalizovat zpracování plateb a finančních transakcí při současném snížení nákladů.
  • Transformovat a modernizovat starší tradiční systémy zpracování plateb.
  • Řešit potřeby správy financí, správy hotovosti i obchodního financování.
  • Omezit složité a ručně prováděné procesy, zjednodušit evidování nových zákazníků a chránit interní zpracování před externími změnami nebo úpravami formátu.
  • Zjišťovat poznatky o zákaznících a odhalovat interní úspory na základě dat o transakcích a zákaznících.
  • Zlepšovat monitorování a sledování všech finančních transakcí i plateb na podporu lepšího vytváření sestav pro zúčastněné strany.
  • Zkrátit obchodní cyklus v nabídce nových, na míru upravených produktů a služeb firemním zákazníkům s využitím přístupu na základě obchodních pravidel.

Výhody

Řešení IBM pro obchodní platby představuje moderní nástroj pro zpracování plateb v reálném čase. Zajišťuje konzistentní zpracování různých typů plateb, a umožňuje tak bankám konvergovat platební operace na jedinou platformu.

Další prostředky

Zpráva pro vedoucí pracovníky

Rychlejší platby: Tři kroky k modernímu systému pro obchodní platby

Informujte se, jak mohou banky a finanční společnosti optimalizovat zpracování plateb ve prospěch lepší přehlednosti, agility, dodržování předpisů i provozní efektivity.

Novinky

ING Direct Australia se obrací na IBM, aby zapojila mladší bankovní zákazníky v online a mobilním prostředí

ING láká nové zákazníky na online a mobilní služby řízení denních výdajů a plánování finanční budoucnosti.

Máte zájem promluvit si s odborníkem na IBM Banking?

Prozkoumat související řešení a témata

Obchod IBM

Chraňte sami sebe i své zákazníky odesíláním a přijímáním plateb s vyšší úrovní zabezpečení.

IBM Blockchain

Informujte se, jak může technologie blockchain zásadním způsobem změnit způsob našeho podnikání.

IBM Bluemix

Využijte k posílení svých aplikací kombinaci nejrozšířenějších výpočetních technologií typu open-source.