Platby a transakce

Zajistěte rychlé dodávání nových funkcí za přijatelné náklady, abyste mohli účinně reagovat na prudce se měnící potřeby trhu a hrozby nových konkurentů.

  • Zákaznické platby
  • Obchodní platební transakce

Máte zájem promluvit si s odborníkem na IBM Banking?