PSD2

Nově revidovaná Směrnice o platebních službách na vnitřním trhu, známá též jako PSD2, platí v platebním styku pro všechny. Tento nový předpis vyžaduje po evropských bankách, aby usnadnily sdílení údajů o účtech a transakcích zákazníků s nezávislými poskytovateli. Tím nabízí pokrokovým bankám příležitost vybudovat pro zákazníky otevřenější a inovativnější digitální prostředí.

Připraveni na GDPR?

IBM vnímá GDPR jako obchodní příležitost pro získání konkurenční výhody, která může podniky inspirovat k zavedení jednotného řízení informací v rámci základní strategie. Jednotné řízení se může stát základem úspěchu v digitálním věku. Může nabídnout rámec pro transformaci podniku díky poskytování poznatků o tom, jaká data má podnik k dispozici, kde jsou uložena, jak je lze využít k maximalizaci hodnoty a minimalizaci rizika i jakým způsobem s daty nakládat v zájmu rozvoje vztahů s jednotlivými zákazníky.

Ekonomika rozhraní API


Pomocí rozhraní API můžete stavět mosty k ostatním organizacím a zpřístupnit jedinečné funkce v oblasti dat i služeb Směrnice o platebních službách na vnitřním trhu 2 (PSD 2) a Otevřeného bankovnictví podporujícího inovace a vzájemnou spolupráci.


Zabezpečení


Nejčastějším cílem počítačových zločinců je každoročně finanční sektor. Jsou vaše systémy a procesy připravené na další útok?


Platby


Zpracování, monitorování a hlášení finančních plateb a transakcí prostřednictvím jediné platformy: IBM Financial Transaction Manager for Immediate Payments


Alior Bank zefektivnila práci zaměstnanců a zvýšila spokojenost zákazníků díky IBM MobileFirst (YouTube, 8:36)

Alior Bank zefektivnila práci zaměstnanců a zvýšila spokojenost zákazníků díky IBM MobileFirst (YouTube, 8:36)

Alior Bank diskutuje o tom, jak mobilní technologie mohou přinést zefektivnění bankovních operací a vyšší spokojenost zákazníků.

ABN AMRO spojí síly s IBM za účelem uspokojení rostoucí poptávky (YouTube, 2:39)

ABN AMRO spojí síly s IBM za účelem uspokojení rostoucí poptávky (YouTube, 2:39)

Společnost ABN AMRO investuje do technologie cloudu, analytických nástrojů, kognitivního zpracování dat a mobilních technologií, aby si zajistila větší flexibilitu, agilitu a rychlost, které jí pomohou odolat neustálému přílivu nové konkurence.

Likhit Wagle je partnerem a globálním leaderem v oblasti bankovních a finančních trhů pro IBM Global Business Services. Pomáhá užšímu vedení mnoha firem z žebříčků FTSE-100 a Fortune 500 dosáhnout vyšší hodnoty pro zákazníky i akcionáře. Likhit přináší do bankovnictví nové myšlenky, má více než 15 let zkušeností v oblasti strategických konzultací a nezanedbatelné znalosti v oblasti firemních financí, řízení na základě hodnot a fúzí i akvizic. Likhit má rozsáhlé zkušenosti s vedením komplexních transformačních iniciativ, včetně přípravy a realizace hodnototvorných strategií, nových obchodních modelů, správy výkonnosti, organizačních změn a systémů pro podporu rozhodování. Pro IBM Global Business Services Likhit již dříve pracoval v rolích leadera bankovního sektoru v severovýchodní Evropě, evropského leadera v oblasti tvorby hodnot a leadera v oblasti strategie a změn. Než nastoupil k IBM, vedl Likhit Wagle oddělení fúzí a akvizic (M&A) ve společnosti PWC.

Pan Saket Sinha je globálním ředitelem pro řešení bankovní transformace u IBM a je odpovědný za prosazování nových myšlenek, kritických poznatků i služeb zákaznické podpory a poradenství pro klienty na bankovním i finančním trhu. Pan Sinha pomáhá již více než 20 let klientům z bankovnictví při přípravě obchodních a technologických strategií v rámci jejich transformačních snah. Pan Sinha pomáhá finančním institucím zlepšit finanční výsledky, soulad IT s podnikovými potřebami a efektivitu organizace při poskytování vyšší hodnoty akcionářům. Pan Sinha se specializuje na pomoc bankám v rámci transformace na bankovní řešení nové generace, což zahrnuje analytické nástroje, modernizaci starších systémů, digitalizaci komunikačních prostředků i renovaci architektury. Saket Sinha v současnosti spolupracuje s mnoha špičkovými globálními bankami, jimž poskytuje konzultace ohledně transformace, inovací, řízení zákaznických zkušeností, podnikové synergie, přípravy modelu globálního provozu a souvisejících provozních a technologických záležitostí, a to s vynikajícími výsledky.

Krishnan je inovativní obchodní a IT leader, který se může pochlubit zkušenostmi z řízení rozsáhlých transformací pro některé z největších globálních bank. Rád využívá nové a inovativní technologie, aby sladil strategii Enterprise IT se strategickým záměrem podniku. Kariéra pana Krishnan pokrývá několik odvětvových vertikál, skutečným odborníkem je však na bankovnictví, zejména v oblasti transformace front office (integrace mobilních technologií & komunikačních kanálů) a komplexní transformace základních bankovních služeb. Jeho globální klientela sahá od Afriky, Asie, Evropy a Severní Ameriky až po rozvojové trhy. V roli technického ředitele globálního CoC IBM pro bankovní a finanční trhy spolupracuje s širšími obchodními jednotkami IBM na technické strategii pro celé odvětví. Jako hlavní architekt vedl celou řadu rozsáhlých a komplexních projektů integrace podnikových systémů, včetně velmi rozsáhlého programu mobilních plateb, který přinesl prostřednictvím mobilní platformy základní finanční služby populaci v rozvojových trzích, která dosud neměla přístup k bankovnictví.

Bankovní řešení

Poznejte špičková oborová řešení pro bankovní organizace.

Poznejte špičková oborová řešení pro bankovní organizace.

Front office

Držte krok se svými zákazníky ve světě řízeném technologiemi a daty.

Základní bankovní služby

Zachovejte si konkurenceschopnost s novými technologiemi a řešeními, díky nimž bude váš podnik agilnější a efektivnější.

Platby a transakce

Rychlé a efektivní zajištění nových funkcí umožní rychle reagovat na změny trhu a hrozby ze strany nové konkurence.

Řízení, rizika

Standardizace a modernizace transakčního zpracování omezí složitost i náklady.

Front Office

Front Office

Základní bankovní služby

Základní bankovní služby

Platby a transakce

Platby a transakce

Řízení, rizika

Řízení, rizika

Máte zájem promluvit si s odborníkem na IBM Banking?

Kontaktovat IBM

Jsme tady, abychom vám pomohli