Oktober 1992
IBM EMEA (IBM Europe/Middle East/Africa) ustanovi IBM Slovenija, d. o. o.; pridruži se 45 slovenskih strokovnjakov; za generalnega direktorja je imenovan Andreas Herman.

December 1992
IBM Slovenija se preseli v nove poslovne prostore v poslopje TR/3.

Januar 1993
Ustanovljen je Center za sistemsko podporo; pridruži se 30 slovenskih strokovnjakov.

Julij 1993
Ustanovljena je Vzdrževalna dejavnost; pridruži se 25 slovenskih strokovnjakov.

Januar 1994
Ustanovljen je Center za bančništvo.

April 1994
IBM Slovenija prejme nagrado za inovacijo, ki jo podeli Hans Olaf Henkel, predsednik in generalni direktor IBM EMEA.

September 1995
Ustanovljen je PC Institut.

Junij 1996
Za generalnega direktorja je imenovan Janez Benčina.

September 1996
IBM Slovenija prejme certifikat ISO 9001 za Vzdrževalno dejavnost.

Januar 2000
Za generalnega direktorja je imenovan Iztok Klančnik.

Februar 2000
IBM Slovenija objavi t. i. Academic Initiative Program (jTrain) za Univerzi Maribor in Ljubljana.

Marec 2001
Ustanovljen je mednarodni WebSphere Center za področje IBM EMEA.

Junij 2001
IBM Slovenija objavi nadaljevanje Academic Initiative Programa (jTrain) za Univerzi Maribor in Ljubljana.

Oktober 2001
Ustanovljen je mednarodni IBM ITC Demo Center za področje IBM CEMA.

Oktober 2001
Janez Benčina prevzame vodenje podjetja IBM Slovenija in postane generalni direktor IBM Jugovzhodna Evropa.

Oktober 2001
IBM Slovenija prejme certifikat ISO 9001:2000 za poslovanje na področju prodaje in storitev.

Leto 2005
Avstrija in Švica se pridružita CEMA območju, nastane CEMAAS, EMEA kot taka pa ne obstaja več.

Januar 2006
Janez Benčina zapusti IBM Slovenija, generalna direktorica IBM Slovenija postane Biljana Weber.

Maj 2007
IBM Slovenija prejme osnovni certifikat Družini prijazno podjetje.

Januar 2009
Mesto generalnega direktorja IBM Slovenija prevzame Roman Koritnik.

Januar 2010
IBM Slovenija prejme priznanje Ugleden delodajalec 2009.

December 2010
IBM Slovenija pridobi polni certifikat Družini prijazno podjetje.

Maj 2011
IBM Slovenija se preseli v nove poslovne prostore v poslopje Kristalne palače v BTC-ju.

Junij 2011
IBM v okviru dneva družbene odgovornosti podari več kot dva in pol milijona ur prostovoljnega dela lokalnim skupnostim po vsem svetu. Sodelavci IBM Slovenija s krvodajalsko akcijo okrepijo vrste slovenskih krvodajalcev.

IBM obeleži 100 let delovanja. Ob tej priložnosti IBM Slovenija v Ljubljani odpre regionalni inovacijski center za jugovzhodno Evropo IBM Innovation Center Ljubljana.

November 2011
IBM Slovenija prejme priznanje Ugleden delodajalec 2011.

Oktober 2012
IBM Slovenija d.o.o. 1. oktobra 2012 obeleži 20 let od ustanovitve podjetja. Za nami je 20 let uspešnih poslovnih zgodb v Sloveniji ter Bosni in Hercegovini.

Vprašajte IBM

Vprašajte IBM