Çok sayıda ülke, AEEE'ların uygun bir şekilde toplanması ve çevreye uyumlu bir şekilde işlenmesini amaçlayan yönetmelikler oluşturmaktadır. Söz konusu yönetmelikler, tipik olarak, AEEE'ların, kentsel atık yığınını sonlandırması muhtemel olan, evdeki kullanıcılardan (veya bazı ülkelerde tüketici tipi ürünler olarak tanımlanan) ve ticari veya profesyonel müşteriler gibi ev kullanıcılarından toplanmasının yanı sıra işlenmesine, imha edilmesine ve finanse edilmesine yönelik yükümlülükler getirmektedir.

Yerel mevzuat ile bağlantılı olarak, IBM, doğrudan ekipmanın üzerine yerleştirilen aşağıdaki atık çöp logosu ile anlaşılabilen, Türkiye'de piyasaya sunmuş olduğu ürünlerin toplanmasını ve işlenmesini sağlamaktadır. IBM, müşterilerine, aşağıda tanımlandığı üzere, kullanım ömrünün sonuna gelen IBM ekipmanının toplanması amacıyla, iki adet geri alma/dönüştürme platformu sunmaktadır.

Evsel ve Profesyonel AEEE'ların Geri Kazanımı ve Geri Dönüşümü

IBM Türk Ltd. Şti., IBM Global Services İş ve Teknoloji Hizmetleri ve Ticaret Limited Şirketi ve SERİ Bilgi Teknolojileri Destek Hizmetleri ve Ticaret Limited Şirketi, AEEE'ların çevreye uyumlu bir şekilde toplanmasına, geri dönüştürülmesine ve imha edilmesine ilişkin yerel gerekliliklere riayet etmek amacıyla, Exitcom ile bir anlaşma akdetmiştir. Daha fazla bilgi için buraya tıklayınız

İletişim kurulacak kişi: Esra Eken'dir - e.eken@exitcom.com

IBM, 1999 yılından bu yana, çok sayıda ülkede, IT Donanımlarının işlenerek, yeniden kullanılmasına, geri dönüştürülmesine veya başka şekillerde değerlendirilmesine yönelik bir program uygulamaktadır. Varlık Geri Kazanım Hizmetleri (ARS) programının amacı, teknoloji kullanılamaz hale gelinceye kadar, söz konusu ürünlerin faydalı ömürlerini uzatmaktır.

Elektrikli ve Elektronik Ekipmanınızın (henüz AEEE olmayan) toplanmasına, muhtemel yenilenmesine ve yeniden kullanılmasına yönelik olarak IBM ile anlaşmalar akdetmek istiyorsanız, yerel IBM Varlık Geri Kazanım Hizmetleri (ARS) temsilciniz ile iletişime geçiniz:

AEEE olarak kabul edilmiş olan ürünler ile ilgili olarak, bir sonraki talimatlar maddesini inceleyiniz.

Atık Dönüştürme Firmalarına Yönelik Bilgiler (Müşterilere yönelik değildir):

IBM, talep edilmesi halinde, geçerli yerel yönetmelik gereğince, atık dönüştürme firmalarını bilgilendirecektir. Bu konu ile ilgili daha fazla bilgi için aşağıdaki linke tıklayınız

Veri Gizliliği ve Verilerin Silinmesi

Tüm ilgili veri koruma mevzuatı kapsamındaki yasal yükümlülüklere, özellikle de IBM'e ve tedarikçilerine sağlanan veri aktarımının yasalara uygunluğuna ve verilerin işlenmesi ile ilgili yasal gerekliliklere uyulmasına ilişkin tüm sorumluluk Müşteriye aittir.

Müşteri, ekipmanın IBM'e veya yetkili AEEE tedarikçimize teslim edilmesinden önce, sabit diskteki dosyalar, disketler, depolama cihazları, bellek yongaları ve benzeri dahil olmak üzere bu tür ekipmanlarda yer alan tüm verileri (tüm kişisel veriler, şifreli veriler, şifreler ve yazılımlar dahil) silmelidir.

IBM ve hizmet sağlayıcıları, hiçbir verinin güvenliğine ilişkin herhangi bir sorumluluk veya gizlilik yükümlülüğü kabul etmeyecektir.

Bununla birlikte, IBM geri dönüştürme/imha işlemi öncesinde ekipmanın içeriğini veya bu tür veriler olup olmadığını kontrol etmeyecek olup, IBM ve ilgili AEEE tedarikçileri geri dönüştürme/imha işlemi sırasında halen iade edilmiş AEEE'ların içerisinde bulunabilecek tüm verileri temizlemeye, silmeye veya başka bir şekilde imha etmeye yetkilidir.

Verilerin sahibi daima Müşteri olacak ve sorumluluğu Müşteriye ait olmaya devam edecektir ve IBM veya hizmet sağlayıcıları, tayin edilmiş AEEE toplayıcı veya işleyici firmalarımıza teslim edilen AEEE'larda yer alan herhangi bir verinin içeriğinden kaynaklanan hiçbir sorumluluğu kabul etmeyecektir.

IBM müşterisi olduğunuz ve çevremizi korumak için verdiğiniz destek için teşekkür ederiz.