Ðiều hướng tab chính

Gặp chuyên gia

IBM PureSystems

IBM PureSystems™ combine the flexibility of a general purpose system, the elasticity of cloud and the simplicity of an appliance. They are integrated by design and come with built in expertise gained from decades of experience to deliver a simplified IT experience.

PureFlex
System »

Hệ thống IBM PureFlex™ kết hợp và tối ưu hóa khả năng tính toán, lưu trữ, kết nối và ảo hóa dưới sự kiểm soát của một bảng điều khiển duy nhất hình thành nên hệ thống cơ sở hạ tầng. Các hệ thống cấu hình và tích hợp trước này cung cấp cơ sở hạ tầng đám mây "sẵn sàng để triển khai".

PureApplication
System »

IBM PureApplication™ System là hệ thống nền tảng được thiết kế và điều chỉnh dành riêng cho các ứng dụng cở sở dữ liệu và web giao dịch. Nền tảng linh hoạt và nhận biết được lượng công việc này giúp dễ dàng triển khai, tùy chỉnh, quản lý và bảo đảm. Whether you operate in a traditional or private cloud environment, this IBM solution can provide you with superior IT economics.

PureData
System »

As today's big data challenges increase, the demands on data centers have never been greater. PureData™ System, là thành viên mới nhất trong nhóm PureSystems được tối ưu hóa riêng để giúp cung cấp dịch vụ dữ liệu đến các ứng dụng đòi hỏi cao ngày nay bằng sự đơn giản, tốc độ và chi phí thấp hơn.


Sức mạnh của Mô hình hạ tầng

Tự động hóa quản lý trên khắp các tài nguyên mạng, lưu trữ và tính toán được cấu hình sẵn giúp đạt được thời gian mang lại giá trị nhanh hơn và giảm chi phí hoạt động, vì vậy nguồn lực CNTT của bạn có thể đảm nhận các công việc mang lại thêm giá trị khác. PureFlex System đi kèm với các Mô hình chuyên gia được tích hợp và điều chỉnh phù hợp với doanh nghiệp của bạn.

Mô hình ứng dụng

Pre-defined application architectures, and required platform services, that are deployed and managed by the system according to a set of policies.

Mô hình nền tảng

Các dịch vụ nền tảng được quản lý theo chính sách và cấu hình sẵn như bộ nhớ đệm, khả năng linh hoạt, chuyển đổi dự phòng, cân bằng tải, bảo mật và dịch vụ ứng dụng, cơ sở dữ liệu và phần mềm trung gian nhắn tin.

Mô hình hạ tầng

Automated, policy driven infrastructure management across compute, storage, and networking resources.


Lợi ích của các mô hình là gì?

Kiểm soát tốt hơn

Với mô hình chuyên gia đượ̣c tối ưu hóa, bạn có thể đẩy nhanh việc triển khai điện toán đám mây để giảm rủi ro.

Khả năng linh hoạt tuyệt vời hơn

Tăng tốc thời gian mang lại giá trị với kỹ năng được tích hợp thực sự vào giải pháp, loại bỏ các bước thủ công và thúc đẩy đổi mới.

Đơn giản hóa quy trình

Các mô hình có thể giúp bạn đơn giản hóa quá trình triển khai và quản lý lượng công việc ứng dụng và giảm thiểu các sai sót khi bắt đầu và lỗi thủ công.

Hiệu quả tốt hơn

Các mô hình giúp giảm chi phí và duy trì nguồn lực với công tác quản lý được cải thiện và khả năng đáp ứng các vấn đề tự động và nhanh chóng.

Conversations

Tweets

Blog