Ðiều hướng tab chính

Gặp chuyên gia

placeholder

Overview

Bằng cách kết hợp tính linh hoạt của các hệ thống có mục đích chung với tính uyển chuyển của điện toán đám mây và sự đơn giản của thiết bị, hệ thống tích hợp chuyên gia có khả năng đổi mới chu kỳ CNTT.

Đơn giản hóa
trải nghiệm »


Sự phức tạp của chu kỳ các hệ thống CNTT' ngày nay hạn chế khả năng của CNTT' trong việc thúc đẩy đổi mới kinh doanh. Cần có một biện pháp hợp lý và đơn giản hơn.

Kỹ năng
tích hợp »


Các hệ thống kinh doanh truyền thống có thể xử lý các vấn đề theo nhiều cách khác nhau: bằng sự kết hợp phần mềm khác nhau và cấu hình phần cứng khác nhau để hỗ trợ phần mềm này.

Integration
by design »


Theo truyền thống, hệ thống được mua và quản lý như một tập hợp vô số các thành phần phần cứng và phần mềm.

 

Các hệ thống dành cho
doanh nghiệp' ngày nay

Một cuộc nghiên cứu được thực hiện bởi Forrester Consulting do IBM ủy nhiệm nhằm nêu bật một số khó khăn phổ biến nhất trong nhiều lĩnh vực mà Mỹ và cả thế giới gặp phải. Hãy chạy infographic tương tác của chúng tôi bên dưới để khám phá thêm.

Vượt quá ngân sách & trễ kế hoạch

Tỷ lệ các dự án CNTT hiện vượt quá ngân sách và trễ kế hoạch tại Mỹ và trên thế giới.

Launch infographic Chạy infographic

Yêu cầu hỗ trợ liên tục

Báo cáo thời gian dành cho hoạt động phần cứng và phần mềm.

Chạy infographic Chạy infographic

Các nguyên nhân chậm trễ dự án CNTT

Quan điểm về phần mềm và phần cứng hàng đầu làm chậm trễ việc triển khai dự án CNTT của bạn.

Launch infographic Chạy infographic

Conversations

Tweets

Blog