Gặp chuyên gia

Simplify cloud

Để đơn giản hóa và tăng tốc quá trình triển khai điện toán đám mây, các khách hàng đang chuyển sang sử dụng IBM PureSystems™ được tích hợp cho điện toán đám mây và mang đến khả năng tự truy cập đơn giản vào các tài nguyên nền tảng ứng dụng và cơ sở hạ tầng điện toán đám mây linh hoạt mà có thể được cung cấp nhanh chóng và quản lý dễ dàng. PureSystems có thể bật lên và chạy trong vòng chưa đầy 4 giờ, sẵn sàng triển khai các ứng dụng điện toán đám mây.

Cloud best practices and expected outcomes — IBM Survey

Download this whitepaper

A recent survey of over 1,500 IT decision makers reveal where the leaders of cloud adoption are focused and the benefits they expect to see. PureSystems và nhóm sản phẩm của nó được thiết kế để đơn giản hóa việc lựa chọn điện toán đám mây — giúp bạn có được lợi ích trong việc triển khai điện toán đám mây nhanh hơn.

IBM

About this study

Trung tâm IBM dành cho Thông tin chiến lược ứng dụng giới thiệu phương pháp mới trong tư duy, làm việc và lãnh đạo. Through evidence-based research, the Center arms leaders with pragmatic guidance and the case for change.