Gặp chuyên gia

Deploy solutions faster

Tăng tốc quá trình triển khai các ứng dụng mới như di động, truyền thông xã hội, dữ liệu lớn
và các công cụ phân tích từ vài tuần thành vài ngày hoặc vài phút bằng kỹ năng tích hợp và
tích hợp có chủ đích của các sản phẩm IBM PureSystems™.

Tại sao các tổ chức CNTT có khả năng đáp ứng lại dựa vào các hệ thống
tích hợp — Tài liệu hướng dẫn từ Forrester Consulting

Tải xuống tài liệu hướng dẫn này

Key changes are taking place in the IT industry and organizations are evolving their approaches to provide fast, flexible delivery of business value. Trong tài liệu lãnh đạo bằng tư duy của Forrester Consulting do IBM ủy nhiệm này, hãy tìm hiểu về sự đổi mới CNTT quan trọng mà các doanh nghiệp đang thực hiện chỉ là khởi đầu của chuyến hành trình hay đã ở giữa của sự thay đổi.

FORRESTER
được viết bởi

Forrester Consulting

Forrester Consulting provides independent and objective research based consulting to help leaders strategize, and act upon opportunities brought by change. Forrester cung cấp nghiên cứu độc quyền, dữ liệu kinh doanh và tiêu dùng, tư vấn theo lựa chọn, sự kiện và cộng đồng trực tuyến và các chương trình điều hành đồng cấp.