Navigácia v primárnych záložkách
Navigácia v primárnych záložkách

Kontaktujte nás, ak chcete začať

IBM PureSystems

IBM PureSystems™ v sebe spája flexibilitu univerzálneho systému, elasticitu prostredia cloud a jednoduchosť zariadenia. Sú už od návrhu vytvorené pre integráciu a sú dodávané so zabudovanou odbornosťou získanou počas desaťročí skúseností, aby poskytovali jednoduchšie IT používanie.

PureFlex
System »

IBM PureFlex™ System spája a optimalizuje výpočtové, úložné, sieťové a virtualizačné funkcie v rámci jednej, zjednotenej riadiacej konzoly do infraštruktúrneho systému. Tieto vopred nakonfigurované a integrované systémy poskytujú cloudovú infraštruktúru priamo pripravenú na použitie.

PureApplication
System »

IBM PureApplication™ System je platformový systém, navrhnutý a vyladený konkrétne pre transakčné webové a databázové aplikácie. Táto flexibilná platforma sledujúca pracovné zaťaženie je navrhnutá pre ľahké nasadenie, prispôsobenie, ochranu a správu. Či už fungujete v tradičnom prostredí alebo v súkromnom prostredí cloud, toto riešenie IBM vám môže poskytnúť nadpriemernú hospodárnosť IT.

PureData
System »

Pretože dnes pribúda výziev ohľadne veľkých objemov údajov, bol zaznamenaný dosiaľ najväčší dopyt po dátových centrách. PureData™ System je najnovším prírastkom do rodiny PureSystems a je optimalizovaný výlučne pre poskytovanie dátových služieb dnešným náročným aplikáciám, a to jednoducho, rýchlo a lacno.


Moc vzorov infraštruktúry

Automatizovaná správa naprieč predintegrovanými výpočtovými, úložnými a sieťovými prostriedkami umožňuje rýchlejšie dosiahnutie hodnoty a zníženie prevádzkových výdavkov, aby ste mohli svoje IT prostriedky vyhradiť pre úlohy s vyššou pridanou hodnotou. PureFlex System sa dodáva so zabudovanými vzormi odbornosti, ktoré sú vyladené pre potreby vášho podniku.


Aplikačné vzory

Preddefinované architektúry aplikácií a vyžadované platformové služby, ktoré sú nasadené a spravované systémom podľa množiny politík.

Platformové vzory

Predkonfigurované a politikami riadené platformové služby, ako je napríklad ukladanie do pamäte cache, elasticita, núdzové prepnutie, vyváženie zaťaženia, bezpečnostná a aplikačná služba, midlvér pre databázu a posielanie správ.

Infraštruktúrne vzory

Automatizovaná, politikami riadená správa infraštruktúry na všetkých výpočtových, sieťových a úložných prostriedkoch.


Aké sú prínosy vzorov?

Väčšia miera riadenia

Vďaka optimalizovaným vzorom odbornosti dokážete zrýchliť implementácie do prostredia cloud a znížiť riziko.

Väčšia agilita

Zrýchlite čas na dosiahnutie hodnoty pomocou odborných znal ostí, ktoré sú doslovne zabudované do riešenia, čím sa odbúravajú manuálne úkony a podporujú sa inovácie.

Zjednodušený proces

Vzory pomáhajú zjednodušiť nasadenie a správu pracovných zaťažení aplikácií a minimalizujú výskyt úvodných a manuálnych chýb.

Lepšia efektivita

Vzory pomáhajú znižovať náklady a šetriť prostriedky vďaka zlepšeniu správy a rýchlym, automatizovaným odozvám na problémy.

Konverzácie

Tweety

Blog