Inteligentnejšia planéta

IBM PureSystems

Odborné znalosti. Zrozumiteľne a jednoducho.

Kontaktujte IBM

Zavolajte nám na 0800 100 112

Napíšte nám

PureData System for Hadoop

IBM PureData System for Hadoop urýchľuje návratnosť pri spracovávaní veľkého objemu údajov, umožňuje rýchlejšie získať potrebný prehľad a zjednodušuje proces prijatia a spotreby veľkého objemu údajov v podniku.

Tento systém je optimalizovaný na vykonávanie výskumných analýz a umožňuje pracovať s archívom, na ktorom je možné spúšťať dotazy. Poskytuje vstavané analytické akcelerátory pre sociálne údaje, údaje z počítačov, analýzu textov a jedinečné vstavané archivačné nástroje.


Zabudovaná odbornosť

Efektívnejšie využívanie Big Data

 • 8x rýchlejšie nasadenie než v prípade vlastných zostavených klastrov1
 • Zabudovaná vizualizácia na rýchlejšie získanie prehľadu
 • Zabudované analytické akcelerátory2

Jednoduchšie používanie

Zjednodušenie prijatia a spotreby Big Data

 • Jedna systémová konzola na úplnú správu systému
 • Rýchle údržbové aktualizácie s automatizáciou
 • Nevyžaduje sa žiadna zostava, všetko je pripravené na zavedenie údajov v priebehu hodín

Integrovaný dizajn

Implementácia enterprise Big data

 • Iba integrovaný systém Hadoop so zabudovanými archivačnými nástrojmi2
 • Dodáva sa s robustnejším zabezpečením než open-source softvér
 • Architektúra navrhnutá pre vysokú dostupnosť
 1. Podľa interného testovania spoločnosti IBM a spätnej väzby od zákazníkov. Pod „vlastnými zostavenými klastrami“ sa rozumejú klastre, ktoré nie sú profesionálne predzostavené, predtestované ani optimalizované. Jednotlivé výsledky sa môžu líšiť.
 2. Podľa aktuálne komerčne dostupných údajových hárkov k zariadeniam Big Data od veľkých dodávateľov. VYHLÁSENIE IBA PRE USA.

Aké sú funkcie a výhody tohto systému?

PureData System for Hadoop poskytuje dôležité funkcie a výhody pre IT aj samotný podnik.

Rýchlosť 8X rýchlejšie nasadenie než v prípade vlastných vytvorených riešení

Jednoduchosť Nevyžaduje sa žiadna zostava, všetko je pripravené na zavedenie údajov v priebehu hodín

Inteligentné riešenie Zabudované analytické akcelerátory pre sociálne údaje, údaje z počítačov a text