Navigácia v primárnych záložkách
Navigácia v primárnych záložkách

Kontaktujte nás, ak chcete začať

zástupný objekt

Prehľad

Vďaka kombinácii flexibility univerzálneho systému s elasticitou prostredia cloud a s jednoduchosťou zariadenia majú expertné integrované systémy schopnosť transformovať životný cyklus IT.

Zjednodušené
skúsenosti »


Komplikovanosť životného cyklu IT systémov dneška kladie prekážku schopnosti IT rozvíjať podnikové inovácie. Je potrebný jednoduchší, hospodárnejší prístup.

Zabudovaná
odbornosť »


Tradičné podnikové systémy umožňujú rozličné spôsoby riešenia problémov: rozličnými kombináciami softvéru a rozličnými konfiguráciami hardvéru, ktorý podporuje tento softvér.

Integrácia
vo fáze návrhu »


Systémy sú tradične obstarávané a spravované ako nespočetné kolekcie hardvérových a softvérových komponentov.

 

Systémy pre
podnikanie dneška

IBM si objednala štúdiu u spoločnosti Forrester Consulting, ktorá by charakterizovala niektoré z najbežnejších bolestivých miest, s ktorými sa potýkajú rôzne odvetvia v USA aj po celom svete. Ak chcete získať viac informácií, spustite si našu interaktívnu infografiku.

Prekročený rozpočet & s meškaním

Percento IT projektov v USA a celosvetovo, ktoré majú aktuálne prekročený rozpočet a meškanie.

Spustiť  infografiku

Vyžaduje sa neprestajná podpora

Nahlásený čas, strávený pri hardvérových a softvérových aktivitách.

Spustiť  infografiku

Dôvody meškaní IT projektov

Zobrazenie najväčších hardvérových a softvérových meškaní pri nasadzovaní vašich IT projektov.

Spustiť  infografiku

Konverzácie

Tweety

Blog