Kontaktujte nás, ak chcete začať

Zvýšenie efektivity IT

Organizácie prechádzajú na rodinu produktov IBM PureSystems aby si náklady znížili prostredníctvom konsolidácie aplikácií infraštruktúry a zjednodušenia správy operácií v priebehu celého životného cyklu IT.

Zistite ako zákazníci používajú IBM PureSystems na
zlepšenie efektívnosti dátových centier a na úsporu nákladov — IDC
nezávislá štúdia

Stiahnite si túto nezávislú štúdiu

V dôsledku obmedzených rozpočtov spoločnosti hľadajú spôsoby, ako by sa mohli vďaka IT odlíšiť od konkurencie. Spoločnosť IDC vykonala prieskum medzi deviatimi spoločnosťami, ktoré implementovali systémy IBM PureSystem, s cieľom zistiť, či sa zvýšila efektivita IT a či tým podporili rast.

Randy Perry
vypracoval

Randy Perry

Pán Perry vyvinul a viedol v spoločnosti IDC praktické vzdelávanie o maximalizovaní podnikovej hodnoty viac ako sedem rokov. Ako ideový vodca v spoločnosti IDC v oblasti propagácie finančných prínosov IT, je priekopníkom metodológií pre návratnosť investícií a náklady na vlastníctvo, ako aj podporovateľom vývoja nástrojov na podporu obchodnej hodnoty a obchodných školení, pričom za posledných 10 rokov vypracoval už vyše 75 štúdií. V súčasnosti sa venuje budovaniu databázy IDC Business Value na podporu dodávateľov a klientov spoločnosti IDC z oblasti veľkých spoločností.