Kontaktujte nás, ak chcete začať

Rýchlejšie nasadzovanie riešení

Zrýchlite nasadenie nových mobilných, sociálnych aplikácií, aplikácií s veľkými údajmi
a analytiky namiesto týždňov na dni alebo minúty, pomocou zabudovanej odbornosti a
integrácie vo fáze návrhu v ponukách IBM PureSystems™.

Prečo sa citlivo reagujúce IT organizácie spoliehajú na integrované
systémy — Štúdia od spoločnosti Forrester Consulting

Stiahnite si túto štúdiu

V odvetví IT dochádza ku kľúčovým zmenám a organizácie postupne menia svoje prístupy k poskytovaniu rýchleho, flexibilného dodania podnikovej hodnoty. V tomto dokumente od Forrester Consulting, ktorý si objednala spoločnosť IBM, sa dozviete o významnej transformácii IT, ktorá prebieha vo firmách, ktoré práve začali so zmenami alebo sú už na polceste k zavŕšeniu zmeny.

logo Forrester
vypracoval

Forrester Consulting

Forrester Consulting poskytuje nezávislé, objektívne a na prieskumoch založené poradenstvo, ktoré vedeniam spoločností pomáha vytvárať stratégie a konať na základe príležitostí, ktoré priniesla zmena. Forrester poskytuje autorizované údaje z prieskumov, spotrebiteľské a obchodné údaje, vlastné poradenstvo, podujatia, online komunity a partnerské programy pre výkonný manažment.