PureSystems-system

Primary tab navigation

Kontakta oss när du vill komma igång

PureFlex System

PureFlex System är ett fullständigt integrerat system med förenad hantering av resurser för databehandling, lagring, nätverk Och virtualisering, där inbyggda expertismönster som bygger på IBMs årtionden av erfarenhet från tusentals driftsättningar hos kunder används.

De här komponenterna är förkonfigurerade och förintegrerade i tre olika versioner av PureFlex System: Express, Standard och Enterprise, som ger en färdig molninfrastruktur.

Preflex system download paper image

Ta nästa steg med att minska IT-utgifterna

IBM PureFlex System: Nästa smarta steg inom utvecklingen av IT för företag.

Hämta rapporten

 • [Porträtt: Charles King]

  Charles King

  Principal Analyst and President, Pund-IT, Inc.


PureFlex System

Förkonfigurerad och förintegrerad infrastruktur

I IBM PureFlex System kombineras databehandling, lagring, nätverksfunktioner och virtualisering i en enda samlad hanteringskonsol till ett infrastruktursystem som kan användas till att upptäcka och förutse resursbehov för ditt företag.

Upp till

40 %minskning av energikostnaderna2

Upp till

50 %

minskning av hanteringskostnaderna tack vare integrering av resurspoolerna för databehandling, lagring och nätverk4

 • -Fotnoter

  1. Baserat på IBMs testning och dokumenterat i IBM System x Virtualization Server Consolidation-metoden för skalning. IBM Flex System x240 har funktioner för fler Peak Utilization Virtual Machines (VM) än tidigare generationens BladeCenter-bladservrar. PureFlex System ger bättre storleksanpassade prestanda än vad bladservrar ger, tack vare den högre totala minneskapaciteten i Flex System x240 Compute Node.

  2. 40 % mindre energi krävs för Flex System Compute Node x240 jämfört med tidigare generations Intel x86-processorteknik.

  3. Baserat på kundintervjuer och IBMs utvecklingsberäkningar av utnyttjandegrad och prestanda för PureFlex System i jämförelse med äldre generationer av befintliga system. Kundens befintliga installation består av tidigare generations Unix- och x86-servrar som innehåller totalt 2 010 processorkärnor. PureFlex System-scenariot för samma programuppsättning kräver 448 kärnor, vilket är en minskning på 78 %. Källa: Rapport från International Technology Group (ITG) om PureFlex System. Specifika klientmiljöer och -resultat kan variera.

  4. Från en intervju gjord av International Technology Group (ITG, tredje part) med en grupp företag. ”Före” PureFlex System och ”efter” PureFlex System. Resultatet från gruppen med sex företag hade en effektivitetsökning för förutsedda administrationstoppar på 57 % och ett genomsnitt på 42 %. Källa: Rapporten "Value Proposition for IBM Next Generation Platform System", International Technology Group.

  5. IBMs interna forsknings- och utvecklingsavdelning har jämfört VMControl förmåga att automatiskt driftsätta lagring på en virtuell maskin (90 sekunder) med ett scenario där två administratörer (lagrings- och serveradministration) allokerar lagringen manuellt utan VMControl (2 timmar). Specifika klientmiljöer och -resultat kan variera. 6. Baserat på beräkningar och mätningar från IBMs interna forsknings- och utvecklingsavdelningar. Konfigurationen av hanteringsservern för IBM Flex System tar 131 minuter. Motsvarande konfiguration av BladeCenter tar 388 minuter. Detta baseras på metoden ”Build to Order” och är därför en försiktig beräkning, dvs. om vi tog hänsyn till de förkonfigurerade alternativen (Express, Standard, Enterprise) skulle besparingarna bli betydligt större. Med den försiktiga beräkningen blir besparingen endast 66 %. Jämförelsen har gjorts med tidigare generations bladservrar. Resultaten kan vara olika för olika klientmiljöer.

Kraften i infrastrukturmönster

Automatiserad hantering förintegrerade resurser för databehandling, lagring och nätverk vilket ger kortare tid till värde och minskade driftskostnader så att du kan använda dina IT-resurser för mer värdefulla uppgifter. PureFlex System-system levereras med inbyggda expertismönster och finjusteras för ditt företag.Anpassa PureFlex med Open Choice

Med Open Choice kan kunderna konfigurera PureFlex System med ett stort antal element från IBM och deras partners. Alternativen inom viktiga områden som arkitektur, lagring, operativsystem, hypervisorer och nätverksfunktioner gör att systemen kan optimeras och finjusteras för företaget.

Alternativ för Open Choice-lösningar: