PureSystems-system

Primary tab navigation

Kontakta oss när du vill komma igång

platshållare

Översikt

System med integrerad expertis har kapaciteten att förändra livscykeln för IT genom att kombinera flexibiliteten hos ett allmänt system med möjligheterna med molnet och enkelheten hos en maskinvaruenhet.

Förenklat
gränssnitt »


Dagens komplexa IT-livscykel begränsar ITs möjligheter att driva affärsinnovation. En enklare och mer strömlinjeformad metod behövs.

Inbyggd
expertis»


Traditionella affärssystem gör det möjligt att hantera problem på olika sätt: med olika kombinationer av programvara och olika konfigurationer av maskinvara för den programvaran.

Integrering
genom design »


Traditionellt har system köpts och hanterats som en mängd olika maskin- och programvarukomponenter.

 

System för
dagens företag

IBM beställde en undersökning som genomfördes av Forrester Consulting för att visa på några av de vanligaste problemen inom olika branscher, båda i USA och i resten av världen. Om du vill ha mer information visar du den interaktiva informationsbilden nedan.

Över budgeten och bakom schemat

Procentandel av IT-projekten som överskrider budget och ligger efter tidsplanen både i USA och i världen.

Visa informationsbilden

Kontinuerlig support krävs

Rapporterad tid som krävs för maskin- och programvaruaktiviteter.

Visa informationsbilden

Orsaker till IT-projektförseningar

En översikt över de främsta orsakerna till maskin- och programvaruförseningar av IT-projektens driftsättning.

Visa informationsbilden

Konversationer

Twitterinlägg

Blogg