PureSystems-system

Kontakta oss när du vill komma igång

Enklare molnanvändning

Kunder som vill förenkla och snabba upp driftsättningen i molnet väljer IBM PureSystems som är byggt för molnet och ger enkel åtkomst med självbetjäning till elastisk molninfrastruktur och resurser för programplattformar som snabbt kan driftsättas och är enkla att hantera. PureSystems-system kan vara igång på bara 4 timmar, klart för driftsättning av molnprogram.

Bästa metoder för molnet och förväntat resultat – IBM-undersökning

Hämta rapporten

En nyligen genomförd undersökning av över 1 500 IT-beslutsfattare visar var fokus ligger för dem som är vägledande när det gäller molnanvändning och vilka fördelar de förväntar sig. PureSystems och tillhörande produkter är utformade för att förenkla vägen till molnet – så att du snabbare kan ta del av fördelarna.

IBM - logotyp

Om den här undersökningen

IBM Center for Applied Insights presenterar nya sätt att tänka, arbeta och leda. Genom evidensbaserad forskning ger centret praktisk vägledning och en anledning till förändring.