PureSystems-system

Kontakta oss när du vill komma igång

Driftsätt lösningar snabbare

Snabba upp driftsättningen av nya program för mobila enheter, sociala medier, big data
och analys från veckor till dagar eller minuter med hjälp av den inbyggda expertisen
och integreringen i IBM PureSystems-erbjudanden.

Varför svarssnabba IT-organisationer använder integrerade
system - rapport från Forrester Consulting

Hämta rapporten

Det pågår viktiga förändringar inom IT-branschen, och företag utvecklar sina metoder att åstadkomma snabbt och flexibelt affärsvärde. I den här Forrester Consulting-ledarskapsrapporten på uppdrag av IBM får du veta mer om en betydande IT-omvandling som är aktuell för företag som just har inlett resan eller för dem som står mitt i förändringen.

Forrester - logotyp
av

Forrester Consulting

Forrester Consulting levererar oberoende och objektiva forskningsbaserade konsulttjänster för att hjälpa företagsledare att skapa strategier och agera på affärsmöjligheter som uppstår genom förändringar. Forrester tillhandahåller egen forskning, konsument- och affärsdata, anpassade konsulttjänster, evenemang, onlinegemenskaper och chef-till-chef-program.