PureSystems

Navigacija pomoću primarnih kartica
Navigacija pomoću primarnih kartica

Stupite u kontakt za početne informacije

placeholder

Pregled

Kombinovanjem fleksibilnosti sistema za opštu namenu, elastičnosti cloud tehnologije i jednostavnosti uređaja, sistemi sa integrisanim stručnim znanjima imaju sposobnost da transformišu životni ciklus IT-ja.

Pojednostavljeno
ikustvo »


Kompleksnost životnog ciklusa IT systems današnjice ograničavaju mogućnost IT-ija da pokrene poslovne inovacije. Potreban je jednostavniji, usmereni pristup.

Ugrađena
stručna znanja»


Tradicionalni sistemi poslovanja omogućavaju da se problemi rešavaju na različite načine: uz pomoć drugačijih kombinacija softvera i različitih konfiguracija hardvera koje će podržati ovakav softver.

Integracija
putem dizajna »


Tradicionalno su sistemi nabavljani i njima je upravljano kao sa bezbrojnom kolekcijom hardverskih i softverskih komponenti.

 

Sistemi za
poslovanje današnjice

Kompanija IBM je naručila istraživanje koje je sprovela kompanija Forrester Consulting u cilju isticanja najčešćih slabih tačaka koje se pojavljuju u različitim granama industrije, i u SAD i širom sveta. Pokrenite našu informativnu grafiku koja se nalaziu nastavku kako biste saznali više.

Prekoračili ste budžet& rok

Određeni procenat IT projekata je trenutno prekoračio budžet i kasni sa realizacijom i u S.A.D. i širom sveta.

Pokreni informativnu grafiku

Potrebna je stalna podrška

Prijavljeno vreme koje se troši na aktivnosti vezane za hardver i softver

Pokreni informativnu grafiku

Razlozi za kašnjenje IT projekata

Pregled vodećih odlaganja uzrokovanih hardverom i softverom prilikom primene vašeg IT projekta

Pokreni informativnu grafiku

Konverzacije

Tweet-ovi

Blog