Nagivare file principale

Luaţi legătura cu noi pentru mai multe detalii

IBM PureSystems

IBM PureSystems™ îmbină flexibilitatea unui sistem cu scop general, elasticitatea oferită de cloud şi simplitatea unui dispozitiv. Ele sunt integrate prin proiectare şi sunt livrate cu expertiză integrată, acumulată în decursul a zeci de ani de activitate, pentru asigurarea unei experienţe IT simplificate.

PureFlex
System »

IBM PureFlex™ System îmbină şi optimizează capabilităţile de calcul, stocare, interconectare în reţea şi virtualizare în cadrul unei singure console de gestionare, unificate într-un sistem de infrastructură. Aceste sisteme pre-configurate şi pre-integrate furnizează o infrastructură cloud "gata de utilizat".

PureApplication
System »

IBM PureApplication™ System este un sistem platformă proiectat şi adaptat special pentru aplicaţiile tranzacţionale prin web şi de bază de date. Această platformă flexibilă şi sensibilă la încărcările de lucru, este proiectată pentru a simplifica implementarea, personalizarea, protecţia şi gestionarea. Indiferent că operaţi într-un mediu tradiţional sau într-un mediu cloud privat, această soluţie IBM vă poate asigura indicatori economici IT superiori.

PureData
System »

Ca urmare a creşterii provocărilor privind volumele mari de date, în prezent sarcina centrelor de date este mai covârşitoare ca oricând. PureData™ System, cel mai nou membru al gamei PureSystems, este optimizat exclusiv pentru furnizarea serviciilor de date necesare actualelor aplicaţii, cu simplitate, viteză şi costuri reduse.


Puterea tiparelor de infrastructură

Asiguraţi gestionarea automată a resurselor integrate de calcul, stocare şi interconectare în reţea, pentru a permite obţinerea mai rapidă a valorii şi reducerea costurilor operaţionale, astfel ca resursele dumneavoastră IT să poată fi dedicate sarcinilor care adaugă mai multă valoare. Un PureFlex System este livrat cu tipare de expertiză integrate şi gata adaptat la necesităţile companiei dumneavoastră.


Tipare de aplicaţie

Arhitecturi de aplicaţie predefinite şi servicii de platformă necesare, implementate şi gestionate de sistem în conformitate cu un set de politici.

Tipare de platformă

Servicii de platformă pre-configurate şi gestionate pe bază de politici, cum ar fi cele pentru memorarea în cache, elasticitate, preluarea la eroare, echilibrarea încărcărilor de lucru, securitate şi aplicaţii, middleware de mesagerie şi baze de date.

Tipare de infrastructură

Gestionare automatizată şi bazată pe politici a infrastructurii pentru toate resursele de calcul, stocare şi interconectare în reţea.


Care sunt avantajele tiparelor?

Mai mult control

Cu tipare de expertiză optimizate, puteţi accelera implementările cloud şi reduce riscul.

Agilitate mai mare

Acceleraţi obţinerea valorii cu expertiză literalmente integrată în soluţie, eliminând etapele manuale şi stimulând inovarea.

Proces simplificat

Tiparele ajută la simplificarea implementării şi gestionării încărcărilor de lucru ale aplicaţiilor şi la minimizarea erorilor de pornire şi manuale.

Eficienţă sporită

Tiparele ajută la reducerea costurilor şi economisirea resurselor, cu o gestionare îmbunătăţită şi răspunsuri rapide şi automate la apariţia problemelor.

Conversaţii

Tweet-uri

Blog