PureSystems

Primary tab navigation

Skontaktuj się z IBM, aby zrobić pierwszy krok

PureFlex System

PureFlex™ System to w pełni zintegrowany system umożliwiający zunifikowane zarządzanie zasobami obliczeniowymi, sieciowymi pamięcią masową i wirtualizacją w oparciu o wbudowane wzorce wiedzy specjalistycznej, które opracowane zostały na podstawie doświadczeń IBM zdobytych w projektach realizowanych u klientów na przestrzeni wielu dekad.

Komponenty te są wstępnie skonfigurowane i zintegrowane, a rozwiązanie PureFlex System oferowane jest w trzech wariantach dostosowanych do różnych potrzeb infrastrukturalnych: Express, Standard oraz Enterprise. Każdy z tych wariantów jest w istocie gotową do wdrożenia infrastrukturą chmury.

Obraz pobierania artykułu o Preflex System

Następny etap w redukcji kosztów obsługi informatycznej

IBM PureFlex System: następny mądry krok w informatycznej ewolucji przedsiębiorstw.

Pobierz opracowanie


PureFlex System

Wstępnie skonfigurowana i zintegrowana infrastruktura

IBM PureFlex System stanowi połączenie zasobów obliczeniowych, pamięci masowej, sieci, mechanizmów wirtualizacji i zarządzania w ramach jednego systemu infrastrukturalnego zarządzanego z pojedynczej konsoli. Umożliwia skuteczne określanie i przewidywanie potrzeb dotyczących zasobów infrastruktury.

Nawet o

40%niższe koszty energii2

Nawet o

50%

niższe koszty zarządzania dzięki integracji pul zasobów obliczeniowych, sieciowych i pamięci masowych4

 • -Przypisy w stopce

  1. Na podstawie testów przeprowadzonych przez IBM i udokumentowanej metodologii określania wielkości rozwiązania konsolidacyjnego IBM System x Virtualization Server. IBM Flex System x240 obsługuje 2,7x więcej maszyn wirtualnych obciążonych maksymalnie niż serwery kasetowe BladeCenter poprzedniej generacji. PureFlex System oferuje większą skalowalność wydajności niż serwery kasetowe ze względu na większą łączną pojemność pamięci wewnętrznej węzła obliczeniowego Flex System x240.

  2. Węzeł obliczeniowy Flex System Compute Node x240 wymaga o 40% mniej energii niż serwery poprzedniej generacji z procesorami x86.

  3. Na podstawie wywiadów z klientami i opracowanych przez IBM oszacowań projektowych wykorzystania i wydajności systemu PureFlex w porównaniu ze starszymi generacjami istniejących systemów. Instalacje u klientów składają się z serwerów Unix/x86 poprzednich generacji, które łącznie zawierają 2010 rdzeni procesorowych. W instalacji PureFlex System obsługującej ten sam zestaw aplikacji wymaganych jest 448 rdzeni, czyli o 78% mniej. Źródło: Artykuł International Technology Group (ITG) na temat PureFlex System. Konkretne środowiska klientów i uzyskane wyniki mogą być inne.

  4. Na podstawie wywiadów z przedstawicielami grupy firm przeprowadzonych przez International Technology Group (ITG, podmiot niezależny). “Przed” wdrożeniem PureFlex System i “po” wdrożeniu PureFlex. W grupie 6 firm maksymalny prognozowany wzrost wydajności pracy administratorów wyniósł 57%, a średni — 42%. Źródło: opracowanie “Wartość systemu platformy nowej generacji IBM”, International Technology Group.

  5. Wewnętrzne oszacowania działu badań i rozwoju IBM, w których porównywano zdolność VMControl do automatycznego udostępnienia pamięci masowej dla maszyny wirtualnej (czas 90 sekund) z czasem, jaki zajmuje 2 administratorom (pamięci masowej i serwera) ręczne przydzielenie pamięci masowej bez użycia VMControl (2 godziny). Konkretne środowiska klientów i uzyskane wyniki mogą być inne. 6. Na podstawie własnych oszacowań i pomiarów działu badań i rozwoju IBM. Konfiguracja serwera zarządzania dla IBM Flex System zajmuje 131 minut. Równoważna konfiguracja dla BladeCenter zajmuje 388 minut. Podane czasy obliczono przy założeniu, że serwer jest “konfigurowany wg zamówienia”, dlatego są bardzo zachowawcze. Na przykład, gdyby brać pod uwagę opcje prekonfigurowane (Express, Standard, Enterprise), to oszczędności byłyby znacznie większe. Oszczędności na poziomie 66% deklarowane są jako „bezpieczna” wartość. W porównaniu z serwerami kasetowymi poprzedniej generacji. Konkretne środowiska klientów i uzyskane wyniki mogą być inne.

Siła wzorców infrastrukturalnych

Zautomatyzowane zarządzanie wstępnie zintegrowanymi zasobami obliczeniowymi, sieciowymi i pamięciami masowymi umożliwia bardziej efektywne wykorzystanie inwestycji i ograniczenie kosztów operacyjnych, a także skierowanie specjalistów IT do zadań przynoszących wyższą wartość biznesową. PureFlex System jest wyposażony we wbudowane wzorce wiedzy zoptymalizowane pod kątem potrzeb przedsiębiorstwa.Zamów PureFlex w indywidualnej konfiguracji Open Choice

W programie Open Choice klient ma możliwość skonfigurowania systemu PureFlex System z wykorzystaniem wielu różnych elementów oferowanych przez IBM i partnerów IBM. Dostępne są opcje wpływające na newralgiczne obszary, takie jak architektura, pamięć masowa, systemy operacyjne, hiperwizory i sieci, dzięki czemu możliwe jest zoptymalizowanie i dostrojenie systemów do potrzeb przedsiębiorstwa.

Listy rozwiązań Open Choice: