PureSystems

Primary tab navigation

Skontaktuj się z IBM, aby zrobić pierwszy krok

IBM PureSystems

Systemy PureSystems™ oferują wszechstronność systemu uniwersalnego połączoną z elastycznością chmury i prostotą dedykowanego urządzenia. Są z natury zintegrowane i wyposażone w wiedzę specjalistyczną będącą rezultatem wieloletniego doświadczenia specjalistów IBM — po to, by nabycie, wdrożenie i utrzymanie kompletnego środowiska informatycznego było jak najprostsze.

PureFlex
System »

IBM PureFlex™ System to połączenie zasobów obliczeniowych, pamięci masowej, sieci i mechanizmów wirtualizacji w ramach jednego systemu infrastrukturalnego zarządzanego z pojedynczej konsoli. Takie fabrycznie zintegrowane i skonfigurowane rozwiązania stanowią w istocie gotową do użytku infrastrukturę chmury.

PureApplication
System »

IBM PureApplication™ System to platforma zaprojektowana z myślą o transakcyjnych aplikacjach WWW i aplikacjach baz danych oraz dostrojona do ich potrzeb. Dostosowuje swoje działanie do specyfiki aplikacji i obciążenia, jest platformą elastyczną, łatwą we wdrażaniu, adaptacji, zabezpieczaniu i zarządzaniu. Propozycja IBM stanowi ekonomiczne rozwiązanie zarówno w tradycyjnym środowisku, jak i w chmurze prywatnej.

PureData
System »

Obserwowany ostatnio trend silnego powiązania procesów biznesowych z wielkimi zbiorami danych (big data) powoduje, że oczekiwania i wymagania stawiane systemom przetwarzania danych są nieporównywalnie większe niż w przeszłości. PureData™ System, najnowszy produkt w rodzinie PureSystems, został zoptymalizowany właśnie pod kątem obsługi i udostępniania danych dla współczesnych, bardzo wymagających aplikacji. Charakteryzuje się przy tym prostotą, szybkością i niskim kosztem.


Siła wzorców infrastrukturalnych

Zautomatyzowane zarządzanie wstępnie zintegrowanymi zasobami obliczeniowymi, sieciowymi i pamięciami masowymi umożliwia bardziej efektywne wykorzystanie inwestycji i ograniczenie kosztów operacyjnych, a także skierowanie specjalistów IT do zadań przynoszących wyższą wartość biznesową. PureFlex System jest wyposażony we wbudowane wzorce wiedzy zoptymalizowane pod kątem potrzeb przedsiębiorstwa.


Wzorce aplikacyjne

Wstępnie zdefiniowane architektury aplikacyjne i wymagane usługi platformy wdrażane i zarządzane przez system zgodnie z określonymi strategiami.

Wzorce platformy

Wstępnie skonfigurowane i objęte spójną strategią zarządzania usługi platformy, takie jak buforowanie, przełączanie awaryjne, równoważenie obciążenia, zabezpieczenia, usługi aplikacyjne, oprogramowanie pośrednie bazy danych i do przesyłania komunikatów.

Wzorce infrastrukturalne

Zautomatyzowane zarządzanie zasobami obliczeniowymi, sieciowymi i pamięciami masowymi zgodnie z określonymi strategiami.


Jakie korzyści płyną z zastosowania wzorców?

By mieć większą kontrolę.

Zoptymalizowane wzorce wiedzy specjalistycznej pozwalają przyspieszyć wdrożenie środowiska przetwarzania w chmurze oraz zmniejszyć ryzyko związane z takim przedsięwzięciem.

By pracować elastyczniej.

Wiedza specjalistyczna dosłownie wbudowana w rozwiązanie pozwala wyeliminować wiele czynności wykonywanych dotąd ręcznie, sprzyja innowacyjnym rozwiązaniom i podnosi efektywność inwestycji.

By uprościć procesy.

Wzorce pozwalają uprościć wdrożenie systemów i zarządzanie obciążeniami aplikacji, a jednocześnie ograniczyć liczbę problemów związanych z rozpoczęciem działania oraz błędów powstałych w trakcie ręcznego wykonywania czynności.

By osiągnąć większą efektywność.

Wzorce pomagają w ograniczaniu kosztów i zużycia cennych zasobów poprzez usprawnienie zarządzania i umożliwienie szybkiej, zautomatyzowanej reakcji w przypadku wystąpienia problemów.

Rozmowy

Tweety

Blog