PureSystems

Navigering på primærflipp

Kontakt oss for å komme i gang

PureFlex System

PureFlex™ System er et fullstendig integrert system med enhetlig administrasjon av prosesserings-, lagrings-, nettverks- og virtualiseringsressurser som bruker innebygd ekspertise basert på IBMs lange erfaring og tusenvis av installasjoner hos kunder.

Disse komponentene er forhåndskonfigurert og forhåndsintegrert i tre utgaver av PureFlex System-tilbudene, Express, Standard og Enterprise som gir en nettskyinfrastruktur som er klar til bruk.

Bilde for Last ned Preflex System-rapport

Ta det neste skrittet for å redusere IT-utgiftene

IBM PureFlex System: Det neste smarte steget i Enterprise IT-evolusjonen.

Last ned rapporten


PureFlex System

Forhåndskonfigurert, forhåndsintegrert infrastruktur

IBM PureFlex System kombinerer prosesserings-, lagrings-, nettverks- og virtualiseringsfunksjoner under en felles administrasjonskonsoll i et infrastruktursystem som er ekspert på å oppdage og forutse ressursbehov for virksomheten din.

Opptil

40 %Reduksjon i energikostnader2

Opptil

50 %

Reduksjon av administrasjonskostnader med integrering av ressursgrupper på tvers av prosessering, lagring og nettverk4

 • -Fotnoter

  1. Basert på IBM-testing og dokumentert i IBM System x Virtualization Server Consolidation Sizing Methodology. IBM Flex System x240 støtter 2,7 ganger flere Peak Utilization Virtual Machines (VMer) enn forrige generasjons BladeCenter-moduler. PureFlex System gir bedre skalert ytelse enn blades på grunn av høyere total minnekapasitet med Flex System x240 Compute Node.

  2. Det kreves 40 % mindre energi på Flex System Compute Node x240 sammenliknet med forrige generasjons Intel x86-prosessorteknologi.

  3. Basert på kundeintervjuer og IBMs utviklingsberegninger for utnyttelse og ytelse for PureFlex System sammenliknet med eldre generasjoner av eksisterende systemer. Kundens eksisterende installasjon består av tidligere generasjons Unix- og x86-servere som inneholder totalt 2010 prosessorkjerner. PureFlex System-scenarioet for å støtte det samme applikasjonssettet krever 448 kjerner, en reduksjon på 78 %. Kilde: Rapport fra International Technology Group (ITG) om PureFlex System. Spesifikke klientsystemer og resultater kan variere.

  4. Fra et intervju International Technology Group (ITG, en tredjepart) har gjennomført med en gruppe bedrifter. “Før” PureFlex System og “etter” PureFlex System. Resultatene fra gruppen av 6 bedrifter hadde en høyeste anslått forbedring av administratoreffektivitet på 57 % og et gjennomsnitt på 42 %. Hentet fra rapporten “Value Proposition for IBM Next Generation Platform System”, International Technology Group.

  5. Anslag fra IBMs interne forsknings- og utviklingsavdeling som sammenliknet VMControl, som klargjorde lager automatisk for en virtuell maskin (90 sekunder), med 2 administratorer (lagrings- og serveradministratorer), som tildelte lager manuelt uten VMControl (2 timer). Spesifikke klientsystemer og resultater kan variere. 6. Basert på anslag og målinger fra IBMs interne forsknings- og utviklingsavdeling. Konfigurering av administrasjonsserver for IBM Flex System tar 131 minutter. Tilsvarende konfigurering for BladeCenter tar 388 minutter. Dette er basert på “build to order”-løsning, og er derfor svært konservativt. Hvis man i stedet sammenliknet de forhåndskonfigurerte løsningene (Express, Standard, Enterprise), ville besparelsene være betydelig større. Bare besparelsen på 66 % er lagt til grunn her. Sammenliknet med tidligere generasjon av blade-servere. Spesifikke klientsystemer og resultater kan variere.

Infrastrukturekspertise

Automatisert administrasjon på forhåndsintegrerte prosesserings-, lagrings- og nettverksressurser som gir raskere avkastning og reduserte driftsutgifter slik at IT-ressursene sine kan brukes til oppgaver som skaper mer verdi. Et PureFlex System leveres med innebygd ekspertise som er tilpasset din virksomhet.Tilpass PureFlex med Open Choice

Open Choice gir kundene mulighet til å konfigurere sitt PureFlex System med en rekke ulike elementer fra IBM og deres partnere. Valg på viktige områder som arkitektur, lagring, operativsystemer, hypervisorer og nettverk gjør det mulig å optimalisere og tilpasse systemene til hver enkelt bedrift.

Spillelister for Open Choice-løsninger: