PureSystems

Navigering på primærflipp

Kontakt oss for å komme i gang

IBM PureSystems

IBM PureSystems™ kombinerer fleksibiliteten i et generelt system med elastisiteten i nettskyen og enkelheten til en smarttelefon. De er integrert via design og leveres med innebygd ekspertise basert på flere tiårs erfaring, slik at hele systemet blir mye enklere å bruke.

PureFlex
System »

The IBM PureFlex™ System kombinerer og optimaliserer prosesserings-, lagrings-, nettverks- og virtualiseringsfunksjoner under en enkelt, samordnet administrasjonskonsoll i et infrastruktursystem. Disse forhåndskonfigurerte, forhåndsintegrerte systemene gir en nettskyinfrastruktur som er klar til bruk.

PureApplication
System »

IBM PureApplication™ System er et plattformsystem som er designet og tilpasset spesifikt for transaksjonsapplikasjoner for web og database. Denne fleksible plattformen justeres etter arbeidsbelastningen, og er designet for å være enkel å implementere, tilpasse, sikre og administrere. Uansett om du bruker et tradisjonelt eller privat nettskymiljø, kan denne IBM-løsningen gi deg vesentlig lavere IT-kostnader.

PureData
System »

Dagens utfordringer knyttet til store datamengder øker hele tiden, og kravene til datasentrene har aldri vært høyere. PureData™ System, det nyeste medlemmet i PureSystems-familien, er optimalisert utelukkende for å levere datatjenester til dagens krevende applikasjoner, enkelt, raskt og til lavere kostnader.


Infrastrukturekspertise

Automatisert administrasjon på forhåndsintegrerte prosesserings-, lagrings- og nettverksressurser som gir raskere avkastning og reduserte driftsutgifter slik at IT-ressursene sine kan brukes til oppgaver som skaper mer verdi. Et PureFlex System leveres med innebygd ekspertise som er tilpasset din virksomhet.


Applikasjonsmønstre

Forhåndsdefinerte applikasjonsarkitekturer, og obligatoriske plattformtjenester, som implementeres og administreres av systemet i henhold til et sett med policyer.

Plattformekspertise

Forhåndskonfigurerte og policystyrte plattformtjenester som hurtigbufring, elastisitet, failover, belastningsbalansering, sikkerhets- og applikasjonsservice, database og mellomvare for meldingsformidling.

Infrastrukturekspertise

Automatisert, policydrevet infrastrukturadministrasjon for prosesserings-, lagrings- og nettverksressurser.


Hva er fordelene ved innebygd ekspertise?

Mer kontroll

Med optimalisert ekspertise kan du gjennomføre nettskyimplementeringer raskere og med lavere risiko.

Mer fleksibilitet

Få raskere avkastning med ekspertise bokstavelig talt innebygd i en løsning, slik at du fjerner manuelle oppgaver og fremmer innovasjon.

Forenklet prosess

Integrert ekspertise bidrar til å forenkle implementeringen og administrasjonen av arbeidsbelastningen for applikasjoner og minimere oppstartingsproblemer og menneskelige feil.

Bedre effektivitet

Innebygd ekspertise i form av mønstre bidrar til å redusere kostnader og spare ressurser ved hjelp av forbedret administrasjon og rask, automatisert reaksjon på problemer.

Samtaler

Tvitring

Blogg