PureSystems

Kontakt oss for å komme i gang

Forbedre IT-effektiviteten

Organisasjoner vender seg til IBM PureSystems-familien for å redusere kostnader via konsolidering av infrastruktur og applikasjoner og forenkling av administrasjon og drift gjennom hele IT-livssyklusen.

Se hvordan kunder bruker IBM PureSystems til å
forbedre effektiviteten i datasentre og redusere kostnader— Uavhengig
undersøkelse fra IDC

Last ned den uavhengige undersøkelsen

Med stadig strammere budsjetter forsøker mange bedrifter å utnytte IT best mulig for å skaffe seg en konkurransefordel. IDC intervjuet ni selskaper som har implementert IBM PureSystem-familien, for å se hvordan de har forbedret IT-effektiviteten og skapt vekst.

Randy Perry
skrevet av

Randy Perry

Randy Perry utviklet og har ledet IDCs Maximizing Business Value-arbeid i over sju år. Som en av IDCs fremste innen arbeidet med å fremme de økonomiske fordelene ved IT, har han vært ledende innen utvikling av metoder for avkastning og eiekostnader, samt utvikling av salgsverktøy og salgsopplæring, og han har gjennomført over 75 undersøkelser i løpet av de siste 10 årene. Har arbeider nå med å bygge opp IDC Business Value-databasen som støtte for IDC-kunder.