A Smarter Planet

IBM PureSystems

Wij staan voor u klaar

Of bel IBM op nummer 020 514 5155

E-mail IBM

 

Expert integrated systems

Expert integrated systems combineren de flexibiliteit van standaardsystemen met de elasticiteit van cloud en de eenvoud van appliances die optimaal zijn afgestemd op de workload.

Expert integrated systems zijn een fundamentele verandering in de manier van werken en de economische aspecten van IT, met ingebouwde expertise, ontworpen voor integratie.

 • Ingebouwde expertise

  Vastleggen en automatiseren wat experts doen – van de infrastructuur tot de applicatie – om de implementatie en het beheer van IT eenvoudig te maken.

 • Ontworpen voor integratie

  Diepgaande integratie en afstemming van hardware en software in een kant en klaar systeem dat optimaal is toegespitst op de workload.

 • Vereenvoudiging

  Elk deel van de IT-levenscyclus wordt eenvoudiger met geïntegreerd beheer van het volledige systeem en een uitgebreid open ecosysteem van geoptimaliseerde oplossingen

Ingebouwde expertise

Traditionele bedrijfssystemen maken het mogelijk om problemen op verschillende manieren aan te pakken: met verschillende combinaties van software en verschillende configuraties van de hardware die deze software moet ondersteunen.

Het goed laten werken van deze combinaties kan een complexe, dure en tijd- en energierovende aangelegenheid zijn. Expert integrated systems hebben ingebouwde expertise om dit probleem aan te pakken. De collectieve kennis van gevestigde best practices, innovatie, een toonaangevende positie in de IT en de gebundelde deskundigheid van solution providers is in het systeem vastgelegd, ingekapseld en ingebouwd.

Door moeilijke of tijdrovende taken, zoals de implementatie van oplossingen, de configuratie, provisioning, clustering etc., te automatiseren en te optimaliseren met behulp van ingebouwde expertise en best practices, kunt u:

Met expert integrated systems worden best practices en expertise vastgelegd en geautomatiseerd, zodat er minder handwerk nodig is en uw projecten dus minder vertraging ondervinden.

Wat biedt IBM PureSystems

De elementen van uw oplossing (van de onderliggende resources voor infrastructuur en platform tot de applicaties) kunnen met behulp van expertisepatronen automatisch worden gebalanceerd, beheerd en geoptimaliseerd. Deze patronen dragen bij aan de levering en het beheer van de moderne bedrijfsprocessen, services en applicaties van dit moment. Dit doen ze middels het in een herhaalbare en bruikbare vorm inkapselen van beproefde best practices en expertise die gedurende tientallen jaren is opgedaan bij het optimaliseren van de implementatie en het beheer van datacenters, software-infrastructuren en applicaties overal ter wereld. Het gaat bij deze patronen niet zomaar om een blauwdruk of een reeks instructies om u te helpen. De expertise is namelijk ingebouwd, en staat klaar om uw bedrijf meerwaarde te bieden.

Als uw softwareontwikkelorganisatie bijvoorbeeld in hoog tempo ontwikkelomgevingen moet kunnen opzetten en afbreken, kunt u snel IT-resources en applicatie-images uit de bibliotheek beschikbaar stellen – iets wat vroeger maanden kostte. Door deze snelheid en flexibiliteit gaat de wendbaarheid van uw bedrijf met sprongen omhoog, zodat u snel kunt reageren op de eisen van business en IT – én kunt profiteren van kansen in de markt.

Expert integrated systems hebben een open architectuur, zodat deelnemende leveranciers hun deskundigheid wat betreft hun eigen applicaties kunnen vastleggen en automatiseren. Daarbij worden de applicaties optimaal aangepast aan het specifieke systeem.

Wat biedt IBM PureSystems

Expertisepatronen zijn verkrijgbaar bij IBM en IBM Business Partners. Solution providers, de ware experts op hun terrein, bieden expertisepatronen aan voor hun eigen applicaties – vooraf afgestemd, vooraf geconfigureerd en vooraf geoptimaliseerd – voor IBM PureSystems. Gedurende de gehele levenscyclus van applicaties gaat alles gemakkelijker – snelle implementatie, betere performance en eenvoudige upgrades. Dit alles vertaalt zich al snel in een kortere time-to-value met IBM PureSystems.

The PureSystems Centre zijn de expertisepatronen van IBM en IBM Business Partners overzichtelijk bij elkaar gebracht. Applicatie- en platformpatronen zijn er beschikbaar, evenals upgrades en updates, zodat u tijdens de gehele levenscyclus profiteert van de toegenomen eenvoud.

Met expert integrated systems is er minder in-house expertise van systemen nodig voor het implementeren, integreren, opschalen, afstemmen, beheren en optimaliseren van applicaties en de onderliggende infrastructuur daarvan.

Wat biedt IBM PureSystems

De kennis die IBM in de loop van duizenden datacenterprojecten en serverconsolidaties heeft opgebouwd, is ook toegepast voor het verbeteren van de efficiency van het systeembeheer. Door automatisering van het systeembeheer worden de project- en operationele risico's verminderd en komen er waardevolle resource vrij. De afhankelijkheid van handmatige, repeterende stappen bij het configureren, integreren, opschalen en afstemmen neemt immers aanzienlijk af.

Ontworpen voor integratie

Van oudsher worden systemen ingekocht en beheerd als een bonte verzameling van hardware- en softwarecomponenten.

Het kost bedrijven veel tijd en geld om deze componenten zodanig te integreren, af te stemmen en te beheren dat ze goede ondersteuning bieden aan de applicatieworkloads waarvoor ze bestemd zijn. Om deze kosten te drukken, zijn veel IT-organisaties begonnen met het gebruik van appliances, cloud computing en Software-as-a-Service (SaaS).
Expert integrated systems bieden de voordelen van deze benaderingen en omzeilen de meeste nadelen. Deze systemen zijn al in het ontwerp geïntegreerd. Als ze de fabriek verlaten, zijn ze al optimaal afgestemd op de ondersteunde workloads, maar zónder dat dit ten koste gaat van de flexibiliteit en controle die u nodig hebt. Wat expert integrated systems voor de IT doen, doen grote autoleveranciers al langer voor bestuurders: een aantal systeemcomponenten ontwerpen, afstemmen en integreren in één speciaal gebouwd voertuig. Sommige voertuigen zijn vooral gericht op luxe, andere op het vervoer van grote gezinnen met huisdieren, en weer andere op snelheid. De bestuurder wil zich niet bezighouden met het kiezen en installeren van elk onderdeeltje. Hij wil zich bezighouden met rijden. Datzelfde geldt voor de IT. U wilt niet worstelen met componenten – u wilt een systeem dat is afgestemd op zijn taak en dat het meteen doet.

Reason for IT Project Delays

Expert integrated systems zijn ontwerpmatig geïntegreerd en bieden:

De basis van expert integrated systems wordt gevormd door zorgvuldig geselecteerde, geïntegreerde en geoptimaliseerde componenten die speciaal voor de workload zijn ontworpen. De mogelijkheid om het systeem te optimaliseren voor expertise van workloads moet al zijn ingebouwd en moet open staan voor deelname door andere applicatieleveranciers.

Wat biedt IBM PureSystems

IBM PureSystems gaan uit van diepgaand geïntegreerde en afgestemde systeem- en softwarecomponenten. Vervolgens zijn er de ingebouwde expertisepatronen waarmee de rentabiliteit en de ervaring beter worden. Elke systeemcomponent wordt zorgvuldig gekozen, getest en in de fabriek al afgestemd, waarbij gebruik wordt gemaakt van expertise die is opgebouwd in tientallen jaren van projecten bij klanten en duizenden optimalisaties van datacenters.
Uw team moet bestaan uit experts op het gebied van bedrijfsfuncties en uw systems partner moet de IT-expertise leveren, in de vorm van systemen die al in het ontwerp geïntegreerd zijn. Niet alleen zorgt IBM voor de keuze en integratie van de ideale systeemcomponenten, we ontwerpen het systeem bovendien doelbewust zodanig dat het optimaal is afgestemd op de workloads. Dit staat garant voor afgewogen en efficiënte systemen.

PureSystems zijn ontwerpmatig geïntegreerd en bieden:

 • Een complete infrastructuur van applicatiemiddleware en computer-, opslag- en netwerkresources.
 • Een brede keus aan systemen met diverse opties voor de architectuur, besturingsomgeving en virtualisatietechnologie, zodat u altijd het juiste fundament kunt kiezen voor uw workload.
 • Geïntegreerde beveiliging, gebaseerd op tientallen jaren ervaring en technologie van IBM.
 • Doelbewust ontwerp – van hardware tot applicatie – dat garant staat voor afgewogen performance en schaalbaarheid.

Een Expert Integrated System wordt als één enkel systeem beheerd. Het geeft een enkel, geïntegreerd overzicht van alle fysieke en virtuele systeem- en platformresources, van de hardware tot en met de applicatielaag. Daarnaast werkt het met open standaarden, zodat ook bestaande investering worden veiliggesteld.

Wat biedt IBM PureSystems

Expert integrated systems moeten zó zijn ontworpen dat ze op een elastische manier schaalbaar zijn, zodat ze dynamisch kunnen worden geoptimaliseerd en zodat de balans tussen de resources op basis van SLA's kan worden aangepast.

Wat biedt IBM PureSystems

IBM PureSystems zijn volledig gevirtualiseerd. Uw bedrijfsapplicaties werken met een systeem dat zijn workloads en het gebruik van zijn resources op een intelligente en dynamische manier optimaliseert, en wel op basis van beleidslijnen die niet zijn opgesteld in technische termen, maar in zakelijke termen.

Wat PureSystems doen:

 • Ze bepalen de balans van de applicatieresources op basis van bedrijfsprioriteiten. Zo kunnen er in de drukke decembermaand bijvoorbeeld bepaalde rekencycli worden gereserveerd voor retailapplicaties met een hoge prioriteit
 • Ze zorgen voor een plaatsing van gegevens die qua efficiency en performance optimaal is. Zo worden hot data bijvoorbeeld van schijfstations verplaatst naar de snellere solid state-stations (SSD's) omdat dit de beste performance en de hoogste rentabiliteit biedt.
 • Ze beperken de downtime tot een minimum. Voordat er onderhoudspatches worden aangebracht, worden de workloads eerst verwijderd van de desbetreffende resources.
 • Ze halen workloads weg van resources die gerepareerd of vervangen moeten worden. De bedrijfsvoering wordt dus niet onderbroken.

Vereenvoudiging

Bij traditionele IT-modellen is de ondersteuning van de levenscyclus van applicaties en infrastructuren steeds kostbaarder en complexer geworden.

Dure en vaak overwerkte IT-professionals moeten alle zeilen bijzetten om de componenten van de oplossing in te kopen, te configureren, in gebruik te nemen, te integreren, af te stemmen en op te schalen. Dit leidt tot een langere duur voor projecten en tot hogere operationele kosten. expert integrated systems maken het werk van uw IT-medewerkers een stuk eenvoudiger en ontwarren de lines-of-business waarmee uw IT-resources in de knoop raken. Deze systemen komen namelijk al volledig geïntegreerd de fabriek uit, met ingebouwde expertise van applicaties en infrastructuren. Dat maakt elke stap in de levenscyclus van systemen eenvoudiger. Het is niet meer nodig om een hele verzameling hardware-, middleware- en applicatiecomponenten te beheren. Met expert integrated systems hoeft u niets anders te doen dan een enkel systeem te bestellen, uit te pakken en aan te sluiten, en het via een enkele interface te beheren.

Downtime

Expert integrated systems bieden vereenvoudiging, want:

Met expert integrated systems is het niet nodig om tijd vrij te maken voor de ondersteuning van afzonderlijke software- en hardwarecomponenten. U koopt, implementeert, beheert en upgradet immers één geïntegreerd systeem.

Wat biedt IBM PureSystems

IBM PureSystems zijn vooraf geïntegreerd en vooraf geoptimaliseerd om de IT minder complex te maken en daarmee de bandbreedte van IT-medewerkers binnen hun projecten enorm te vergroten. Er komt tijd vrij voor initiatieven die de concurrentiekracht stimuleren. De eenvoud begint al met de aankoop. U kiest een vooraf geïntegreerd en geoptimaliseerd systeem. Het wordt bij u afgeleverd in de vorm van een compleet, getest pakket van hardware- en softwarecomponenten. Klaar voor onmiddellijk gebruik. Met ingebouwde expertisepatronen voor implementatie, beheer en optimalisatie — waaronder cloud-mogelijkheden — zorgen PureSystems ervoor dat belangrijke taken van al uw IT-mensen eenvoudiger worden, zo lang uw applicaties mee gaan. Dankzij zelfservice implementatie wordt de doorlooptijd van projecten versneld. Met PureSystems hoeven applicatieontwikkelaars niet meer te wachten tot de test- en ontwikkelsystemen in gebruik zijn genomen. Ze klikken op een patroon dat ze willen gebruiken en het image is binnen enkele minuten geïmplementeerd.

Deze vereenvoudigde levenscyclus voor systemen leidt ertoe dat u minder afhankelijk wordt van gespecialiseerde IT-experts, waardoor de kosten omlaag gaan en de time-to-market voor bedrijfskritische functies korter wordt.

Met expert integrated systems hoeft u zich niet te focussen op het onderhouden, repareren en upgraden van afzonderlijke componenten. U beheert, optimaliseert en ondersteunt immers een enkel, geïntegreerd systeem.

Wat biedt IBM PureSystems

IBM PureSystems zorgen ervoor dat het volledige systeembeheer eenvoudiger wordt. Met een enkele, geïntegreerde managementconsole voor alle infrastructurele resources en het volledige applicatieplatform — fysiek ér virtueel — kan een volledige omgeving op een consistent manier worden beheerd, alsof het één systeem is. De systeemondersteuning wordt een stuk prettiger. Want waar traditionele systemen voor elk van de diverse systeem- en softwarecomponenten een afzonderlijke contactpunt hadden, krijgt u met PureSystems een enkel contactpunt voor alle support.

Ook upgrades en patches worden met PureSystems eenvoudiger, terwijl de kosten en risico's ervan juist enorm afnemen. Vroeger kostte het veel te veel tijd om, alvorens patches aan te brengen, een goed beeld te krijgen van de versieafhankelijkheden. Eén vergissing met een versieafhankelijkheid kon grote gevolgen hebben voor de beschikbaarheid van bedrijfskritische applicaties. Die complexiteit bestaat met PureSystems niet meer, want er is sprake van geïntegreerd onderhoud. Hetzelfde geldt voor het upgraden van systemen. Vroeger hield dat in dat u systemen offline moest nemen — een kostenpost die nauwelijks op te brengen was. Het upgraden van PureSystems gaat echter met weinig of geen downtime gepaard.

Met expert integrated systems verwerft u best-practices van applicatieleveranciers en bouwt u uw eigen best practices in.

Wat biedt IBM PureSystems

IBM PureSystems werken met een uitgebreid ecosysteem aan geoptimaliseerde applicaties van meer dan honderd solution providers. Omdat deze providers hun best practices kunnen vastleggen in de vorm van expertisepatronen, is ook de optimalisatie van applicatieworkloads ingebouwd in het systeem. Applicaties worden rendabeler, want de systeemresources worden op een intelligentere manier ingezet.

In het PureSystems centre zijn de vele voorverpakte en vooraf geconfigureerde expertisepatronen gemakkelijk te vinden. Er zijn patronen beschikbaar van IBM en andere solution providers die deelnemen aan het ecosysteem — plus upgrades en updates, waarmee het onderhoudsproces verder wordt vereenvoudigd.

Als er geen expertise ingebouwd zou zijn, zou u schaarse en hoogbetaalde experts moeten inzetten. Dankzij de expertisepatronen van PureSystems valt deze eis weg. Er is immers al expertise in het systeem vastgelegd en ingebouwd voor een scala aan applicaties, waaronder:

 • Enterprise Resource Planning
 • Business Intelligence
 • Social Business
 • Business Process Management
%%sidebarspace%%