PureSystems

Sekundārā navigācija cilnēs

Sazinieties, lai sāktu darbu

IBM PureSystems

IBM PureSystems™ saimē ir nodrošināta gan vispārīgam lietojumam paredzēto sistēmu pielāgojamība, gan mākoņrisinājumu elastība, kā arī palīgierīču vienkāršība. Sistēmās ietilpst modeļi ar integrētu kompetenci, kas iegūti desmitiem gadu ilgā darbā, piegādājot vienkāršotu IT pieredzi.

PureFlex
System »

IBM PureFlex Sistēma apvieno un optimizē skaitļošana, datu glabāšanas, tīklošanas un virtualizācijas iespējas zem vienas integrētas infrastruktūras pārvaldības platformas. Šīs priekšsagatavotās iepriekš integrētās sistēmas klientam nodrošina "gatavu darbam" mākoņskaitļošanas infrastruktūru.

PureApplication
System »

IBM PureApplication™ System ir platformas sistēma, kas īpaši izstrādāta un pielāgota transakciju tīmekļa un datu bāzes lietojumprogrammām. Darba slodzei piemērotā elastīgā platforma ir izstrādāta tā, lai to būtu viegli ieviest, pielāgot, aizsargāt un pārvaldīt. Neatkarīgi no tā, vai strādājat tradicionālā vidē vai arī privātā mākoņa vidē, šis IBM risinājums var jums nodrošināt izcilus ekonomikas rādītājus IT jomā.

PureData
System »

Tā kā mūsdienās lielo datu apstrādes uzdevumi kļūst arvien sarežģītāki, arī prasības datu centriem ir tik lielas kā vēl nekad. Sistēma PureData™ System ir PureSystems saimes jaunākais produkts. Šī jaunā sistēma ir īpaši optimizēta, lai vienkārši, ātri un iespējami lētāk nodrošinātu datu pakalpojumus mūsdienu sarežģītajām lietojumprogrammām.


Infrastruktūras modeļu jauda

Automatizēta pārvaldība visos iepriekšēji integrētajos skaitļošanas, datu glabāšanas iekārtu un tīklošanas resursos sniedz iespēju ietaupīt vērtīgo laiku un samazināt ekspluatācijas izmaksas, līdz ar to varat savus IT resursus novirzīt to uzdevumu risināšanai, kas nodrošina lielāku pievienoto vērtību. Sistēmā PureFlex System ir modeļi ar integrētu kompetenci, un tie ir pielāgoti jūsu uzņēmuma vajadzībām.


Lietojumprogrammu modeļi

Iepriekš definētas lietojumprogrammu arhitektūras un nepieciešamie platformas pakalpojumi, kurus sistēma izvieto un pārvalda saskaņā ar politiku kopu.

Platformas modeļi

Iepriekšēji konfigurēti un politikas pārvaldīti platformas pakalpojumi, piemēram, saglabāšana kešatmiņā, elastīgums, kļūmjpārlēce, slodzes līdzsvarošana, drošība un lietojumprogrammu pakalpojumi, datu bāzes un ziņojumapmaiņas starpprogrammatūra.

Infrastruktūras modeļi

Automatizēta, politikas vadīta infrastruktūras pārvaldība visos skaitļošanas, uzglabāšanas un tīklošanas resursos.


Kādas ir modeļu priekšrocības?

Vairāk kontroles

Izmantojot optimizētos kompetences modeļus, varat paātrināt mākoņrisinājumu ieviešanu un samazināt risku.

Lielāks ātrums

Paātriniet ieguldījumu atpelnīšanas laiku, izmantojot integrētu kompetenci, kas burtiski ir iebūvēta risinājumā, izslēdzot manuālas darbības un veicinot novatorismu.

Vienkāršots process

Modeļi palīdz vienkāršot lietojumprogrammu darba slodžu ieviešanu un pārvaldību, kā arī samazināt darba sākšanas problēmu un cilvēka kļūdu iespējamību.

Lielāka efektivitāte

Modeļi palīdz samazināt izmaksas un saglabāt vērtīgos resursus, jo piedāvā uzlabotu pārvaldību un ātras, automatizētas darbības problēmsituācijās.

Sarunas

Sīkziņas

Emuārs