PureSystems

Ensisijainen välilehdissä navigointi
Ensisijainen välilehdissä navigointi

Ota yhteyttä: Juha Jauhiainen

PureFlex System

PureFlex System on täysin integroitu järjestelmä, jossa on yhdistetyt laskenta-, tallennus-, verkko- ja virtualisointiresurssien hallintatoiminnot. Ne hyödyntävät asiantuntijamalleja, jotka perustuvat IBM:n vuosikymmenien kokemukseen tuhansien asiakasratkaisujen käyttöönotosta.

Nämä järjestelmän osat ovat valmiiksi määritettyjä ja integroituja, ja ne muodostavat saatavilla olevien kolmen PureFlex System -järjestelmätuotteen valikoiman: Express-, Standard- ja Enterprise-tuotteet, jotka tuovat käyttöön heti valmiin pilvi-infrastruktuurin.

Ota uusi askel IT-kustannusten kurissa pitämiseksi

IBM PureFlex -järjestelmä: seuraava älykäs askel yrityksen IT-järjestelmien kehityksessä.

Lataa raportti


PureFlex System

Valmiiksi määritetty ja integroitu infrastruktuuri

IBM PureFlex System -järjestelmä yhdistää laskennan, tallennuksen, verkkojärjestelmien ja virtualisoinnin toiminnot yhteen infrastruktuurijärjestelmän hallintakonsoliin, joka kykenee havaitsemaan ja ennakoimaan liiketoiminnassa tarvittavat resurssitarpeet.

Jopa

40 %pienemmät energiakustannukset.2

Jopa

50 %

pienemmät hallintakustannukset, kun laskenta-, tallennus- ja verkkotoimintojen resurssivarannot integroidaan.4

 • -Alaviitteet

  1. Perustuu IBM:n testeihin, joiden tulokset on dokumentoitu IBM System x -virtualisointipalvelimien yhdistelyä koskevaan järjestelmän koon valinnan menettelyohjeeseen. IBM Flex System x240 tukee 2,7 kertaa useampia täydellä kuormalla käytettäviä virtuaalikoneita kuin aiemman sukupolven BladeCenter-korttipalvelimet. PureFlex System tuo käyttöön paremman skaalautuvan suorituskyvyn kuin korttipalvelimet Flex System x240 -laskentayksikön suuremman kokonaismuistikapasiteetin ansiosta.

  2. Flex System x240 -laskentayksikkö kuluttaa 40 prosenttia vähemmän energiaa kuin aiemman sukupolven Intel x86 -suoritintekniikka.

  3. Perustuu asiakkaiden haastatteluihin ja IBM:n arvioihin PureFlex System -ratkaisun käyttöasteen ja suorituskyvyn kehityksestä verrattuna olemassa olevien järjestelmien vanhempiin sukupolviin. Asiakkaan vanhat järjestelmät koostuivat aiemman sukupolven Unix- ja x86-palvelimista, joissa oli yhteensä 2 010 suoritinydintä. Skenaariossa, jossa PureFlex System ajaa samoja sovelluksia, tarvitaan 448 ydintä, mikä vastaa 78 prosentin vähennystä. Lähde: International Technology Groupin (ITG) raportti, jossa tarkatellaan PureFlex System -ratkaisun suorituskykyä. Todelliset erot sovellusympäristöissä ja tuloksissa voivat vaihdella.

  4. International Technology Groupin (ITG) kolmantena osapuolena suorittama yritysten haastattelututkimus. Tarkastelussa tilanne ennen PureFlex System -järjestelmän käyttöönottoa ja sen jälkeen. Kuudesta yrityksestä koostuneen ryhmän yhteistuloksissa pääkäyttäjän tuottavuuden ennakoitiin paranevan jopa 57 prosenttia ja keskimäärin 42 prosenttia. Lähde: Value Proposition for IBM Next Generation Platform System -raportti, International Technology Group

  5. IBM:n sisäisen tutkimus- ja tuotekehitysosaston arvio, jossa VMControl-ohjelmiston kykyä varata automaattisesti tallennusresurssit virtuaalikoneen käyttöön (kesto: 90 sekuntia) verrattiin kahden pääkäyttäjän (tallennus- ja palvelinyksiköiden pääkäyttäjän) manuaalisesti suorittamaan tallennustilan varaustyöhön ilman VMControl-ohjelmistoa (kesto: 2 tuntia). Todelliset erot sovellusympäristöissä ja tuloksissa voivat vaihdella. 6. Perustuu IBM:n sisäisen tutkimus- ja tuotekehitysosaston arvioihin ja mittauksiin. IBM Flex System -hallintapalvelimen määritykseen kuluu 131 minuuttia. Vastaavan BladeCenter-kokoonpanon määritykseen kuluu 388 minuuttia. Arvio perustuu asiakkaan tilausvaiheessa räätälöimän laitteiston suorituskykyyn ja on siksi erittäin varovainen. Jos esimääritettyjen järjestelmävalintojen (Express, Standard ja Enterprise) tehokkaampi suorituskyky otetaan huomioon, säästöt ovat vielä paljon merkittävämmät. Tämän vuoksi arvio 66 %:n ajansäästöstä on tarkoituksellisen alhainen. Arvio perustuu vertailuun aiemman sukupolven korttipalvelinkokoonpanoon. Todelliset erot asiakasympäristöissä ja tuloksissa voivat vaihdella.

Infrastruktuurimallien tehokkuus

Esiasennettujen laskenta-, tallennus- ja verkkoresurssien toimintojen automatisoitu hallinta nopeuttaa tuoton saamista pääomalle ja vähentää operatiivisen toiminnan kustannuksia. Automatisoitu hallinta vapauttaa IT-resurssit keskittymään tehtäviin, jotka tuottavat hallintatehtäviä enemmän.PureFlex System -järjestelmä toimitetaan asiantuntijamallit sisäänrakennettuina ja yritykseesi sopiviksi viritettyinä.Räätälöi PureFlex-järjestelmä Open Choice -ratkaisun avulla

Open Choice -ratkaisun ansiosta asiakkaat voivat määrittää PureFlex-järjestelmän kokoonpanon hyödyntämällä IBM:n ja IBM:n kumppaneiden laajaa tuotevalikoimaa. Ratkaisun ansiosta voit optimoida ja virittää sellaiset tärkeät osat kuin arkkitehtuurin, tallennusjärjestelmät, käyttöjärjestelmät, virtualisointiohjelmiston ja verkkotoiminnot yritykseesi sopivaksi.

Open Choice -ratkaisuun liittyvät videot: