PureSystems

Ensisijainen välilehdissä navigointi
Ensisijainen välilehdissä navigointi

Ota yhteyttä: Juha Jauhiainen

IBM PureSystems

IBM PureSystems -ratkaisussa yhdistyvät yleisjärjestelmien joustavuus, pilvipalveluiden monipuolisuus ja yksinkertaisen laitteiston helppous. Järjestelmä on valmiiksi integroitu ja sen mukana toimitetaan sisäänrakennettu asiantuntijuus, joka on kerätty vuosikymmenien kokemuksella aiempaa yksinkertaisempien IT-järjestelmien toimittamisesta.

PureFlex
System »

IBM PureFlex System -järjestelmä yhdistää ja optimoi laskennan, tallennuksen, verkkojärjestelmien ja virtualisoinnin toiminnot yhteen infrastruktuurijärjestelmän hallintakonsoliin. Nämä valmiiksi määritetyt ja integroidut järjestelmät tuovat käyttöön heti valmiin pilvi-infrastruktuurin.
 

PureApplication
System »

IBM PureApplication System on alustajärjestelmä, joka on suunniteltu ja viritetty erityisesti Web- ja tietokantasovelluksille. Tämä kuormitukset tunnistava ja joustava alusta on helppo ottaa käyttöön, räätälöidä, suojata ja hallita. Toimitpa perinteisessä ympäristössä tai yksityisessä pilviympäristössä, tämän IBM-ratkaisun avulla voit saavuttaa ylivoimaista säästöä IT-toiminnoissa.

PureData
System »

Nykypäivän suuret tietomäärät jatkavat kasvuaan ja konesaleille asetetut vaatimukset ovat suuremmat kuin koskaan aikaisemmin. PureData System on PureSystems-tuoteperheen uusin tulokas. Se on optimoitu erityisesti tuottamaan tietojenkäsittelypalveluita nykypäivän vaativille sovelluksille yksinkertaisesti, nopeasti ja pienin kustannuksin.
 


Infrastruktuurimallien tehokkuus

Esiasennettujen laskenta-, tallennus- ja verkkoresurssien toimintojen automatisoitu hallinta nopeuttaa tuoton saamista pääomalle ja vähentää operatiivisen toiminnan kustannuksia. Automatisoitu hallinta vapauttaa IT-resurssit keskittymään tehtäviin, jotka tuottavat hallintatehtäviä enemmän.PureFlex System -järjestelmä toimitetaan asiantuntijamallit sisäänrakennettuina ja yritykseesi sopiviksi viritettyinä.


Sovellusten asiantuntijamallit

Ennalta määritetyt sovellusarkkitehtuurit ja tarvittavat alustapalvelut, jotka otetaan käyttöön järjestelmässä määritettyjen käytäntöjen mukaisesti.
 
 

Alustojen asiantuntijamallit

Ennalta määritetyt ja käytäntöjen avulla hallittavat alustapalvelut, kuten välimuistitallennus, toimintojen siirto, kuormitusten tasaus, tietoturva- ja sovelluspalvelut sekä tietokanta- ja yhteysohjelmistot.

Infrastruktuurin asiantuntijamallit

Laskenta-, tallennus- ja verkkoresurssien automatisoitu ja käytäntöihin perustuva infrastruktuurin hallinta.
 
 
 


Mitkä ovat mallien edut?

Tehokkaampi hallinta

Optimoitujen asiantuntijamallien avulla voidaan nopeuttaa pilvipalvelujen toteutuksia ja pienentää riskejä.
 
 
 
 

Suurempi ketteryys

Pääomalle saadaan aiempaa nopeammin tuottoa ratkaisuilla, joihin asiantuntijuus on rakennettu kirjaimellisesti sisään, manuaaliset vaiheet vähenevät ja innovointimahdollisuudet lisääntyvät.

Yksinkertainen prosessi

Mallien avulla voidaan yksinkertaistaa sovellusten kuormitusten käyttöönottoa ja hallintaa sekä vähentää käynnistysongelmia ja manuaalisia virheitä.
 

Parempi tehokkuus

Mallien avulla voidaan vähentää kustannuksia, säästää resursseja ja parantaa hallintaa sekä nopeuttaa ja automatisoida ongelmien ratkaisua.
 
 
 

Keskustelut

Twiitit

Blogi