PureSystems

Primární navigace kartami

Potřebujete asistenci?

IBM PureSystems

Řešení IBM PureSystems™ kombinují flexibilitu víceúčelového systému s typickou elasticitou cloudu a jednoduchostí zařízení. Jsou integrována ve vlastním návrhu a dodávají se včetně zabudovaných odborných znalostí získaných během desítek let praxe s cílem zjednodušit IT.

PureFlex
System »

IBM PureFlex™ System spojuje a optimalizuje výpočetní, úložné, síťové a virtualizační funkce v rámci jedné sjednocené řídící konzole do infrastrukturního systému. Tyto předkonfigurované a integrované systémy zajišťují cloudovou infrastrukturu připravenou k okamžitému spuštění.

PureApplication
System »

IBM PureApplication™ System představuje systémovou platformu navrženou a vyladěnou speciálně pro transakční webové a databázové aplikace. Flexibilní platforma, schopná přizpůsobit se aktuální pracovní zátěži, byla navržena s ohledem na snadnou implementaci, přizpůsobení, zabezpečení a správu. Toto řešení IBM je zárukou vysoké efektivity IT bez ohledu na to, zda používáte tradiční prostředí nebo soukromý cloud.

PureData
System »

Dnešní problematika velkých dat nabývá na stále větším významu, přičemž požadavky na datové systémy jsou na historickém maximu. Řešení PureData™ System, nejnovější přírůstek v produktové řadě PureSystems, bylo optimalizováno speciálně pro poskytování datových služeb dnešním náročným aplikacím - jednoduše, rychle a s nižšími náklady.


Možnosti ukryté v infrastrukturních vzorcích

Automatická správa v rámci předem integrovaných výpočetních prostředků, systémů pro ukládání dat a síťového prostředí s cílem urychlit dosahování výsledků a snížit provozní náklady, aby vaše prostředky IT mohly sloužit úlohám s vyšší přidanou hodnotou. PureFlex System se dodává se vzorci odborných znalostí, které jsou vyladěny pro potřeby vašeho podniku.


Aplikační vzorce

Předdefinované aplikační architektury a požadované služby platformy, které jsou implementovány a spravovány systémem na základě určité sady zásad.

Platformní vzorce

Předkonfigurované služby platformy řízené pomocí zásad, jako např. ukládání do mezipaměti, škálování, překonání selhání (failover), vyrovnávání zátěže, služby zabezpečení a aplikační služby, middleware databáze a systému zpráv.

Infrastrukturní vzorce

Automatická správa infrastruktury na základě zásad pro výpočetní, úložné a síťové prostředky.


Jaké jsou výhody vzorců?

Vyšší míra kontroly

Díky optimalizovaným vzorcům odborných znalostí můžete urychlit implementace v cloudu a snížit míru rizika.

Vyšší míra agility

Zkracují dobu potřebnou k dosažení výsledku díky odborným znalostem vestavěným přímo do řešení, čímž odpadají ručně prováděné kroky a jsou podporovány inovace.

Jednodušší proces

Vzorce pomáhají zjednodušit implementaci a správu aplikační pracovní zátěže a současně minimalizovat počáteční problémy i lidské chyby.

Vyšší efektivita

Vzorce pomáhají snižovat náklady a šetřit prostředky díky lepší správě i schopnosti rychle a automaticky reagovat na problémy.

Konverzace

Tweety

Blog