PureSystems

Potřebujete asistenci?

Zjednodušení cloudu

Za účelem zjednodušení a urychlení implementace cloudu obracejí klienti svoji pozornost k platformě IBM PureSystems™, navržené pro cloud a poskytující jednoduchý samoobslužný přístup k pružné cloudové infrastruktuře a prostředkům aplikační platformy, které lze pružně přidělovat a snadno spravovat. Řešení PureSystems lze plně zprovoznit za pouhé čtyři hodiny do stavu, v němž bude plně připraveno k implementaci cloudových aplikací.

Doporučené postupy a očekávané výsledky pro cloud — Průzkum IBM

Stáhnout tento dokument White paper

Nový dotazníkový průzkum, kterého se zúčastnilo více než 1500 vedoucích pracovníků IT, dokládá oblasti zaměření průkopníků cloudu i přínosy očekávané z jejich strany. Platforma PureSystems a příslušná řada produktů jsou navrženy s důrazem na zjednodušené zavádění cloudu, tj. na urychlené zpřístupnění předností cloudu pro vaše potřeby.

Logo IBM

O této studii

IBM Center for Applied Insights zavádí nové způsoby uvažování, práce a vedení. Prostřednictvím faktograficky orientovaného výzkumu centrum vyzbrojuje vedoucí pracovníky pragmatickým náhledem a odůvodněním nezbytných změn.