PureSystems

Potřebujete asistenci?

Rychlejší implementace řešení

Zrychlete implementaci nových aplikací - například pro mobilní zařízení, sociální sítě, velká data
a analýzy - z týdnů na pouhé dny či minuty nasazením zabudovaných odborných znalostí
a strukturální integrací produktů IBM PureSystems.

Why responsive IT organizations rely on integrated
systems (Proč rychle reagující IT organizace nasazují integrované systémy) — Dokument White paper od společnosti Forrester Consulting

Stáhnout tento dokument White paper

Odvětví informačních technologií prodělává zásadní změny a IT organizace rozvíjejí své strategie pohotového a flexibilního poskytování užitné hodnoty. Tento analytický a výzkumem podložený dokument společnosti Forrester Consulting, zpracovaný na objednávku IBM, informuje o zásadní transformaci IT technologií v podnicích, které právě začínají nebo jsou uprostřed tohoto procesu.

Logo Forrester
Autor:

Forrester Consulting

Společnost Forrester Consulting poskytuje nezávislé a objektivní na výzkumech založené konzultační služby umožňující vedoucím pracovníkům tvorbu strategií a využívání příležitostí, jež přinášejí probíhající změny. Forrester poskytuje vlastní data o výzkumech, zákaznících a podnicích, zacílené konzultace, pořádá konference, sdružuje online komunity a programy přímé komunikace s vedoucími pracovníky.