IBM Polska Blog

Tworzony aby zapisać najważniejsze wydarzenia dzisiejszego, szybko zmieniającego się świata.

Aby utrzymać konkurencyjność, wymagane jest dziś od przedsiębiorstw szybkie dostosowywanie się do zmian i nieustanna transformacja. W IBM tworzymy postęp ustawicznie zmieniając siebie i wspierając naszych klientów w ich ewolucji.

IBM jest światowym liderem w kreowaniu, rozwijaniu i produkcji najbardziej zaawansowanych technologii informatycznych obejmujących systemy komputerowe, oprogramowanie, systemy sieciowe, pamięci masowe i rozwiązania z zakresu mikroelektroniki.

Dyrektor Generalny IBM Polska i Kraje Bałtyckie

Jarosław Szymczuk

Praca

Dowiedz się co robimy i jak pracujemy w IBM

Praca

Dowiedz się co robimy i jak pracujemy w IBM

Skontaktuj się z nami

IBM Polska Sp. z o.o.
ul. Krakowiaków 32
02-255 Warszawa

NIP: 526-030-07-24
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII
Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000012941,
Kapitał Zakładowy: 42.153.600 PLN

IBM Polska Business Services Sp. z o.o.
ul. Krakowiaków 32
02-255 Warszawa

NIP: 107-000-30-04
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy KRS
KRS 0000247337, Kapitał zakładowy: 920.400 PLN

IBM BTO Business Consulting Services Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 16,
30 -150 Kraków

NIP: 677-216-02-67
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Sródmieścia w Krakowie,
XI Wydział Gospodarczy KRS
Nr KRS: 0000115809, Kapitał zakładowy: 50.000 PLN

IBM Global Services Delivery Centre Polska Sp. z o.o.
ul. Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw

NIP: 894-297-87-09
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy KRS
Nr KRS: 0000333717, Kapitał zakładowy: 2.923.000 PLN

Zapytaj IBM