IBM jest światowym liderem w kreowaniu, rozwijaniu i produkcji najbardziej zaawansowanych technologii informatycznych obejmujących systemy komputerowe, oprogramowanie, systemy sieciowe, pamięci masowe i rozwiązania z zakresu mikroelektroniki.

Zaawansowane technologie przekładamy na wymierne korzyści dla naszych klientów poprzez profesjonalne rozwiązania i usługi, dostępne na całym świecie.

Informacje o firmie

Relacje ze Szkołami Wyższymi (US) Możliwość odbycia praktyk w IBM, dostęp do wiedzy i materiałów IBM.

Praca w IBM Dlaczego warto pracować w IBM? Nasz poradnik dla poszukujących pracy ma odpowiedzi na Państwa pytania.

Społeczna odpowiedzialność biznesu Wierzymy, że te same innowacje, które zrewolucjonizowały biznes mogą stać się przyczyną ważnych przełomów w sektorze publicznym oraz pozarządowym.

Akcje IBM Akcje IBM są notowane na giełdzie w Nowym Yorku oraz na innych giełdach w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie.

IBM i Innowacje Uzyskaliśmy wyjątkową perspektywę w jaki sposób zmieniać działanie Świata.

Ochrona środowiska (US) Zobowiązanie do ochrony środowiska zaczyna się od naszych działań i rozciąga na nasze produkty.

Badania i rozwój (US) Tysiące naukowców na całym swiecie pracują nad nowymi wyzwaniami dla nas wszystkich.

Incorporation Firma IBM zostala zarejestrowana w stanie Nowy Jork 15 czerwca 1911 jako Computing - Tabulating - Recording Co. (C-T-R) - konsolidacja firm Computing Scale Co. of America, The Tabulating Machine Co. i The International Time Recording Co. of New York. W roku 1924, C-T-R przyjela nazwe International Business Machines.

Informacje kontaktowe

Zapytaj IBM
Aby uzyskać jakiekolwiek informacje bezpośrednio z IBM Polska, zadzwoń pod numer
+48 22 87 86 777

Katalog pracowników
Wprowadź nazwisko pracownika IBM aby znaleźć jego adres e-mailowy i numer telefonu.

IBM Polska Sp. z o.o.
ul. Krakowiaków 32, skr. poczt. 12, 02-255 Warszawa
NIP: 526-030-07-24
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000012941,
Kapitał Zakładowy: 42.153.600 PLN

IBM Polska Business Services Sp. z o.o.
ul. Krakowiaków 32, skr. poczt. 12, 02-255 Warszawa
NIP: 107-000-30-04
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000247337, Kapitał zakładowy: 920.400 PLN

IBM BTO Business Consulting Services Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 18, 30 -150 Kraków
NIP: 677-216-02-67
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Sródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS
Nr KRS: 0000115809, Kapitał zakładowy: 50.000 PLN

IBM Global Services Delivery Centre Polska Sp. z .o.o.
ul. Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw
NIP: 894-297-87-09
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS
Nr KRS: 0000333717, Kapitał zakładowy: 2.923.000 PLN

Dyrektorzy Generalni

President, Chairman of the Board and CEO

Jarosław Szymczuk Dyrektor Generalny IBM Polska i Kraje Bałtyckie

Wiadomości ogólne