Geschiedenis
IBM kent een lange geschiedenis van vernieuwing die al eind 19e eeuw begint. Pionierende bedrijfjes met revolutionaire vindingen in de informatieverwerking besloten hun krachten te bundelen. Daarmee werd het fundament gelegd voor IBM, een naam die overigens pas in 1924 werd geïntroduceerd. De International Business Machines Corporation beschikte toen al over tal van patenten en over drie fabrieken in Europa. Het inventieve en internationale karakter van ons bedrijf is dus zelfs ouder dan de naam.

Alles draait om informatie
Vanaf het allereerste begin zijn de producten van IBM vrijwel allemaal ontstaan vanuit de behoefte informatie op te slaan, te verwerken, te achterhalen, te analyseren en door te geven. Van de eerste tijdklok en rekenmachines, via de Personal Computer tot huidige systemen als Watson, het systeem dat grote hoeveelheden tekst kan analyseren en interpreteren op een manier die tot nu toe niet mogelijk leek. Door de jaren heen is het accent verlegd van het ontwikkelen van hardware naar het ontwikkelen van software en leveren van diensten. Uiteraard nog altijd vanuit het idee dat met de juiste informatie op het juiste moment, onze klanten beter kunnen presteren.

Smarter Planet
IBM introduceerde in 2008 een visie over een slimmere wereld. Een slimmere wereld die steeds meer geïnstrumenteerd, verbonden en intelligent wordt. Slimme systemen en geavanceerde data-analyse helpen ons uit de overweldigende hoeveelheid gegevens die we dagelijks creëren informatie te halen waarmee onze klanten nieuwe inzichten krijgen, voorspellingen doen en sneller, betere besluiten kunnen nemen.

Innovatie
Innovatie heeft in de geschiedenis van IBM altijd centraal gestaan, tot op de dag van vandaag. Elk jaar investeren we meer dan zes miljard dollar in onderzoek en ontwikkeling, waarmee IBM 's werelds grootste privaat gefinancierde onderzoekslaboratorium is. IBM is binnen de branche nog altijd wereldrecordhouder van patenten.

Bijzonder progressief personeelsbeleid
IBM pioniert technologisch, zakelijk en loopt ook als werkgever voorop in veranderingen. In het belang van het aantrekken van talent, was IBM het eerste Amerikaanse bedrijf dat vrouwen en kleurlingen aannam*. Al in 1953, elf jaar voor het bekrachtigen van de Civil Rights Act, schreef IBM president Thomas J. Watson jr. de eerste ‘equal opportunity letter’. En nog steeds is IBM voorloper op het gebied van diversiteit. Investeren in medewerkers, kansen bieden en opleidingen verzorgen is dan ook al sinds de oprichting onderdeel van ons personeelsbeleid.

Meer weten?
Wilt u meer weten over de geschiedenis van IBM? Neem dan een kijkje in onze archieven (US).

Algemeen Directeur

Peter Zijlema

Financiële info


Gerelateerde links