Uģis Eriņš - IBM Latvija izpilddirektors


Uģis Eriņš ir IBM Latvija izpilddirektors kopš 2005. gada 1. septembra. Pirms šo pienākumu uzņemšanās strādājis IBM Latvija par Tirdzniecības pārstāvi un Biznesa partneru organizācijas vadītāju, savu karjeru IBM uzsācis divus gadus pēc IBM pārstāvniecības nodibināšanas Latvijā – 1994. gadā.

Viņa darba pieredze ārpus IBM ir saistīta ar datorsistēmu apkalpošanu Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūtā, Mārketingu un produktu izstrādi Latvijas Krājbankā.

Uģis Eriņš pabeidzis Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultāti 1984. gadā, iegūstot radiofiziķa izglītību. No 1995. līdz 1999. gadam mācījies Rīgas Biznesa institūtā MBA programmā un ieguvis profesionālo kvalifikāciju biznesa vadībā.