IBM:llä on useita teknisiä julkaisuja, jotka auttavat suunnittelijoitamme suunnittelemaan tuotteita, joita voidaan käyttää uudelleen ja kierrättää alla olevan prioriteettilistan mukaan

 • Laitteen uudelleenkäyttö
 • Osien ja yksittäisten komponenttien uudelleenkäyttö
 • Materiaalin uudelleenkäyttö
 • Energian talteenotto
 • Poltto ilman energian talteenottoa
 • Jätteiden loppusijoitus

Mitä tapahtuu vastaanotetuille tietotekniikkalaitteille Suomessa?

Suomessa elektroniikkaromua koskeva lainsäädäntö on annettu Valtioneuvoston asetuksella syyskuussa vuonna 2004. Suurin muutos IBM:llä koskee vastuuta yksityishenkilöiden tietotekniikkatuotteista, sillä IBM on tarjonnut jo vuosia yritysasiakkailleen mahdollisuuden vanhojen ja käytettyjen tietotekniikkatuotteiden vastuulliseen palauttamiseen, jotta tuotteet voitaisiin käsitellä ympäristölle parhaalla mahdollisella tavalla.

Yksityishenkilöt voivat palauttaa elekroniikkaromua maksutta alkaen elokuusta 2005. Lisätietoa lähimmästä keräyspisteestä saa elektroniikkaromun tuottajayhteisöltä (Elker).

Yrityslaitteiden talteenotto toimii IBM:llä siten, että Suomesta laitteet kuljetetaan käsiteltäväksi IBM:lle Saksaan ja Ranskaan. Kun tietotekniikkalaitteet on toimitettu IBM:lle Saksaan ja/tai Ranskaan, ne arvioidaan. Laitteet pyritään käyttämään uudelleen - kokonaan tai osina - korjauksen, päivityksen ja testauksen jälkeen. Mikäli tuotteita ei voida uudelleenkäyttää, ne lähetetään alihankkijoille purkua, kierrätystä ja loppusijoitusta varten. Suomessa toteutetun palautusohjelman lisäksi IBM ylläpitää palautusohjelmia (US) useissa muissa maissa.

Vanhojen tietotekniikkalaitteiden maiden välisiä kuljetuksia valvoo Suomen ympäristökeskus, missä IBM myös hyväksyttää kuljetukset ennenkuin tietotekniikkatuotteet toimitetaan Suomesta Saksaan tai Ranskaan. Tämän lisäksi tarvitsemme hyväksynnän vastaanottajamailta. Kun tuotteet vastaanotetaan Saksassa ja Ranskassa, tuotteiden saapumisesta sekä tuotteiden uudelleenkäytöstä, kierrätyksestä, käsittelystä ja loppusijoituksesta ilmoitetaan Suomen ympäristökeskukselle ja IBM:lle Suomeen. Vuosittaiset kuljetusmäärät raportoidaan Suomen ympäristökeskukseen.

WEEE Direktiivin alaista informaatiota kierrätykseen toimittajille

IBM antaa pyynnöstä käsittelylaitoksille tietoja sähkö- ja elektroniikkalaitteista julkaisussa "EICTA, CECED, AeA and EERA Joint Position Guidance on Implementing Article 11 of Directive 2002/96 (EC) Concerning Information for Treatment Facilities" esitettyjen periaatteiden mukaisesti. Julkaisun ovat laatineet yhteistyössä useat sähkö- ja elektroniikkalaitteiden valmistajia edustavat järjestöt sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY artiklan 11 vaatimusten mukaisuuden täyttämiseksi siten kuin kyseinen artikla on saatettu osaksi Euroopan unionin jäsenvaltioiden kansallista lainsäädäntöä. Tietojen saamiseksi pyynnöt tulee lähettää englanninkielisinä, ja niiden tulee sisältää seuraavat tiedot:

 • Yrityksen nimi / maa
 • Valtuutuksen tai luvan numero
 • Puhelinnumero:
 • Sähköpostiosoite:
 • Yhteyshenkilön nimi:

Pyyntö tulee lähettää johonkin seuraavista osoitteista:


Lisätietoja

Yritysasiakkaiden tietotekniikkalaitteiden palauttamiseen liittyviin kysymyksiin voit laittaa sähköpostia Thomas Råmanille.