Dátum: 2015. augusztus 15.

Áttekintés

Alábbiakban Ön és az IBM között létrejött jogi megállapodás feltételei olvashatóak. A weboldal elérésével és használatával Ön elismeri, hogy elolvasta, megértette és magára nézve kötelezőnek fogadja el ezen feltételeket, továbbá eleget tesz a hatályos jogszabályoknak és előírásoknak, beleértve az exportra és a re-exportra vonatkozó jogszabályokat és előírásokat is. Kérjük, amennyiben nem fogadja el ezen feltételeket, ne használja ezt a weboldalt.

Az IBM külön értesítés nélkül, bármikor módosíthatja ezen használati feltételeket, valamint az oldalon szereplő bármely más információt. Az IBM mindenkor fenntartja magának a jogot a jelen weboldalon szereplő termékek, szolgáltatások, illetve programok előzetes figyelmeztetés és időmegkötés nélküli fejlesztésére vagy változtatására.

Általános

Jelen webhely tulajdonjoggal vagy szerzői joggal kapcsolatos nyilatkozatokat és információt tartalmaz, amelyeknek a feltételeit köteles betartani. Az erre vonatkozó információk megtekintése érdekében kattintson a „Szerzői jogi és védjegy információ” fülre.

Az IBM ügyfeleként vagy lehetséges ügyfeleként nem kizárólagos, át nem ruházható, korlátozott engedélyt ad Önnek ezen oldal eléréséhez és megjelenítéséhez, azzal a feltétellel, hogy Ön betartja a jelen Használati feltételeket, és nem sérti meg a szerzői jogokat, védjegyeket, és más szellemi alkotásokra vonatkozó előírásokat. A weboldalon csak az oldal robots.txt protokolljában megjelölt portyázó használható, és az IBM fenntartja a jogot bármilyen portyázó letiltására. A jelen megállapodás nem kereskedelmi típusú felhasználásra ad engedélyt (vagyis a weboldalon vagy a weboldalon át elért tartalmat nem értékesítheti). Az oldal bármilyen más típusú használata tilos.

Az előző bekezdésben említett korlátozott felhasználási engedélyen kívül az IBM nem nyújt sem kifejezett, sem hallgatólagos jogot vagy felhasználási engedélyt szabadalmak, védjegyek, szerzői művek vagy más szellemi tulajdonok használatához. Ezen oldal más weboldalra való tükrözése vagy egyéb más médiumban való bemutatása tilos. Az oldalon elérhető, arról letöltött, vagy egyéb módon használt, saját licencfeltételekkel rendelkező bármely program vagy egyéb anyag a vonatkozó feltételek, kikötéseknek, illetve közlemények szerint használható fel. Amennyiben nem tesz eleget ezeknek a feltételeknek, illetve az oldalra vonatkozó szerződési feltételeknek, ez minden Önre ruházott jog automatikus és előzetes figyelmeztetés nélküli felmondását eredményezi, továbbá köteles azonnal megsemmisíteni minden birtokában lévő vagy felügyelete alatt álló letöltött anyagot és azok másolatait.

Felelősségelhárítás

Az oldal technikai pontatlanságokat és elírásokat is tartalmazhat, és az IBM nem vállal felelősséget a közzétett információk pontosságáért. Kérjük, hogy bármely szolgáltatást, terméket vagy egyéb, a weboldalon ismertetett témát illető döntés előtt ellenőrizze, hogy a weboldal legfrissebb oldalait használja, illetve győződjön meg a közzétett információk pontosságáról és teljességéről.

Amennyiben a jelen Használati feltételek bármely rendelkezését az illetékes igazságügyi hatóság bármely szempontból érvényesíthetetlennek minősíti, úgy az nem érinti a jelen Használati Feltételek többi rendelkezésének jogi érvényét, amennyiben az érvényesíthetetlenség nincs anyagi hatással a felek jelen Használati feltételek szerinti jogaira.

Jövőre vonatkozó és figyelmeztető kijelentések

Az ezen a honlapon olvasható kijelentések, a korábbi időszakra vonatkozó adatok és állítások kivételével, előretekintő jellegű megállapításoknak minősülhetnek az Amerikai Egyesült Államok 1995-ben kiadott, a magáncégek értékpapírjaival kapcsolatos peres eljárás reformjáról szóló törvény (Private Securities Litigation Reform Act) vagy más vonatkozó jogszabály értelmében. Ezen kijelentések számos olyan kockázati, bizonytalansági és egyéb tényezőt hordozhatnak magukban, amelyek a tényleges eredmények tekintetében lényeges eltérést eredményezhetnek, ahogyan azt a vállalat által az Egyesült Államok Tőzsde- és Értékpapír-felügyelete azaz a U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) számára benyújtott dokumentumok is tartalmazzák. Ezen dokumentumok másolatai a „Befektetői oldalak” lapon a „SEC” fülre kattintva tekinthetők meg ezen a weboldalon.

Bizalmas információk

Az IBM nem kíván bizalmas vagy más tulajdonát képző információkat fogadni a webhelyén keresztül. Felhívjuk a figyelmét, hogy az IBM a hozzá küldött információkat és anyagokat NEM tekinti bizalmasan kezelendőnek. Bármilyen információ vagy anyag IBM-hez történő elküldésével korlátlan és visszavonhatatlan joggal ruházza fel az IBM-et arra, hogy az adott információkat vagy anyagokat lemásolja, reprodukálja, közzétegye, feltöltse, az interneten terjessze, átvigye, terjessze, nyilvánosságra hozza, előadja, módosítsa, származékos anyagokat készítsen belőlük, vagy más módon szabadon felhasználja azokat. Továbbá beleegyezését adja ahhoz is, hogy az IBM szabadon felhasználhassa a hozzá bármilyen célból eljuttatott ötleteket, elképzeléseket, know-how-t, illetve technikai megoldásokat. Az Ön nevét azonban nem adjuk ki, és semmilyen egyéb módon nem hozzuk nyilvánosságra azt a tényt, hogy az anyagok vagy egyéb információk kitől származnak, a következő eseteket kivéve: (a) ha Ön feljogosít minket nevének felhasználására; vagy (b) ha előzetesen értesítjük Önt, hogy ennek a webhelynek bizonyos részeire eljuttatott anyagokat vagy egyéb információkat az Ön nevével együtt nyilvánosságra hozzuk, vagy egyéb módon felhasználjuk; vagy (c) ha erre jogszabályi előírás kötelez minket. Minden, az IBM-nek termékek vagy szolgáltatások igénybevétele céljából küldött személyes azonosításra alkalmas információt az adatvédelmi irányelveink szerint kezelünk. Az IBM adatvédelmi irányelveinek megtekintése érdekében kérjük, kattintson az „Adatvédelem” fülre.

Az Egyesült Államok kormányára vonatkozó korlátozott jogok

Az IBM az erről az oldalról letöltött szoftvereket az Egyesült Államok kormányának felhasználói számára „KORLÁTOZOTT JOGOK” mellett biztosítja. A használatra, a másolásra és a közzétételre az IBM GSA ADP ütemezési szerződésében meghatározott korlátozások érvényesek.

Globális elérhetőség

Az IBM által a weben közzétett információk tartalmazhatnak utalást vagy kereszthivatkozást olyan IBM termékekre, programokra, illetve szolgáltatásokra, amelyek az Ön országában még nincsenek forgalomban vagy nem elérhetők. Az ilyen hivatkozások nem jelentik azt, hogy az IBM-nek szándékában áll bevezetni az említett termékeket, programokat vagy szolgáltatásokat az adott országban. A helyileg elérhető termékekkel, programokkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztatásért keresse fel az IBM helyi üzleti képviseletét.

Üzleti kapcsolatok

Ezen oldal más, nem IBM weboldalakra és forrásokra mutató hivatkozásokat tartalmazhat. Az IBM nem vállal semmiféle felelősséget, garanciát vagy egyéb kötelezettséget egyetlen nem IBM weboldalért vagy harmadik félhez tartozó forrásért sem (beleértve a Lenovo oldalait is), amelyre utalás történik, hivatkozás mutat vagy elérhető valamelyik IBM oldalról. Továbbá az IBM nem részese, és nem is vállal semmiféle felelősséget harmadik féllel bonyolított tranzakciókért, még ha Ön az IBM valamely oldalán is szerzett tudomást az érintett félről, vagy az IBM valamely oldalán található hivatkozás segítségével jutott el hozzá. Amikor olyan weboldalakra látogat el, amelyek nem az IBM oldalai, még ha tartalmazzák is az IBM logóját, vegye figyelembe, hogy az ilyen oldalak függetlenek az IBM-től, és az IBM-nek nincs befolyása tartalmukra. Az Ön felelőssége gondoskodni a szükséges óvintézkedésekről annak biztosítására, hogy mentes legyen vírusoktól, férgektől, trójai programoktól és más, potenciálisan veszélyes programoktól, valamint, hogy az Ön által megfelelőnek tekintett módon védje adatait.

Hivatkozás elhelyezése

Az IBM kizárólag abban az esetben járul hozzá a jelen oldalra mutató hivatkozás elhelyezéséhez, ha a hivatkozás, illetve a hivatkozás által aktivált oldalak (a) nem hoznak létre keretet ezen oldalon vagy nem használnak más módszereket, amelyek bármilyen módon megváltoztatják az oldal tartalmának megjelenését; (b) nem tüntetik fel hamisan az Ön IBM-hez fűződő viszonyát; (c) nem utalnak arra, hogy az IBM egyetért Önnel vagy jóváhagyja az Ön weboldalát, szolgáltatásait vagy termékajánlatait; (d) valamint nem keltenek hamis vagy félrevezető benyomásokat az IBM-mel kapcsolatban, vagy károsítják más módon az IBM jóhírnevét és/vagy védjegyeit. Erre az oldalra mutató hivatkozás elhelyezésének további feltétele az, hogy Ön elfogadja, hogy az IBM saját belátása szerint bármikor visszavonhatja az erre az oldalra mutató hivatkozás elhelyezésének engedélyét. Ilyen esetben Ön beleegyezik, hogy azonnal eltávolít minden, erre az oldalra mutató hivatkozást, és beszünteti az IBM védjegyek használatát.

JÓTÁLLÁSI NYILATKOZAT

JELEN WEBOLDAL HASZNÁLATA AZ ÖN KIZÁRÓLAGOS FELELŐSSÉGE. MINDEN ANYAG, INFORMÁCIÓ, TERMÉK, SZOFTVER, PROGRAM ÉS SZOLGÁLTATÁS BIZTOSÍTÁSA „JELEN FORMÁJÁBAN” TÖRTÉNIK, BÁRMIFÉLE JÓTÁLLÁS ÉS SZAVATOSSÁG NÉLKÜL. AZ IBM A JOGSZABÁLY ÁLTAL MEGENGEDETT MÉRTÉKIG HATÁROZOTTAN KIZÁR MINDEN KIFEJEZETT, HALLGATÓLAGOS, JOGSZABÁLYI ÉS EGYÉB JÓTÁLLÁST, SZAVATOSSÁGOT ÉS FELELŐSSÉGET, BELEÉRTVE, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL, A FORGALOMKÉPESSÉG ÉS EGY BIZONYOS CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁG SZAVATOSSÁGÁT, VALAMINT A SZABADALMI ÉS A SZELLEMI ALKOTÁSOKRA VONATKOZÓ JOGSÉRTÉSEKET IS. AZ IBM NEM VÁLLAL SEM JÓTÁLLÁST, SEM SZAVATOSSÁGOT ARRA, HOGY EZEN WEBOLDAL MŰKÖDÉSE ZAVARTALAN, BIZTONSÁGOS, HIBAMENTES ÉS NAPRAKÉSZ LESZ.

ÖN MEGÉRTI ÉS ELFOGADJA, HOGY AMENNYIBEN ANYAGOKAT, INFORMÁCIÓKAT, TERMÉKEKET, SZOFTVERT, PROGRAMOKAT VAGY SZOLGÁLTATÁSOKAT TÖLT LE VAGY MÁS MÓDON IGÉNYBE VESZ JELEN WEBOLDALRÓL, EZT A SAJÁT BELÁTÁSA SZERINT ÉS KOCKÁZATÁRA TESZI, TOVÁBBÁ, HOGY KIZÁRÓLAG ÖN FELELŐS MINDEN ESETLEGESEN FELMERÜLŐ KÁRÉRT, BELEÉRTVE AZ ADATVESZTÉST VAGY A SZÁMÍTÓGÉPES RENDSZERÉBEN KELETKEZETT KÁROKAT. EGYES ÁLLAMOK TÖRVÉNYEI NEM ENGEDIK MEG A JÓTÁLLÁS KIZÁRÁSÁT, ÍGY A FENT EMLÍTETT KIZÁRÁSOK ESETLEGESEN NEM VONATKOZNAK ÖNRE.

FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS

AZ IBM A TÖRVÉNYEK ADTA LEHETŐSÉGEK ÁLTAL MEGENGEDETT MAXIMÁLIS MÉRTÉKIG, SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT, SEMMILYEN FÉL FELÉ NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET A JELEN WEBHELY, VAGY INNEN BÁRMELY MÁS, HIVATKOZÁSON KERESZTÜL ELÉRHETŐ WEBOLDAL HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ VAGY AZZAL ÖSSZEFÜGGÉSBE HOZHATÓ, VAGY BÁRMELY EGYÉB ANYAG, INFORMÁCIÓ, TERMÉK VAGY SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATÁBÓL, LETÖLTÉSÉBŐL VAGY ELÉRÉSÉBŐL ADÓDÓ SEMMILYEN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, VÉLETLEN, KÜLÖNLEGES, KÖVETKEZMÉNY VAGY EGYÉB KÁRÉRT, IDEÉRTVE ÉRTÉKHATÁR NÉLKÜL BÁRMILYEN ELMARADT HASZNOT, AZ ÜZLETMENET MEGSZAKADÁSÁT, MEGTAKARÍTÁSOK ELVESZTÉSÉT, PROGRAMOK VAGY EGYÉB ADATOK ELVESZTÉSÉT, MÉG AKKOR SEM, HA AZ IBM FIGYELMÉT KIFEJEZETTEN FEL IS HÍVTÁK AZ ILYEN KÁROK FELMERÜLÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRE. A FELELŐSSÉGVÁLLALÁS KIZÁRÁSA ÉS A JOGLEMONDÁS MINDEN ESHETŐSÉGRE VONATKOZIK, AKÁR SZERZŐDÉS, JÓTÁLLÁS, SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI KÁROKOZÁS VAGY MÁS TÉNYÁLLÁS ANNAK A JOGI ALAPJA.