Επικοινωνία

Επικοινωνία
Για ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Δήλωση ή τον τρόπο χειρισμού των πληροφοριών σας από την IBM, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω αυτής της φόρμας ή στην ακόλουθη διεύθυνση:

IBM's Chief Privacy Office
1 North Castle Drive
Armonk, NY 10504
U.S.A.


Αν δεν θέλετε να λαμβάνετε στο μέλλον πληροφοριακό υλικό για σκοπούς μάρκετινγκ από την IBM, ενημερώστε τις προτιμήσεις σας εδώ.
Για τις συνδρομές, θα πρέπει να ακολουθείτε τις οδηγίες κατάργησης συνδρομής που παρέχονται στο κάτω μέρος κάθε μηνύματος.