Prispôsobte si plán financovania

Pretože vaše podnikanie je tak jedinečné,
ako ste vy

Preskúmajte riešenia financovania (UK)

Získajte strategického partnera

Využite naše vyše 30-ročné skúsenosti
v oblasti financovania

Spoznajte našu odbornosť (UK)

Vypočítajte si splátku svojho IT projektu

 

IGF online kalkulátor

IBM Global Financing


Niektoré inštitúcie financujú nákupy. My však financujeme nové príležitosti.

Chcete optimalizovať svoj rast nájdením správnej rovnováhy obchodných priorít, aby ste tak mohli podporiť inováciu a predčiť konkurenciu. V ceste vám však stoja rozličné výdavky, ktorým sa nevyhne žiadne podnikanie. IT však nemusí patriť medzi ne.

Ponúkame vám lepší spôsob riadenia vašich hotovostných tokov. IBM Global Financing poskytuje špičkové finančné služby, ktoré vám pomôžu dosiahnuť rýchlejšiu návratnosť investícií do technológií a ešte omnoho viac.

Cena čakania je príliš vysoká. Pomôžeme vám prefinancovať nové príležitosti ešte dnes!


City Furniture:

Reinventing what's possible in the retail industry