Tietoja siitä, miten IBM mukauttaa asiakaskohtaista kanssakäymistä

IBM mukauttaa asiakaskohtaista kanssakäymistä

Useimpien muiden yritysten tapaan IBM kerää tai saa säännöllisesti henkilöiden työyhteystietoja osana normaalia liiketoimintaansa. Työyhteystiedot ovat samankaltaisia tietoja, joita käytetään käyntikorteissa. IBM käyttää näitä työyhteystietoja asiallisiin liiketoimintatarkoituksiin, esimerkiksi yhteydenottoihin ja viestintään, pyyntöihin vastaamiseen, IBM-tuotteiden ja -palvelujen tukipalveluihin, asiakkaiden laskutukseen, IBM-tuotteiden ja -palvelujen markkinointiin ja myyntiin sekä IBM:n palvelujen asiakaskohtaiseen yksilöllistämiseen.

IBM voi lisäksi hankkia työyhteystietoja kolmansilta osapuolilta, esimerkiksi osoitteistojen myyjiltä. Aina kun se on mahdollista, IBM varmistaa kolmannelta osapuolelta, että tiedot on hankittu asianmukaisesti ja että myyjällä on oikeus luovuttaa tiedot aiottuun käyttötarkoitukseen.

IBM voi täydentää hallussaan olevia työyhteystietoja muilla liiketoimintaan liittyvillä henkilötiedoilla, jotka on saatu suoraan asiakkaalta tai asiakkaan organisaatiolta tai jotka asiakas on asettanut julkisesti saataville. Esimerkkejä tällaisista liiketoimintaan liittyvistä henkilötiedoista: liiketoimintaan liittyvät verkkolokit ja julkaisut, työtehtävät ja hankitut sertifioinnit. Näiden tietojen avulla IBM pystyy entistä paremmin mukauttamaan kanssakäymistään asiakkaan kanssa.

IBM on kansainvälinen yritys, jonka liiketoiminta, hallinto ja tekniset järjestelmät on hajautettu useaan maahan. IBM voi luovuttaa näitä työyhteystietoja ja liiketoimintaan liittyviä henkilötietoja edellä mainituissa käyttötarkoituksissa IBM:n sisäiseen käyttöön ja siirtää näitä tietoja maihin, joissa se harjoittaa liiketoimintaa (myös maihin, joissa tietosuojalainsäädäntö ei ehkä ole yhtä ehdoton kuin asiakkaan omassa maassa). Käyttäessään asiakkaan henkilötietoja IBM suojelee niitä aina IBM:n käytäntöjen mukaisesti.

Jos sinulla on kysyttävää tästä lausumasta, jos haluat kopion IBM:n hallussa olevista liiketoimintaan liittyvistä henkilötiedoistasi tai jos haluat korjata havaitsemiasi virheellisiä tietoja, ota yhteys IBM:ään.