IBM:n Internet-tietosuojalausuma

Tämä tietosuojalausuma astuu voimaan 1.12.2020.

Lausuman edellinen versio on saatavissa täältä. 

Tietosuoja on IBM:lle tärkeä asia. Luottamuksesi säilyttäminen on meille ensisijaista. 

Tässä lausumassa kerrotaan IBM:n ja sen konserniyhtiöiden verkkosivustoissa käytetyt tietojen käsittelykäytännöt. Käytäntöihin sisältyvät kerättävien ja jäljitettävien tietojen laji, tietojen käyttötavat sekä se, keille tietoja luovutetaan. Lausumassa kuvataan lisäksi se, miten evästeitä, jäljitteitä (web beacon) ja muita tekniikoita voidaan käyttää IBM-pilvipalveluissa ja IBM:n ohjelmistotuotteissa. Viittaukset IBM:n verkkosivustoihin, tuotteisiin ja palveluihin tarkoittavat tässä tietosuojalausumassa myös sovelluksia, ohjelmia ja laitteita.

Tämä IBM:n Internet-tietosuojalausuma täydentää IBM:n tietosuojalausumaa. 

Tämä lausuma koskee niitä IBM:n verkkosivustoja, jotka on linkitetty tähän lausumaan, mutta ei niitä IBM:n verkkosivustoja, joilla on oma tietosuojalausumansa. Lausumaa ei sovelleta myöskään niissä tapauksissa, joissa IBM käsittelee tietoja asiakkaiden puolesta näiden hyväksi, esimerkiksi silloin, kun IBM toimii Web-käyttöpalvelujen palveluntarjoajana. 

IBM saattaa täydentää tätä lausumaa IBM:n ja käyttäjän keskinäiseen kanssakäymiseen liittyvillä lisätiedoilla, esimerkiksi sopimusasiakirjalla tai erityisellä tietosuojalausumalla, kun tilaat jonkin verkkopalvelun tai käytät sitä. 

IBM:n tietosuojakäytännöt, jotka liittyvät ibm.com-sivustossa tässä tietosuojalausumassa kuvatulla tavalla kerättyihin tietoihin, noudattavat APECin rajatylittävien tietojen tietosuojaa koskevia sääntöjä (APEC CBPR -sääntöjärjestelmä). APEC CBPR -sääntöjärjestelmä on viitekehys, jonka perusteella organisaatiot voivat varmistaa henkilötietojen suojauksen, kun tietoja siirretään APEC-talousalueen maasta toiseen. Lisätietoja APEC-viitekehyksestä on täällä (PDF, 89 kt).

Jos haluat kysyä jotakin IBM:n tietosuojakäytännöstä tai toimintatavoista tai valittaa niistä, ota yhteyttä tämän lomakkeen avulla. Jos sinulla on tietosuojaan tai tietojen käyttöön liittyviä huolenaiheita, joihin IBM ei ole vastannut tyydyttävästi, ota yhteyttä käyttämäämme Yhdysvalloissa toimivaan (maksuttomia) erimielisyyksien ratkaisupalveluja tarjoavaan kolmanteen osapuoleen täällä.

Voit halutessasi antaa IBM:lle henkilötietoja suoraan erilaissa tilanteissa. Voit antaa IBM:lle esimerkiksi nimesi ja yhteystietosi, joita voidaan tarvita yhteydenpitoon, tuotteen tilaukseen, tilauksen käsittelyyn, palvelun rekisteröintiin, tilauksen toimitukseen tai, jos olet toimittaja tai liikekumppani, IBM:n ja edustamasi yrityksen välisten liiketoimien toteutukseen. Saatat antaa luottokorttitietosi tuotteita ostaessasi tai kuvauksen koulutus- ja työkokemuksestasi hakiessasi työtä IBM:ltä. Jos ilmoitat, että et halua IBM:n käyttävän tietoja myöhemmissä yhteydenotoissa, IBM noudattaa toivettasi. 

Rekisteröinti 

Jos haluat vastaanottaa tietoja, ladata julkaisuja, ilmoittautua fyysiseen tai virtuaaliseen tapahtumaan tai tutustua jonkin tuotteen kokeiluversioon, IBM voi pyytää sinua toimittamaan nimesi ja työyhteystietosi sekä muita tietoja pyyntöösi liittyen. IBM käyttää näitä tietoja pyyntöösi liittyviin tarkoituksiin ja yhteydenpitoon kanssasi. Useimmissa tapauksissa nämä tiedot myös yksilöivät sinut tämän vieraillessasi verkkosivustoillamme. IBM säilyttää tietosi mahdollisia myöhempiä kanssakäymisiä varten. Jos haluat, että IBM ei enää käytä rekisteröintitietojasi palvelujen tarjoamiseen, ota yhteyttä tämän lomakkeen avulla. 

IBM saattaa myös pyytää sinua rekisteröimään IBM-tunnuksen. Tällöin sinun on annettava nimesi, sähköpostiosoitesi, sijaintimaasi sekä mahdollisia muita tietoja, joita tarvitaan rekisteröitymiseen liittyvään tarkoitukseen. IBM-tunnus toimii yksilöllisenä tunnisteenasi, kun tämä vierailet verkkosivustoillamme, esität pyynnön, teet tilauksen tai käytät tuotetta tai palvelua. Useimpien palvelujen ja tuotteiden tilaaminen edellyttää, että sinulla on rekistetöity IBM-tunnus. IBM-tunnuksen rekisteröinti mahdollistaa myös tietosuoja-asetuksiesi mukauttamisen ja hallinnoinin. Tietyt IBM-tuotteet ja -palvelut voivat edellyttää erillistä rekisteröitymistä nimenomaan kyseisten tuotteiden ja palvelujen toimitusta varten. Tällaisissa tapauksissa tuotetta tai palvelua varten antamiasi rekisteröintitietoja käytetään ainoastaan kyseisen tuotteen tai palvelun toimituksen erityistarkoitukseen. 

Vierailut verkkosivustoissa, IBM-pilvipalvelut ja -sovellukset

IBM saattaa kerätä eri tekniikoiden avulla tietoja käyttäjän vierailuista IBM:n verkkosivustoissa ja siitä, miten käyttäjä käyttää IBM-pilvipalveluja ja sovelluksia. Kun käyttäjä esimerkiksi vierailee IBM:n verkkosivustoissa tai käyttää IBM-pilvipalveluja tai -sovelluksia, IBM saattaa tallentaa tietyt käyttäjän selaimen tai laitteen IBM:lle lähettämät tiedot, esimerkiksi IP-osoitteen (sekä siitä johdetut tiedot, kuten maantieteellisen sijainnin), käyttöjärjestelmän, selaimen tai laitteen tyypin, version ja kieliversion, käyttöajankohdan, käytön keston ja viittauslähteenä toimivien verkkosivustojen osoitteet. Lisäksi IBM saattaa kerätä tiedot myös verkkosivuston tai sovelluksen käytöstä, mukaan lukien häiriölokit ja käyttötilastot, esimerkiksi sivuista, joita käyttäjä tarkastelee IBM:n sivustoissa, kussakin sivustossa vietetystä ajasta sekä käyttäjän IBM:n verkkosivustossa tekemistä muista toimista. Jos käyttäjä vierailee IBM:n verkkosivustossa ilman IBM-tunnusta tai kirjautumatta sisään, IBM kerää silti joitakin mainituista henkilötiedoista, jotta verkkosivuston asianmukainen toiminta voidaan varmistaa.

Mobiilisovellusten yhteydessä voidaan myös kerätä laitteen sijaintitietoja, joita ovat esimerkiksi geopaikannustiedot tai yksilöllinen käyttäjätunnuksesi.

Tämän lisäksi osa IBM:n ohjelmistotuotteista, IBM-pilvipalveluista ja -sovelluksista sisältää tekniikoita, joiden avulla IBM voi kerätä tiettyjä tietoja IBM:n tuotteiden ja palvelujen käytöstä. Tämän lisäksi IBM saattaa eri tekniikoiden avulla selvittää, oletko avannut sähköpostiviestin tai napsauttanut sähköpostiviestin sisältämää linkkiä. Lisätietoja IBM:n käyttämistä tekniikoista on jäljempänä kohdassa Evästeet (cookie), jäljitteet (web beacon) ja muut tekniikat.

Markkinointitiedot 

Suurin osa sinusta keräämistämme tiedoista on peräisin suorista kanssakäymisistä kanssasi.. 

IBM saattaa myös aika ajoin kerätä muita käyttäjään epäsuorasti liittyviä tietoja, kuten merkitä toimittajia luetteloon. Näin toimiessaan IBM pyytää toimittajia vahvistamaan, että kolmas osapuoli on hankkinut tiedot laillisesti ja että IBM:llä on oikeus saada tiedot kolmannelta osapuolelta ja käyttää niitä.Kun rekisteröidyt tapahtumaan, voimme kerätä (verkossa tai muutoin annettuja) lisätietoja tapahtuman järjestelyjen yhteydessä sekä tapahtuman aikana, esimerkiksi osallistumisesta tilaisuuksiin ja kyselytuloksista. Tapahtumat voidaan tallentaa, ja niissä voidaan ottaa ryhmäkuvia. IBM pidättää oikeuden käyttää valokuvia markkinointitarkoituksiin. Jos luovutat IBM:lle työyhteystietosi (esimerkiksi antamalla käyntikorttisi), IBM voi käyttää tietoja yhteydenpitoon kanssasi.Saatamme yhdistää suoraan tai epäsuorasti keräämiämme tietoja, mikä helpottaa parantamaan tietojen paikkansapitävyyttä ja kattavuutta kokonaisuudessaan sekä auttaa meitä räätälöimään kanssakäymisiämme kanssasi.. 

 
Henkilötietojen käyttö 

Seuraavissa kappaleissa kuvataan, miten IBM voi käyttää henkilötietojasi. 

Tapahtumapyynnön toteutus 

Jos hankit IBM:ltä esimerkiksi tuotteen tai palvelun tai pyydät yhteydenottoa tai esitteitä, IBM käyttää antamiasi henkilötietoja hankinnan tai pyynnön toteutuksessa. Toteutus saattaa edellyttää tietojen luovutusta esimerkiksi muille siihen osallistuville tahoille, esimerkiksi IBM:n liikekumppaneille, rahoituslaitoksille, kuljetusyhtiöille, postilaitokselle tai valtion viranomaisille (esimerkiksi tullilaitokselle). IBM voi myös pyytää asiakasta osallistumaan asiakastyytyväisyyskyselyyn tai markkinatutkimukseen. 

Henkilökohtaisen palvelun tarjoaminen IBM:n verkkosivustoissa 

IBM saattaa keräämiensä henkilötietojen avulla muodostaa käyttäjälle tämän käyttökokemusta parantavan mukautetun ympäristön IBM:n verkkosivustoissaan ja palveluissaan tarjoamalla käytettäväksi käyttäjää mahdollisesti kiinnostavaa sisältöä ja helpottamalla sivustoissa siirtymistä. Näitä tietoja voimme käyttää myös IBM:n verkkosivustojen kehittämiseen. 

Tukipalvelun antaminen 

IBM saattaa käyttää henkilötietojasi toimittaessaan IBM:ltä hankkimillesi tuotteille tai palveluille tukipalveluja, joita ovat esimerkiksi ilmoitukset tuotepäivityksestä tai -korjauksesta. IBM voi yhdistää tietosi muihin tietoihin, jotka ovat peräisin muista kanssakäymisistä kanssasi, jotta voimme tarjota entistä hyödyllisempiä ehdotuksia tuotetukeen liittyen. 

IBM tarjoaa verkkosivustoissaan käyttöösi myös online-keskusteluja, joiden avulla saat tukea selatessasi IBM:n sivustoja tai foorumeita, joissa ongelmat voi ottaa esille ja ehdottaa ratkaisuja. IBM käyttää näissä istunnoissa tai mainituissa keskusteluryhmissä antamiasi henkilötietoja tässä tietosuojalausumassa esitetyllä tavalla. 

Teknistä tukipalvelua toimittaessaan IBM saattaa satunnaisesti saada käyttöönsä dataa, jonka käyttäjä tai asiakas on toimittanut IBM:lle tai joka sijaitsee käyttäjän tai asiakkaan järjestelmässä. Tämä data saattaa sisältää tietoja käyttäjästä tai asiakkaasta, tämän organisaatiosta tai kyseisen organisaation työntekijöistä, asiakkaista, kumppaneista tai alihankkijoista. Tätä tietosuojalausumaa ei sovelleta näiden henkilötietojen saantiin eikä käsittelyyn. Tällaisen datan käsittelyä ja prosessointia koskevat ehdot sisältyvät soveltuvien käyttöehtojen tai muiden käyttäjän ja IBM:n välisten sopimusten piiriin, joista esimerkkinä ovat vianmääritystietojen vaihtoa koskevat käyttöehdot (Terms of Use for Exchanging Diagnostic Data). 

IBM-pilvipalvelut ja -sovellukset

IBM voi käyttää seuraaviin tarkoituksiin tietoja, jotka on kerätty käyttäjän tavasta käyttää IBM-pilvipalveluja: tilastotietojen luonti IBM:n ohjelmistotuotteiden, IBM-pilvipalvelujen ja -sovellusten käytöstä ja tehokkuudesta, IBM:n tuotteiden ja palvelujen käyttäjäkohtaisen käyttökokemuksen kehittäminen ja mukautus, IBM:n ja käyttäjän välisen kanssakäymisen mukautus, tiedottaminen IBM:n asiakkaille näiden yleisestä tuotteiden ja palvelujen käytöstä, IBM:n tuotteiden ja palvelujen parantaminen ja kehittäminen, laitteesi tietoliikenteen mukauttaminen tai parantaminen sekä yhdistettyjen ja anonymisoitujen raporttien laatiminen.

Markkinointi 

IBM voi käyttää henkilön antamia ja henkilöstä epäsuorasti keräämiään henkilötietoja markkinointitarkoituksiin esimerkiksi, jotta voimme tiedottaa tapahtumista sekä IBM:n myymistä tuotteista, palveluista ja ratkaisuista, jotka voivat täydentää nykyistä tuotevalikoimaa. Ennen tietojen käyttöä IBM tarjoaa henkilölle kuitenkin tilaisuuden päättää, saako IBM käyttää henkilötietoja tähän tarkoitukseen. Henkilö voi milloin tahansa kieltäytyä ottamasta vastaan markkinointiaineistoa IBM:ltä toimimalla vastaanottamaansa sähköpostiviestiin sisältyvien tiedotteiden tilauksen peruutusohjeiden mukaisesti (ohjeet sisältyvät kuhunkin sähköpostiviestiin), ilmoittamalla kieltäytymisestä IBM:n edustajan ottaessa yhteyden puhelimitse tai ottamalla yhteyden suoraan IBM:ään (katso jäljempänä olevaa kohtaa ”Tietosuojaa koskevat kysymykset ja tietojen saanti”) 

Jotkin IBM:n tarjoukset saattavat sisältää muiden yritysten tuotemerkkejä tai saattavat olla IBM:n ja kolmannen osapuolen yhteisesti laatimia. Tällaisia tahoja voivat olla liikekumppanit ja järjestelmätoimittajat, jotka käyttävät, jälleenmyyvät tai täydentävät IBM:n tuotteita tai palveluja. Tuotteissa ja tapahtumissa, jotka sisältävät muiden yritysten tuotemerkkejä, tällainen kumppanuus ilmoitetaan selkeästi. Jos tilaat tällaisia tuotteita tai tapahtumia, muista, että myös kyseiset kolmannet osapuolet saattavat saada tietosi joko keräämällä ne tai yhteiskäytön välityksellä. IBM kehottaa selvittämään, millä tavalla asianomaiset tahot käsittelevät käyttäjää koskevia tietoja, tutustumalla näiden kolmansien osapuolien tietosuojakäytäntöön. 

Jos lähetät ystävälle tai kollegalle tietoja valitsemalla vaihtoehdon Email This Page (Lähetä tämä sivu sähköpostitse), IBM pyytää antamaan kyseisen henkilön nimen ja sähköpostiosoitteen. IBM lähettää valitsemasi sivun kerran automaattisesti, mutta ei käytä kyseisiä tietoja muihin tarkoituksiin. 

Rekrytointi 

IBM:n verkkosivustossa tai muulla tavoin julkaistua työpaikkaa koskevassa hakemuksessaan tai tiedustelussaan henkilö voi antaa IBM:lle henkilötietoja, esimerkiksi ansioluettelon. IBM voi käyttää näitä tietoja kaikissa yksiköissään työhönottopäätöksiä tehdessään tai tiedustelun osoittamassa tarkoituksessa. 

Puhelujen, keskustelujen ja muun kanssakäymisen valvonta ja nauhoitus 

Tiettyihin verkon välityksellä toteutettuihin tapahtumiin voi sisältyä käyttäjän yhteydenottoja IBM:ään puhelimitse tai päinvastoin. Niihin saattaa sisältyä myös online-keskusteluja. Tällöin on syytä muistaa, että IBM:llä on yleisenä käytäntönä nauhoittaa puheluja ja joissakin tapauksissa tallentaa ne henkilöstön koulutusta tai laadunvarmistusta varten tai säilyttää nauhoitteita todisteena jostakin tietystä tapahtumasta tai kanssakäymisestä. 

Tietojen käyttö yhteisöllisyyttä tukevaa tietotekniikkaa hyödyntävässä ympäristössä 

IBM tarjoaa joillakin verkkosivustoillaan käytettäväksi verkkoyhteisötyökaluja edistääkseen verkon välityksellä tapahtuvaa yhteiskäyttöä ja ryhmätyötä kyseiset työkalut käyttöönsä rekisteröityneiden jäsenten keskuudessa. Tällaisia työkaluja ovat keskusteluryhmät, wikit, blogit ja muut sosiaalisen median ympäristöt. 

Kun käyttäjä lataa ja käyttää näitä sovelluksia tai rekisteröi näitä työkaluja käyttöönsä, häntä saatetaan pyytää antamaan tiettyjä henkilötietoja. Rekisteröitäessä annettujen tietojen suojauksessa noudatetaan tätä tietosuojalausumaa, lukuun ottamatta tietoja, jotka ovat automaattisesti muiden osallistujien käytettävissä osana henkilön profiilia. Nämä sovellukset ja työkalut voivat myös sisältää tietosuojalausuman täydennyksiä, joissa on tarkemmat tiedot keruu- ja käsittelykäytännöistä. Lue lausuman täydennykset, jotta ymmärrät, mitä työkalut ja sovellukset voivat tehdä. 

Tämä tietosuojalausuma ei koske mitään muuta lisäämääsi sisältöä, kuten kuvia, tietoja, mielipiteitä tai muita henkilökohtaisia tietoja, jotka annat muiden osallistujien ulottuville näissä sosiaalisissa ympäristöissä tai sovelluksissa. Tällaiseen sisältöön sovelletaan näiden sovellusten tai ympäristöjen omia käyttöehtoja ja muita kyseisten sovellusten tai ympäristöjen käyttöä mahdollisesti ohjaavia sääntöjä ja tietosuojatietoja sekä prosessia, jossa voit poistaa sisältösi tällaisista työkaluista tai saada apua siihen. Tutustumalla niihin ymmärrät paremmin tällaista sisältöä koskevat käyttäjän, IBM:n ja muiden osapuolien oikeudet ja velvollisuudet. On syytä muistaa, että yhteisöllisyyttä tukevassa ympäristössä julkistettu sisältö saattaa olla muiden, myös IBM:n ulkopuolisten henkilöiden käytettävissä. 

IBM:n ja muiden tahojen oikeuksien ja omaisuuden suojaus 

IBM saattaa myös käyttää tai jakaa henkilötietojasi myös suojellakseen oikeuksiaan tai omaisuuttaan tai liikekumppaniensa, toimittajiensa, asiakkaidensa tai muiden tahojen oikeuksia tai omaisuutta, jos IBM katsoo, että sillä on perusteltu syy uskoa tietojen vaikuttaneen tai voivan vaikuttaa kyseisiin oikeuksiin tai omaisuuteen. Lisäksi IBM:llä on oikeus luovuttaa käyttäjän henkilötietoja, jos laki niin määrää tai jos IBM uskoo luovutuksen olevan välttämätöntä omien oikeuksiensa tai muiden tahojen oikeuksien suojelemiseksi tai verkkosivustojaan koskevan oikeudellisen menettelyn, tuomioistuimen määräyksen tai oikeusprosessin nojalla. 

Tietoja liikekumppaneille 

Jos edustat IBM:n liikekumppania, voit käydä nimenomaan IBM:n kumppaneille tarkoitetussa IBM:n verkkosivustossa. Tällaisessa sivustossa annettuja tietoja voidaan käyttää käyttäjän, hänen edustamansa liikekumppanin, muiden IBM:n liikekumppanien ja IBM:n välisten liikesuhteiden hallintaan ja edistämiseen. Annettujen tietojen perusteella IBM voi esimerkiksi lähettää käyttäjälle tietoja IBM:n liikekumppaniohjelmista. IBM voi luovuttaa tiettyjä tietoja myös muille liikekumppaneille (voimassa olevien salassapitosopimusten mukaisesti), asiakkaille tai mahdollisille asiakkaille. IBM voi tietyn liiketapahtuman tai ohjelman yhteydessä myös pyytää käyttäjää osallistumaan asiakastyytyväisyyskyselyyn tai markkinatutkimukseen. 

Tietoja toimittajille 

Jos käyttäjä edustaa IBM:n toimittajaa, hän voi käydä nimenomaan IBM:n toimittajille tarkoitetussa IBM:n verkkosivustossa. IBM voi käyttää sivustossa annettuja tietoja, kun toimittajalle laaditaan tai kun tämän kanssa toteutetaan liiketapahtuma. Tämä saattaa edellyttää tietojen luovutusta esimerkiksi muille IBM-tahoille, IBM:n liikekumppaneille, asiakkaille, kuljetusyhtiöille, rahoituslaitoksille, postilaitokselle tai valtion viranomaisille. Tietoja voidaan käyttää käyttäjän, hänen edustamansa toimittajan ja muiden IBM:n toimittajien ja IBM:n välisten suhteiden hallintaan ja edistämiseen. 

Lapset 

Ellei toisin ole mainittu, IBM:n verkkosivustoja, tuotteita ja palveluja ei ole tarkoitettu alle 16-vuotiaiden lasten käyttöön. 

 
Säilytys

IBM säilyttää henkilötietojasi niin kauan kuin on tarpeen täyttääkseen sen tarkoituksen, jonka vuoksi tietoja on käsitelty tai niin kauan kuin henkilötietojen säilyttäminen on muiden syiden vuoksi perusteltua (esimerkiksi täyttääksemme oikeudelliset velvoitteet, ratkaistaksemme riita-asiat ja pannaksemme sopimuksemme täytäntöön). 

Rekisteröintitietojasi säilytetään niin kauan kuin tilisi tai IBM-tunnuksesi on käytössä tai niin kauan kuin palvelujen toimitusta varten on tarpeen. Jos haluat, että IBM ei enää käytä rekisteröintitietojasi palvelujen tarjoamiseen, ota yhteyttä tämän lomakkeen avulla. Jos kyse on IBM-pilvipalveluista, joihin olet saanut käyttöoikeuden palvelun IBM:ltä hankkineelta IBM:n asiakkaalta, rekisteröintitietojasi saatetaan säilyttää, jotta tietyt kyseisen IBM:n asiakkaan vaatimukset voidaan täyttää. 

 
Evästeet (cookie), jäljitteet (web beacon) ja muut tekniikat
 

Kuten edellä on mainittu, keräämällä tietoja käyttäjän vierailuista IBM:n verkkosivustoissa sekä IBM-pilvipalvelun ja IBM:n ohjelmistotuotteiden käytöstä IBM pystyy laatimaan tilastoja sivustojen ja tuotteiden käytöstä ja tehokkuudesta, tarjoamaan käyttäjälle henkilökohtaisempaa palvelua, mukauttamaan kanssakäymistään käyttäjän kanssa sekä kehittämään IBM:n tuotteita ja palveluja. IBM kerää tietoja käyttämällä useita tekniikoita, myös komentosarjoja, tunnisteita, paikallisia jaettuja objekteja (Flash-evästeitä), paikallisia HTML5-tallennuskohteita ja evästeitä. 

Evästeet ja niiden käyttötarkoitus 

Eväste on tiedosto, jonka verkkosivusto voi lähettää käyttäjän selaimeen, josta se voidaan tallentaa käyttäjän järjestelmään käyttäjän tietokoneen yksilöivänä tunnisteena. Vaikka evästeiden avulla mitataan usein vain verkkosivuston käyttöä (kuten vierailijoiden määrää ja vierailun kestoa) ja tehokkuutta (kuten niitä aiheita, jotka kiinnostavat vierailijoita eniten) sekä helpotetaan siirtymistä tai käyttöä, eikä niitä sellaisinaan liitetä henkilötietoihin, evästeitä käytetään toisinaan mukauttamaan entuudestaan tunnetun vierailijan käyttökokemusta verkkosivustossa yhdistämällä evästeisiin profiilitietoja tai käyttäjän asetuksia. Ajan kuluessa nämä tiedot ovat hyödyksi siinä, miten käyttäjäkokemusta voidaan parantaa.

Jos kolmannet osapuolet esittelevät tuotteitaan tai palvelujaan IBM:n verkkosivustossa, IBM saattaa tuottaa anonymisoituja koostetietoja ja luovuttaa ne tälle kolmannelle osapuolelle, jotta se saa käsityksen siitä, kuinka moni käyttäjä on tutustunut esittelyyn tai muutoin osoittanut kiinnostusta kyseisiin tuotteisiin tai palveluihin.

Evästeet luokitellaan yleensä istuntoevästeiksi ja pysyviksi evästeiksi. Istuntoevästeistä on apua tehokkaassa verkkosivustossa siirtymisessä, ja niiden avulla pidetään kirjaa sivulta toiselle siirtymisestä, jotta sinulta ei kysytä tietoja, jotka olet jo antanut saman vierailun aikana tai tarvittavia tietoja, jotta tapahtuma voidaan toteuttaa. Istuntoevästeet tallentuvat tilapäismuistiin, ja ne poistuvat, kun verkkoselain suljetaan. Pysyviin evästeisiin käyttäjän asetukset taas tallentuvat niin nykyistä vierailua kuin tuleviakin vierailuja varten. Nämä evästeet tallentuvat käyttäjän laitteen kiintolevyyn, ja ne ovat edelleen voimassa, kun selain käynnistetään uudelleen. IBM käyttää pysyviä evästeitä esimerkiksi kielivalinnan ja maan sijainnin tallennukseen. 

Evästeiden käyttöä koskevien tietosuoja-asetusten määritys 

Kun käyttäjä vierailee IBM:n verkkosivustoissa tai -palveluissa, hänelle saatetaan antaa mahdollisuus määrittää evästeisiin ja muihin samankaltaisiin tekniikoihin liittyvät omat asetukset. Määritys tehdään verkkoselaimeen sisältyvien tai IBM:n toimittamien asetusten ja työkalujen avulla. Jos IBM on ottanut käyttöön evästeiden hallintatoiminnon, se esitetään käyttäjälle, kun hän vierailee IBM:n verkkosivustossa ensimmäistä kertaa. Napsauttamalla IBM:n verkkosivuston alatunnisteessa olevaa Evästeasetukset-linkkiä käyttäjä voi milloin vain valita sen ja muuttaa sitä, millaisia evästeitä käyttäjä sallii IBM:n verkkosivustojen ja IBM-pilvipalvelujen käyttää. Käyttäjä voi valita pakolliset evästeet, pakolliset ja toiminnalliset evästeet tai pakolliset, toiminnalliset ja mukautukseen liittyvät evästeet. Asetusnäkymässä on myös lisätietoja käytetyistä evästelajeista. Evästeasetusten päivitys ei poista evästeitä, jotka jo ovat käyttäjän laitteessa. Laitteeseen jo tallentuneet evästeet voi poistaa verkkoselaimen asetuksissa. 

Vaikka IBM:n verkkosivustot sekä verkko- ja pilvipalvelut eivät tällä hetkellä tunnista selaimen automaattisia signaaleja, jotka koskevat seurantamekanismeja, kuten Älä seuraa -käskyjä, käyttäjä voi määrittää yleiset, useimpia evästeitä ja vastaavia tekniikoita koskevat tietosuoja-asetukset verkkoselaimessa. Lisätietoja evästeiden hallinnasta on selaimesi Työkalut-valikossa (tai vastaavassa valikossa). Käyttäjä voi useimmissa tapauksissa asettaa selaimen ilmoittamaan, ennen kuin se vastaanottaa evästeen. Näin voi erikseen valita, hyväksyykö evästeen. Voit myös yleensä poistaa evästeet käytöstä selaimessa. Ohjelmistotuotteiden evästeet voi poistaa käytöstä itse tuotteessa. Koska evästeiden avulla voidaan käyttää joitakin IBM:n verkkosivustojen ominaisuuksia taikka IBM:n ohjelmistotuotteiden tai IBM-pilvipalvelujen ominaisuuksia, on suositeltavaa jättää evästeet käyttöön. Jos IBM:n evästeet estetään, poistetaan käytöstä tai muulla tavoin torjutaan, osa verkkosivuista ei ehkä näy kunnolla tai käyttäjä ei pysty lisäämään nimikkeitä ostoskoriinsa, siirtymään kassalle tai käyttämään mitään verkkosivustoa tai IBM-pilvipalvelua, joka edellyttää sisäänkirjautumista. 

Jäljitteet (web beacon) ja muut tekniikat 

Joissakin IBM:n verkkosivustoissa, IBM-pilvipalveluissa ja IBM:n ohjelmistotuotteissa voidaan käyttää myös jäljitteitä (web beacon) tai muita tekniikoita. Niiden avulla voidaan mukauttaa sivustoja ja näin parantaa asiakaspalvelua. Näitä tekniikoita saattaa olla käytössä monilla sivuilla IBM:n verkkosivustoissa. Kun käyttäjä siirtyy näille sivuille, järjestelmä luo vierailusta anonyymin ilmoituksen, jota IBM tai jokin sen toimittaja käyttää. Jäljitteet toimivat yleensä rinnan evästeiden kanssa. Jos et halua, että evästetietosi liitetään vierailuihisi näillä sivuilla tai näiden tuotteiden käyttöön, voit poistaa evästeet käytöstä selaimessa tai itse tuotteessa. Jos käyttäjä poistaa evästeet käytöstä, jäljitteet ja muut tekniikat havaitsevat edelleen vierailun näillä sivuilla, mutta tietoja ei liitetä evästeisiin tallennettuihin muihin tietoihin. 

Lisätietoja IBM-pilvipalvelujen ja IBM:n ohjelmistotuotteiden käyttämistä tekniikoista sekä siitä, miten ne poistetaan käytöstä, on käytetyn ohjelmistotuotteen tai IBM-pilvipalvelun käyttöoppaassa. 

IBM käyttää sisältöä koskevien tietojen ja asetusten tallennukseen paikallisia yhteisobjekteja, esimerkiksi Flash-evästeitä, ja paikallista tallennusta, esimerkiksi HTML5-tekniikkaa. Myös sellaiset kolmannet osapuolet keräävät ja tallentavat tietoja Flash-evästeiden ja HTML5-tekniikan avulla, jotka IBM:n kumppaneina toimittavat joitakin IBM:n verkkosivustojen ominaisuuksia tai esittävät IBM:n mainoksia omissa verkkosivustoissaan käyttäjän selaushistorian perusteella. Selaimissa voi olla omat hallintatyökalunsa, joiden avulla HTML5-tekniikan voi poistaa käytöstä. Flash-evästeiden hallinnasta on lisätietoja täällä.

IBM saattaa sisällyttää jäljitteitä myös markkinointitarkoituksissa lähettämiinsä sähköpostiviesteihin tai uutiskirjeisiinsä selvittääkseen, onko viesti avattu ja onko viestin tai kirjeen sisältämää linkkiä napsautettu. 

Osa IBM:n liikekumppaneista asettaa IBM:n sivustoon jäljitteitä ja evästeitä. Lisäksi kolmannen osapuolen sosiaalisen median palvelun painikkeet voivat kirjata tietoja, kuten käyttäjän IP-osoitteen, selaimen tyypin ja kielen, käyttöajan sekä viittaukset verkkosivustojen osoitteisiin. Jos olet kirjautuneena tällaisiin sosiaalisen median sivustoihin, ne voivat myös linkittää kerätyt tiedot profiilitietoihisi kyseisessä sivustossa. IBM ei ohjaa näitä kolmannen osapuolen seurantatekniikoita. Huomaathan, että verkkoaluetta s81c.com hallitsee IBM, ei kolmas osapuoli. Verkkoalueen avulla toimitetaan staattista sisältöä joihinkin IBM:n verkkosivustoihin. 

 
Verkkomainonta

IBM ei jakele kolmansien osapuolten mainoksia verkkosivustoissaan, mutta IBM mainostaa tuotteitaan ja palvelujaan muiden tahojen verkkosivustoissa. Tutustu verkkosivustojen palveluntarjoajien tai verkkomainostajien noudattamaan tietosuojakäytäntöön, jotta ymmärrät näiden toimijoiden mainonnassa noudattamat käytännöt sekä sen, mitä tietoja nämä toimijat saattavat kerätä käyttäjän Internet-käytöstä. 

Jotkin IBM:n käyttämistä mainoksia verkossa välittävistä yrityksistä (advertising networks) saattavat olla alan Network Advertising Initiative (NAI)- tai European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA) -yhteenliittymän jäseniä. Yksityishenkilöt voivat jättäytyä pois NAI- tai EDAA-jäsenyrityksen harjoittaman kohdemainonnan piiristä seuraavissa osoitteissa: 

  • Digital Advertising Alliance (DAA) 

  • Network Advertising Initiative (NAI) 

  • European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA) 

IBM on lisäksi sitoutunut tiettyjen kolmansien osapuolten kanssa muissa sivustoissa tapahtuvan mainonnan hallintaa varten. Yhdysvalloissa ja Kanadassa sinulle kohdennetut IBM-mainokset ovat tunnistettavissa, sillä ne ovat merkitty AdChoices-kuvakkeella, koska IBM on mukana Digital Advertising Alliancen verkkokäyttäytymiseen perustuvaa mainontaa koskevassa itsesääntelyohjelmassa (lisätietoja on osoitteissa youradchoices.com ja youradchoices.ca). 

  • Yhdysvalloissa ja Kanadassa kohdennetut IBM-mainokset on merkitty AdChoices-kuvakkeella, sillä IBM on mukana Digital Advertising Alliancen verkkokäyttäytymiseen perustuvaa mainontaa koskevassa itsesääntelyohjelmassa (lisätietoja on osoitteissa youradchoices.com ja youradchoices.ca). Voit hallita asetuksiasi napsauttamalla mainoksessa näkyvää kuvaketta.

  • Jos et halua, että näitä tietoja käytetään kohdennettuihin mainoksiin, voit jättäytyä pois mainonnan piiristä napsauttamalla tätä.

Huomaathan, että tällä tavalla et voi jättäytyä pois kohdentamattomasta mainonnasta. Saat edelleen yleisiä kohdentamattomia mainoksia. 

 
Linkit muihin kuin IBM:n verkkosivustoihin ja kolmansien osapuolten sovelluksiin
 

IBM:n verkkosivustoissa voi olla linkkejä tai upotettuja kolmansien osapuolten sovelluksia, joiden avulla käyttäjä voi kirjautua kyseisiin palveluihin, lisätä sisältöä tai liittyä yhteisöihin. Tällöin käyttäjä voi käyttää muita verkkosivustoja, joissa hänellä on tili (kuten Facebookia ja muita sosiaalisen median palveluja) tai liittyä tällaisiin yhteisöihin. 

IBM:n sivustoissa voi olla myös yleisiä linkkejä muihin kuin IBM:n verkkosivustoihin. 

Näiden linkkien ja sovellusten käyttöä koskevat kolmansien osapuolten tietosuojakäytännöt. Kolmansien osapuolten sivustojen tietosuojakäytäntöihin on syytä tutustua ennen tällaisten linkkien tai sovellusten käyttöä. IBM ei ole vastuussa näiden muiden verkkosivustojen tietosuojakäytännöistä tai sisällöstä. 

 
Muutosilmoitukset
 

Saatamme aika ajoin päivittää tätä tietosuojalausumaa vastaamaan data governance -käytäntöjemme muutoksia. Tarkistettu tietosuojalausuma lisätään tänne päivitetyllä tarkistuksen päivämäärällä. IBM kehottaa sinua vierailemaan näillä sivuilla säännöllisesti, jotta saat tiedon muutoksista ja päivityksistä. Jos teemme olennaisen muutoksen tietosuojalausumaamme, lisäämme tästä ilmoituksen tämän sivun yläreunaan 30 päivän ajaksi. Jatkamalla verkkosivujemme käyttämistä sen jälkeen kun tällainen tarkistus on tullut voimaan, katsomme, että olet lukenut ja ymmärrät muutokset. 

 
Tietosuojaa koskevat kysymykset ja tietojen saanti
 

Tätä tietosuojalausumaa tai tietojesi käsittelyä koskevat kysymykset voi lähettää tämän lomakkeen avulla.

Voit ottaa IBM:ään yhteyttä myös osoitteessa 

IBM's Chief Privacy Office
1 North Castle Drive

Armonk, NY 10504
U.S.A. 

Tietyissä tapauksissa voit itse tarkastella, muokata tai poistaa henkilötietojasi verkossa. Jos tiedot eivät ole käytettävissä verkossa ja haluat tehdä henkilötietojen tiedoksisaanti- tai oikaisupyynnön, ota yhteys IBM:ään. Lisätietoja käyttäjän oikeuksista on täällä. 

Jos et halua jatkossa IBM:n markkinointiviestejä, päivitä asetuksiasi täällä. Jos kyse on tilatusta viestinnästä, noudata tilauksen peruutusohjeita, jotka ovat jokaisen sähköpostiviestin lopussa.