Interesuje Ciêtemat SOC? Chcia byœdowiedzieæsiêczym jest Security Operations Center? Co zawiera, jak wspiera organizacje oraz jak wygl da proces jego budowy?

Event Details

Droga do Security Operations Center

Webinar

Live
Available On Demand until